Krystian Markiewicz er leder av Polens dommerforening og bekymret for domstol-reformene i landet. Her avbildet under et TV-intervju da Advokatbladet besøkte Katowice i januar. Arkivfoto: Henrik Skjevestad

Vurderer å kaste ut Polen fra EUs domstol-fellesskap

EUs samarbeidsorganisasjon på domstol-siden, ENCJ er lei av nye udemokratiske lover i Polen, og innkaller landets domstoladministrasjon til hastemøte. Konsekvensene kan bli at Polen mister medlemskapet i ENCJ.

ENCJ (European network of counsils) består av nasjonale institusjoner fra EUs medlemsland, deriblant Polens. Et vilkår for medlemskap i ENCJ er at institusjonen er ansvarlig for administrasjonen av den uavhengige dømmende myndighet, og er selvstendig i forhold til statens utøvende og lovgivende myndigheter.

ENCJ er nå usikker på om Polens domstoladministrasjon, The National Council of the Judiciary of Poland, tilfredsstiller dette kravet.

- De siste endringene i landets domstol-lover, som innebærer brede rettsreformer, sår tvil om KRS i sin nåværende form kan ses som en fortsettelse av organisasjonen som ble medlem av ENCJ, eller om de i praksis er en annen organisasjon gitt endringene som har skjedd, opplyser organisasjonen i et brev.

- Hvis sistnevnte er tilfelle, må vi kunne stille spørsmålstegn ved om KRS, i sin nye, og annerledes form, fortsatt overholder ENCJs formål og vedtekter. Hvis den nye polske domstolorganisajonen ikke lenger gjør dette, vil det neste spørsmålet være om KRS kan fortsette som medlem av ENCJ, påpeker de.

Norge er for øvrig ikke ordinært medlem av ENCJ, ettersom vi står utenfor EU, men har i likhet med andre land observatør-status i organisasjonen.

Polens rettssystem har fått kraftig kritikk den siste tiden, også da Advokatbladet møtte representanter for  Dommer- og Advokatforeningen i januar. Ifølge leder Krystian Markiewicz av landets dommerforening blir dommere til Høyesterett i Polen nå plukket ut uten offisielle valgkriterier.

- Den viktigste faktoren for å bli valgt, er hvorvidt dommeren støtter regjeringspartiet, ikke kvalifikasjoner, sa han.

Leder Jędrzej Klatka i en av Polens to advokatforeninger, og Polens representant i den europeiske Advokatforeningen CCBE, var også dypt bekymret.

– Jeg frykter at flere straffesaker vil gå med aktor utpekt av justisministeren, dommer utpekt av justisministeren – og i noen saker er til og med forsvareren i saken utpekt av justisministeren, sier Klatka.

Powered by Labrador CMS