Ida Westvang er opprinnelig fra Sarpsborg.

Ida Westvang (47) ny partner i Bull

Den tidligere senioradvokaten i Hjort har også en fortid som sykepleier. - Dette gir henne en ekstra god forståelse og innsikt for å møte personer som står i en vanskelig livssituasjon. Dette er en svært verdifull styrke, mener firmaet.

Publisert

Ida Westvang startet tidligere i måneden som ny partner i Bull, der hun skal jobbe med arv og økonomisk familierett.

Før hun kom til Bull, var Westvang i seks år senioradvokat i Hjort, og har også jobbet som senioradvokat i Schjødt. Før hun tok jussen, jobbet hun som sykepleier i åtte år på Hjerteovervåkningen på Sykehuset Østfold.

- I Bull har jeg kommet til et firma som har hatt en veldig spennende utvikling de siste årene, sier Westvang, som mener at Bulls verdigrunnlag vises i firmaets daglige virke.

- Bull har tatt en stadig større posisjon i advokatbransjen gjennom å fremme viktige verdier som mot, respekt, engasjement og raushet. Dette er verdier jeg deler, sier hun.

- Gått i front

Bull driver en egen podcast, NullBull§hit, som nettopp tar opp spørsmål knyttet til kjønn, likestilling og mangfold.

Nylige episoder handler om hvilke fordeler en flerkulturell bakgrunn gir i advokatbransjen, hvordan det er å være trans og leder, og hvordan gjøre ord om likestilling om til handling.

- Klientene etterspør krysskompetanse, og Ida Westvang har også mye erfaring med eiendoms-, skatt- og selskapsrett, sier partner Anne-Sofie Rolfsjord.

- Bull har gått i front for å sette søkelys på likestilling og mangfold i advokatbransjen, mener Westvang.

At Bull har bred fagekspertise var også et viktig moment for at hun valgte firmaet, forteller hun.

- Jeg er blitt del av en veldig kompetent fagavdeling innen arv, skifte og økonomisk familierett, og får mulighet til å bruke kunnskapene mine og jobbe med spennende saker, og å videreutvikle meg som advokat. Det å tre inn i partnerrollen blir spennende, og jeg gleder meg veldig. Målet er at avdelingen vår skal være landsledende innen vårt fagfelt, sier Westvang.

Hun har lang erfaring som prosedyreadvokat, og har prosedert om lag to hundre saker for domstolene.

Spesiell nisjekompetanse

I en pressemelding trekker Anne-Sofie Rolfsjord, som har tittelen partner og faggruppeleder for private rettsforhold - og nylig vant Advokatforeningens talentpris som Årets prinsipal - frem at Westvang har en attraktiv nisjekompetanse på kognitiv svikt og vergemål.

- Med Westvang på laget får vi økt kompetanse på et område få andre kan tilby. Med økende levealder i samfunnet ser vi at dette blir stadig viktigere for våre kunder, sier Rolfsjord.

Hun trekker også frem Westvangs erfaring som sykepleier som en svært verdifull styrke for firmaet.

Westvang er den tredje nye partneren i Bull i år. Firmaet har nå 35 partnere.

Ida Westvang har tolv års erfaring med familie, arv, skifte og prosedyre, og har jobbet med alle typer skifter på familierettens område.

Powered by Labrador CMS