TALENTPRISEN

Disse vant Advokatforeningens talentpris 2022

Anne-Sofie Rolfsjord og Anne Katrine Sletbakk Ramstad ble kåret til årets prinsipal og årets advokatfullmektig. – Det er en anerkjennelse av jussens utrolig viktige rolle i det grønne skiftet, sier Ramstad.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens talentpris 2022 ble delt ut under den eminente årstalen på Grand Hotel torsdag kveld.

Prisene for årets fullmektig og årets prinsipal skal hedre dem som har utmerket seg som gode rollemodeller i advokatbransjen, og har fremmet advokatrollens kjerneverdier på ulike måter.

Se vinnernes reaksjoner til Advokatbladet i videoen øverst i saken!

Hedres for arbeidet med ESG

Prisen for årets advokatfullmektig gikk til Anne Katrine Sletbakk Ramstad i Wiersholm. Hun fikk prisen for sitt arbeid med grønne verdier og nytenkning innenfor et viktig rettsområde i stadig utvikling.

«Juryen mener at Anne Katrines faglige utvikling og kompetanse, særlig innenfor ESG, gjør henne til en verdig kandidat til Talentprisen 2022», stod det blant annet i juryens begrunnelse.

– Jeg synes det er en anerkjennelse av advokatenes og jussens utrolig viktige rolle i det grønne skiftet. Det er helt avgjørende at vi har jussen og de regulatoriske virkemidlene på plass for å klare å oppfylle våre viktige globale klimamål, sa Ramstad foran en fullsatt sal da hun takket for prisen fra scenen.

Anne-Sofie Rolfsjord, Anne Katrine Sletbakk Ramstad og justisminister Emilie E. Mehl
Anne-Sofie Rolfsjord, Anne Katrine Sletbakk Ramstad og justisminister Emilie E. Mehl

Hun ønsket å dele prisen med sine kolleger i Wiersholm.

– Helt siden min første dag som advokatfullmektig i Wiersholm har jeg blitt utfordret, gitt muligheter, blitt dyttet og heiet frem og fått god støtte.

– Det er et privilegium å få lov til å være advokatfullmektig i Wiersholm med fantastiske advokater og partnere som hver dag legger til rette for opplæring og utvikling.

Bli bedre kjent med de nominerte her!

Juryen bestod av:

  • Ingebjørg Tønnessen (leder), dommer ved Oslo tingrett
  • Thea Susanne Skaug, internadvokat i DNB og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg
  • Brage Nordgård, advokat og leder for Yngre Advokater i Sør-Rogaland
  • Ariba Butt, leder av Mino. Jur. Oslo
  • Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård

– En kjempemotivasjon for meg

«Juryen ser en motiverende og inkluderende prinsipal som prioriterer opplæring og oppfølgning, og som gir ansvar og tillit til fullmektigene», skrev juryen i sin begrunnelse for hvorfor Bull-partner, Anne-Sofie Rolfsjord ble kåret til årets prinsipal.

– Jeg var heldig selv som hadde gode ledere og gode forbilder, og jeg synes det er utrolig hyggelig at jeg kan ha den funksjonen i dag for andre. Jeg vil takke alle mine kolleger i Bull, sa Rolfsjord etter å ha mottatt prisen.

Hun trakk frem viktigheten av gode ledere for å utvikle fullmektiger til å bli dyktige advokater.

– Det er et stykke fra å gå ut av universitetet med en mastergrad i rettsvitenskap, til å bli en god i advokatrollen. På den veien så trengs det gode ledere. Det er så viktig for at ikke vi skal miste de gode talentene, at vi ser dem og at vi gir dem rom til å utvikle seg, sa Rolfsjord.

– Dett er en kjempemotivasjon for meg. Jeg skal holde på med dette i forhåpentligvis mange år til, og fortsette sånn som jeg gjør i dag, sa hun.

Juryens fulle begrunnelse

Årets advokatfullmektig: Anne Katrine Sletbakk Ramstad

  • Anne Katrine Sletbakk Ramstad skrev masteroppgave om bærekraftig finans og reguleringen av grønne obligasjoner, og jobber i dag med ESG («Environmental, Social and Governance») og bærekraft, herunder taksonomiforordningen innen havbruk, eiendom, industri, energi og finans. Juryen trekker særlig frem hennes arbeid med grønne verdier og nytenkning innenfor et viktig rettsområde i stadig utvikling.
  • Anne Katrine beskrives som en inspirerende og engasjerende foredragsholder, som evner å fremstille komplisert materiale på en ryddig og lettfattelig måte. Som fadder for nyansatte og trainee-er og ved å inkludere nye fullmektiger i saker og å gi dem opplæring, inspirerer og motiverer hun. Juryen mener at Anne Katrines faglige utvikling og kompetanse, særlig innenfor ESG, gjør henne til en verdig kandidat til Talentprisen 2022.

Årets prinsipal: Anne-Sofie Rolfsjord

  • Anne-Sofie Rolfsjord har siden 2018 ledet firmaets faggruppe for private rettsforhold, hvor hun har vært prinsipal for fullmektigene. Juryen ser en motiverende og inkluderende prinsipal som prioriterer opplæring og oppfølgning, og som gir ansvar og tillit til fullmektigene. Videre engasjerer Anne-Sofie seg på mange nivåer; hun holder foredrag, innehar interne og eksterne verv og er en tydelig stemme i dagsaktuelle saker.
  • Hun deltok som advokat i NRKs program «Arveoppgjøret», hvor hun formidlet innsikt og forståelse for et tema som for mange kan være svært vanskelig. I prosessen involverte hun også yngre ressurser og diskuterte problemstillinger med dem. Juryen mener at Anne-Sofies evne til å formidle juridiske temaer på en folkelig måte samt hennes inkludering og samarbeid med fullmektiger gjør henne til en verdig kandidat til Talentprisen 2022.
Powered by Labrador CMS