Cathrine Hambro skal bidra til å utvikle et miljø som kan synliggjøre de mange juridiske og strategiske implikasjonene av kravene til bærekraft og sirkulær økonomi, ifølge firmaet.
Cathrine Hambro skal bidra til å utvikle et miljø som kan synliggjøre de mange juridiske og strategiske implikasjonene av kravene til bærekraft og sirkulær økonomi, ifølge firmaet.

Cathrine Hambro ny partner i Bull

Skal stå i førersetet for Bulls påbegynte satsing på bærekraft og sirkulær økonomi. - -Jeg går til Bull først og fremst fordi advokatfirmaet dekker alle juridiske disipliner, sier hun selv.

Publisert Sist oppdatert

Cathrine Hambro var tidligere partner i Wahl-Larsen Advokatfirma, og har også en fortid i Schjødt.

-Vi er veldig fornøyde med at Cathrine ønsket å bli partner i Bull. Hun er en svært dyktig advokat og hun styrker oss på områder som er relevante for mange av kundene våre og for samfunnet generelt. Cathrine har også et sterkt samfunnsengasjement, forteller COO i Bull, Tine E. Wærsten, til Advokatbladet.

- Bulls kjerneverdier er basisen for kulturen vår. De setter premissene for måten vi jobber på, styrer våre beslutninger og måten vi omgås andre mennesker. Cathrine deler disse kjerneverdiene, og vi har en felles tanke om hvordan Bull skal utvikle seg videre, sier Wærsten.

Hun påpeker at Hambro har et sterkt samfunns- og faglig engasjement.

- Hun er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for miljørett, i tillegg til at hun har vært redaktør for og medforfatter til miljø- og energirettslig litteratur. Hun har også betydelig erfaring med utarbeidelse og forhandlinger av kontrakter, både for norske og internasjonale forhold, sier Wærsten.

Tine Wærsten er COO i Bull.
Tine Wærsten er COO i Bull.

Advokatfirmaet Bull ble etablert i 1864, og består i dag av 36 partnere. Firmaet hadde den fjerde største veksten i omsetning i fjor blant de 25 største advokatfirmaene i landet.

- Stor satsningvilje

I over 25 år har Hambro opparbeidet seg erfaring med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Hun har spesialisert seg innenfor miljørett, klima, og bærekraft, og har lang erfaring med offentlig myndighetskontakt i forbindelse med regeltolking og tillatelser.

Hambro fikk sin advokatbevilling i 1996, og fikk møterett for Høyesterett i 2020.

-Jeg går til Bull først og fremst fordi advokatfirmaet dekker alle juridiske disipliner, og det er dessuten en stor satsningsvilje for å bygge opp kompetanse på mine fagfelt. Hos Bull er det et stort og engasjert miljø, noe som vil bidra til arbeidet på flere nivåer, forteller Hambro til Advokatbladet.

Hambro ser tilbake på 16 år hos Wahl-Larsen med glede, men er allerede godt i gang hos sin nye arbeidsgiver.

-Jeg tilrådte for kort tid siden, og har stor arbeidslyst. Jeg ser frem til å være en del av en dyktig gjeng med fullmektiger og advokater, og bidra til økt vekst hos Bull.

Det er ikke tid for sommerferie nå; arbeidet lar ikke vente på seg, sier hun.

Prøvesaken var klimasøksmålet

Sammen med advokat Emanuel Feinberg, partner i Advokatfirmaet Glittertind, prosederte Hambro det første klimasøksmålet i Norge, der klimaorganisasjonene Greenpeace Norden og Natur og Ungdom saksøkte Staten ved Olje- og energidepartementet.

De krevde gyldigheten av den kongelige resolusjonen fra 2016, som tildelte ti utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet syd og Barentshavet sydøst, kjent ugyldig. Høyesterett avviste den gang anken under dissens 11-4.

Høyesterett la til grunn at Grunnloven § 112 bare i svært begrenset utstrekning ga borgerne individuelle rettigheter som de kunne få prøvet for domstolene. Utgangspunktet er, ifølge Høyesterett, at det er opp til de øvrige statsmakter å avgjøre hvilke miljøtiltak som skal settes i verk.

Hambro stilte seg den gang svært kritisk til rettsanvendelsen. Hun tok til orde for at Høyesterett la terskelen for å konstatere krenkelse så høyt at listen tilnærmet var uoverstigelig.

EMD krever svar

I juni 2021 valgte Greenpeace og Natur og Ungdom å klage klimasøksmålet inn for EMD. De anførte at det bryter med grunnleggende menneskerettigheter at den norske staten åpner for ny oljeboring som vil øke klimagassutslippene.

Saken er nå til behandling ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og Regjeringen har til nå mottatt et brev fra EMD, der flere ulike spørsmål kreves besvart.

- Det er en svært viktig utvikling i saken at menneskerettighetsdomstolen nå vil ha svar fra den norske regjeringen. Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettighetsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra menneskerettighetsdomstolen vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa, sier Hambro til Greenpeace sine nettsider.

Powered by Labrador CMS