Marit Moe Rasmussen, Martin M. Williams, Marthe S. Urvik og Kenneth Mikkelsen.

Går til Østgård etter 23 år i Simonsen Vogt Wiig 

Fiskerieksperten Kenneth Mikkelsen var klar for en forandring og har meldt overgang til Østgård. Til Øverbø Gjørtz har nyåret bragt med seg både ny daglig leder, ny styreleder og nye partnere. 

Publisert

Årsskiftets partnernyheter er ennå ikke ferdig fortalt. 

Etter nær en mannsalder i Simonsen Vogt Wiig, har Kenneth Mikkelsen nå meldt overgang til advokatfirmaet Østgård i Tromsø. Med det blir han firmaets åttende advokat og femte partner. 

For Mikkelsen var hovedmotivasjonen for jobbskiftet å få større frihet. 

- Jeg var ekstremt fornøyd og trivdes veldig godt i Simonsen Vogt Wiig, men jeg har kommet til et stadium i livet hvor friheten har blitt enda viktigere. Etter så lang tid på samme sted, var tiden også inne for en forandring, forteller han. 

- Hallvard Østgård og jeg har delt skolebenk siden 1. klasse. Vi har gått på videregående sammen, studert juss, spilt fotball og revy. I flere år har vi snakket om å arbeide sammen også. Han jobber mye innenfor fiskeri, slik som jeg. Faktisk forsøkte jeg selv å få han med på laget da jeg startet opp i Tromsø. Jobbskiftet er resultatet av en helhetsvurdering. 

Fiskerieksperten

I over tjue år har Kenneth Mikkelsen arbeidet i Simensen Vogt Wiig. Han startet som advokatfullmektig i 2000 og har deretter klatret stigen opp til eierskap. De siste årene har han ledet firmaets satsing på fiskeri.

Rådgivningskarrieren startet imidlertid ikke der. Før han tok advokatkappen på, jobbet han 13 år som skipsmegler. Han har også arbeidet som statssekretær i fiskeridepartementet. 

Kenneth Mikkelsen.

Og det er nettopp det ordet, fisk, som kjappest oppsummerer Mikkelsens ekspertområde. Ved siden av advokatvirket, sitter han i Advokatforeningens lovutvalg for fangst, fiskeri og havbruk. 

- Som skipsmegler arbeidet jeg meg kjøp og salg av fiskefartøy, hvor blant annet  konsesjonsspørsmål var sentralt. Etter hvert som jeg jobbet mer og mer med regelverket, utviklet jeg en egeninteresse, men at jeg endte opp som jurist var helt tilfeldig, forteller Mikkelsen. 

- Jeg skulle hente en bok om forvaltningsrett på universitetsbiblioteket. På den tiden var førsteavdeling et åpent studium og jeg meldte meg på. Det gikk rimelig greit, og jeg fortsatte på studiet. I dag er jeg en av advokatene i Norge som har arbeidet lengst med fiskeri som fagområde. 

Nye ledere på toppen

Da Sturla Dalhaug gikk av som styreleder for overta som daglig leder i Molde-firmaet Øverbø Gjørtz fra 1. januar, tok Marthe S. Urvik over den ledige rollen som styreleder - kun to år etter at hun ble partner. 

– Først og fremst er jeg takknemlig for denne tillitserklæringen, og ser frem til å bidra i en ny rolle i det som blir en spennende periode med videre utvikling, posisjonering og vekst, sier hun i en pressemelding.

I tillegg til nye ledere på toppen, har landets 7. største advokatfirma utenfor Oslo også to nye partnere som rykker opp fra egne rekker. 

Marthe Strandman Urvik.

Interne partneropprykk i ØG

Martin M. Williams startet i ØG for 12 år siden, og arbeider primært med både arbeidsrett, kontraktsrett og pengekrav, i tillegg til arv og skifte. Williams er også leder for den såkalte privatgruppen i firmaet. 

Marit Moe Rasmussen har bakgrunn som jurist i Skatt Midt-Norge, og arbeider i hovedsak med nettopp skatt og merverdiavgift. Hun leder i tillegg næringsgruppen i ØG. 

– Marit og Martin er betydelige ressurser for ØG, noe de har vært det gjennom flere år. Vi ser frem til at de nå også skal bidra i partnerskapet, sier daglig leder Dalhaug.

Martin M. Williams og Marit M. Rasmussen.
Powered by Labrador CMS