Totalt 76 respondenter deltok i spørreundersøkelsen ved Oslo tingrett. Illustrasjonsfoto: Gro Røsth
Totalt 76 respondenter deltok i spørreundersøkelsen ved Oslo tingrett. Illustrasjonsfoto: Gro Røsth

Sju av ti dommere har fått psykiske
belastninger
etter tunge rettssaker

Det viser en undersøkelse gjort i Oslo tingrett. Nå skal dommerne rustes med teknikker for å hjelpe psyken.

Publisert

Tidligere i år ble det gjennomført en spørreundersøkelse i Oslo tingrett, med svar fra 51 dommere og 25 dommerfullmektiger.

To tredeler av disse forteller at de har hatt saker som er psykisk belastende i løpet av de siste tre årene. For de fleste er det snakk om mellom en og tre, mens fem stykker svarer at de har hatt mer enn fire belastende rettssaker.

Totalt har sju av ti dømmende hatt saker som har påvirket dem psykisk.

Nå i august starter et pilotprosjekt i Oslo tingrett hvor dommere skal lære strategier og teknikker for forebygging og bearbeiding av nettopp psykiske belastninger i jobbsammenheng.

Det var bransjemagasinet Rett på sak som først omtalte tallene.

Kun ti prosent snakker med leder

Saken i seg selv og oppførselen til enkelte av aktørene trekkes fram som noen av årsakene til at en sak oppleves belastende, og flertallet av respondentene forteller at de benytter kolleger, familie eller andre nære personer til å snakke om opplevelsene.

Bare ti prosent svarer at de har snakket med lederen sin.

De som har opplevd at belastningen går ut over arbeidet, forteller om slitenhet, stress, konsentrasjonsvansker og nedstemthet.

Ønsker å snakke med fagperson

I forbindelse med det nevnte pilotprosjektet skal en psykologspesialist bistå med opplæring , og 15 dommere skal delta på kurs og gruppearbeid gjennom et år. Fungerer prosjektet etter formålet, skal det gjøres tilgjengelig for alle domstolene i landet.

Spørreundersøkelsen fra Oslo tingrett viser at et stort flertall av respondentene er positive til samtaler med en fagperson. En tredjedel kan tenke seg å snakke med en «coachende» kollega.

– Vi er vanlige mennesker vi også, og slike belastninger gjør naturligvis noe med oss, som vi kan ha behov for å bearbeide, sier avdelingsleder og tingrettsdommer i Oslo tingrett, Ina Strømstad til Juristen.

Hun forteller at de ønsket å gjennomføre en spørreundersøkelse for å synliggjøre at det ikke er uvanlig å oppleve psykiske belastninger i dommerjobben.

– Dersom du som dommer har følt dette, så har antakelig også kollegaen din det. Målet er å skape en kultur som gjør det naturlig å snakke om.