OPPSTART AV ADVOKAT-KONTOR:

Det kan være mye å huske på før man går i gang med sitt eget advokatfirma. Foto: iStock
Det kan være mye å huske på før man går i gang med sitt eget advokatfirma. Foto: iStock

Slik lykkes du med gründer-drømmen

Vurderer du å starte ditt eget advokatfirma, enten for deg selv eller kanskje i samarbeid med andre? De siste årene har mange nye nisjefirmaer eller boutiques sett dagens lys, og i små og mellomstore byer har flere advokatfirmaer fusjonert. Vi har undersøkt hva som skal til for å lykkes.

Publisert   Sist oppdatert

Mange har spådd landhandler-advokatene nedenom og hjem i vår spesialiserte tidsalder, og i de siste årene har antallet enkeltpersonforetak i advokatbransjen sunket. Men fortsatt lever mange slike firmaer i beste velgående, og fortsatt finnes det unge advokater som starter for seg selv, og har klokketro på en god fremtid med allsidig praksis.

Advokat og teamleder Kjersti Ringdal i Advokatforeningen og hennes medarbeidere opplever stor pågang fra advokater som ønsker råd om hva som er viktig når man skal starte opp ny advokatvirksomhet.

– Vi får flere henvendelser fra medlemmer om oppstart av advokatvirksomhet hver uke, og har tre advokater i foreningen som svarer på spørsmål om dette temaet, sier Ringdal.

Flere aksjefirmaer

Tall fra Advokatforeningens bransjeundersøkelse bekrefter at flere advokatvirksomheter nå organiserer seg som aksjeselskap.

I 2016 var det 245 registrerte aksjeselskaper, i fjor hadde antallet steget til 279 aksjeselskaper i advokatbransjen, en økning på nærmere fjorten prosent. Antall enkeltpersonforetak gikk ned fra 1520 i 2016 til 1347 foretak i 2018, en nedgang på elleve prosent.

Enkelte advokater velger å organisere virksomheten sin som aksjeselskap, til tross for at de jobber alene, forteller Martin Kaasgaard Nielsen i Advokatforeningen. Han er politisk rådgiver, og har ansvar for foreningens bransjeundersøkelse.

Han tror økningen av aksjeselskaper skyldes at det de senere årene er blitt enklere å lage aksjeselskap, og at en slik selskapsform åpner for en utvidelse av firmaet på et senere tidspunkt, dersom dette er ønskelig.

Nye ekspert-firmaer

De siste årene er det blitt populært å starte opp egne boutique-firmaer som spesialiserer seg innen et spesifikt fagområde.

Advokatbladet har de siste årene skrevet om flere slike, for eksempel advokatfirmaet Glittertind, som har spesialisert seg på sivilrettslig tvisteløsning innen helt konkrete områder.

Et annet er Indem advokatfirma, som ved lansering markedsførte seg selv som et firma som «utfordrer måten mange juridiske tjenester leveres på», og som blant annet tar bestemte typer erstatningssaker på vilkår om «no cure, no pay».

Ett av de mest kjente nisjefirmaene var Michelet & Co., som ble etablert av Christian Fredrik Michelet sammen med tre andre advokater fra Arntzen de Besche og to engelske kolleger i 2015.

– Man må få mye mer skitt på fingrene og gå ned i alle detaljene som et fungerende advokatfirma ikke trenger å tenke på, sa Christian Fredrik Michelet til Advokatbladet noen måneder etter åpningen.

Firmaet spesialiserte seg innen olje- og offshore med kontorer både i Oslo og London, men ble i november i fjor fusjonert med Schjødt.

Styrer hverdagen selv

Et annet nyetablert nisjefirma er IBF Legal, som ble etablert i mars i fjor, og har spesialisert seg innen forsikring, bank og finans.

– Jeg har tro på at boutiquer i stor grad er framtiden, sa advokat Joakim Bakke-Nielsen til Advokatbladet ved åpningen.

– Dels fordi man i en advokat-boutique kan jobbe mer spesifikt med enkelte fagområder, og dels fordi man kan styre hverdagen selv.

r du går i gang

 • Hva er bakgrunnen for at du ønsker du å bli selvstendig advokat?
 • Forretningsplan – hva skal du drive med?
 • Valg av foretaksform.
 • Eierskap – hvordan skal virksomheten organiseres? Det er særregler for advokatselskaper.
 • Ekstern bistand og rådgivning er lurt, og minsker risiko for feil.

Oppstart og drift - dette må du gjøre

 • Registrering i Enhetsregisteret for organisasjonsnummer.
 • Registrering i Foretaksregisteret.
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Virksomhetens navn - Hva skal firmaet hete? Firmanavnet må inneholde ordet «advokat».
 • Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet.
 • Villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor.
 • Melde oppstart til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
 • Betale bidrag til Disiplinærnemnden og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
 • Opprette driftskonto (og klientkonto dersom du skal håndtere klientmidler).
 • Skaffe revisor og regnskapsfører.
 • Oppfylle markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften

Disse rutinene bør du ha på plass

 • GDPR-rutiner for arkivering og oppbevaring av personopplysninger.
 • Rutiner for oppbevaring av saksdokumenter.
 • Rutiner for oppfyllelse og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
 • Rutiner for oppfyllelse og etterlevelse av Regler for god advokatskikk.
 • Rutiner for oppfyllelse og etterlevelse av taushetsplikten og fortrolighetsplikten.
 • IKT-rutiner for sikkerhet under arbeidet og i kommunikasjon med klienten (bruk av trådløse nett og e-post).
 • Rutiner for oppfyllelse og etterlevelse av frister.
 • Retningslinjer for ekstern kommunikasjon (media).
 • Retningslinjer for bruk av sosiale medier.

Før klienten kommer

 • Lag en standard oppdragsbekreftelse.
 • Etablere et fakturerings- og timeregistreringssystem.
 • Har du den nødvendige kompetansen?
 • Har du en god rutine for sjekk av interessekonflikter?
 • Har du god nok forsikringsdekning til å håndtere denne saken?
 • Har du eventuelt interne oppdragsrutiner?
 • Hva med personlig sikkerhet ved potensiell vold eller trusler?

Den årlige kontrollen

Advokatforeningen anbefaler å gjennomføre en årlig kontroll av virksomheten, blant annet for å forebygge at man kommer i personlig ansvar for feil, får misfornøyde klienter, eller blir klaget inn til disiplinærmyndighetene. Her er forslag til praktiske kontrollspørsmål:

1. Er alle rutiner oppdatert?

2. Drives virksomheten i henhold til aktuelle lover og forskrifter?

3. Drives virksomheten i henhold til anbefalingene som gjelder?

4. Oppfyller jeg etterutdanningskravet til Advokatforeningen?