OPPSTART AV ADVOKATKONTOR:

– Vi har til tider jobbet så det knaket, forteller advokatene Runar Homble og Ole Kristian Olsby, som holder til i Oslo sentrum.
– Vi har til tider jobbet så det knaket, forteller advokatene Runar Homble og Ole Kristian Olsby, som holder til i Oslo sentrum.

- Rekrutterer dem som synes det er bedre å jobbe hos oss enn i de store firmaene

Du må ha en gründer i magen og ikke være for engstelig for å feile, sier grunnleggerne av spesialistfirmaet Homble Olsby. Firmaet ble i januar medlem av Littler Global, verdens største nettverk av arbeidsrettsjurister.

Publisert   Sist oppdatert

De siste årene er det blitt populært å starte opp egne boutique-firmaer som spesialiserer seg innen et spesifikt fagområde. Advokatfirmaet Homble Olsby i Oslo et av dem.

Firmaet ble etablert i 2007 av advokatene Runar Homble og Ole Kristian Olsby. Etter noen relativt beskjedne oppstartsår har firmaet nå tolv ansatte advokater. I 2018 var omsetningen på 25 millioner kroner.

I den prestisjefylte Legal500-kåringen rangeres Homble Olsby som en «outstanding employment boutique» og omtales som «brilliant in all aspects». Tidligere i år ble en av firmaets advokater, Tore Lerheim, kåret til en av landets beste arbeidsrettsadvokater av Finansavisen.

– Vi bygget firmaet fordi vi hadde et ønske om å starte opp noe, et ønske mange advokater har. Vi har kanskje en større andel gründer i oss enn mange andre jurister, og var ikke så redde for å feile. Mange jurister er kanskje for engstelige for nettopp det, sier Ole Kristian Olsby.

Ulik bakgrunn

De to advokatene kjente hverandre fra jusstudiet, men hadde litt ulik bakgrunn.

Mens Olsby i flere år jobbet som advokat i arbeidslivsavdelingen i Wikborg Rein, hadde Homble spesialisert seg i mindre arbeidsrettsfirmaer.

Når du har et lite firma må du bestemme deg for hva du skal tilby. Du kan ikke gå ut å si at du er best på alt.

Ole Kristian Olsby

– Jeg trivdes kjempegodt i Wikborg Rein, men følte at totalpakken ble enda bedre med dette. Her fikk jeg trigget gründeren i meg, og brukt meg selv til å skape noe på en annen måte enn det man får i et stort system. Å starte opp et firma er ekstremt mye arbeid, men gir også mye fleksibilitet som passet bra med at vi begge var i en fase av livet med små barn, sier Olsby.

Ikke best på alt

Advokatene mener at det ikke er tilfeldig at de har lyktes.

– Når du har et lite firma må du bestemme deg for hva du skal tilby. Du kan ikke gå ut å si at du er best på alt. Du kan drive bredt, med en type landhandler- og generalist-tilnærming – men det var ikke aktuelt for oss. Vi ønsket å fokusere på å løse problemer og utfordringer i arbeidslivet, og bestemte oss for å gå ut i markedet som nisje/spesialist-firma, forklarer Olsby.

Spesialisering er alfa omega, understreker kollega Homble.

– Vi mener det er en forutsetning for å nå målene våre at vi skal være blant de beste innen vår nisje. da må vi rekruttere blant de beste advokatene, og gjerne da mennesker som ønsker å jobbe hos oss fordi de ser det som et bedre alternativ enn en karriere i et av de store advokatfirmaene, sier Homble.

Fra kunder og advokatkolleger får de gode tilbakemeldinger, forteller de to.

– Vi har fått entydige signaler på at dette er den riktige veien å gå.

Å starte advokatfirma passer ikke for alle, understreker Olsby.

– Når du starter opp må du leve med risikoen, og ha en klar idé om hva du skal leve av. Veldig mange advokater er svært gode på sine felt. Å leve av å konkurrere med dem er vanskelig, uten selv å være spesialisert, sier Homble.

Likedelingsmodellen

Å rekruttere ansatte som er enige i verdibasen, målsetningene og prioriteringene er nøkkelen, mener Olsby.

– Når du har et nisjefirma, og vil ta mål av deg om å være ett av de bedre i landet, må du bruke tid på å vokse, være tålmodig, og lojal mot planen du har lagt. Hadde vi hatt tilgang på de rette personene tidligere, kunne vi vokst fortere. Samtidig gir den langsomme veksten oss både robusthet og soliditet, sier han.

Likedeling er en viktig verdi for firmaet.

Fem tips til hvordan skape ditt eget boutique-firma

  • Våg å lage en tydelig profil du kan kommunisere i markedet.
  • Ha en plan for hvordan du skal få de første klientene dine.
  • Ha et bevisst forhold til at du må jobbe aktivt med salg.
  • Avklar hvilke verdier som er viktige for dem som skal jobbe sammen.
  • kostnadsfokus er viktig, men velg løsninger som ikke står i veien for vekst.

KILDE: Runar Homble og Ole Kristian Olsby

– Hvis du ser på advokatfirmaer på sammenlignbar størrelse, har mange et kontorfellesskap med kostnadsdeling. Vi driver etter en likedelingsmodell, der vi er opptatt av å være et team, ikke et «deg og meg». Vi tror det er den beste plattformen å utvikle noe på. Mitt inntrykk er at de som begynner her opplever totalpakken som noe de identifiserer seg med, og totalt sett som attraktiv, sier Olsby.

– Er det noe dere angrer på som dere kunne gjort annerledes?

– I ettertid kan vi si at vi burde vært tøffere og rekruttert flere medarbeidere litt tidligere. Det har vært perioder hvor vi har opplevd at det er sårbart å være et lite firma og at det hadde vært fint å ha flere ressurser å spille på. Nå som vi er tolv advokater er vi mye mer robuste og mindre sårbare, sier Olsby.

Advokatfirmaet får nå flere større oppdrag.

– Vi har hele veien tenkt at vi er skalerbare når vi eksempelvis har laget dataløsninger. Vi var bevisste på å velge løsninger der vi kunne koble på flere. Dette var ikke så lett for tolv år siden som det det er i dag, men har vist seg å være en god idé, sier Olsby.

Firmaet har planer om ytterligere vekst fremover, men vil ikke vokse ut av profilen og konseptet.

Samarbeidsavtale åpner dører

Tidligere i år skrev de under en avtale med Littler Global, et nettverk bestående av arbeidsrettsjurister i tjue land, fordelt på 85 kontorer.

Målet er at samarbeidet skal styrke firmaets posisjon og gi internasjonale oppdrag, både for utenlandske klienter som trenger arbeidsrettslig bistand i Norge, og for norske klienter som trenger arbeidsrettslig bistand i utlandet.

– Fremtidens marked krever teknologisk utvikling, men også forretningsutvikling. Dette igjen krever investering i en utvikling advokatfirmaer tradisjonelt ikke har vært spesielt flinke til. De store firmaene har ressurser, mens for oss som er mindre vil det være krevende. Det er også noe av bakgrunnen for at vi er blitt med i Littler, sier Olsby.