OPPSTART AV ADVOKAT-KONTOR:

– Å bli attraktive, robuste og i stand til å rekruttere flinke advokater, gjerne kvinner, var noen av målene for sammenslåingen, forteller Aksel Haraldsen og Knut H. Strømme.
– Å bli attraktive, robuste og i stand til å rekruttere flinke advokater, gjerne kvinner, var noen av målene for sammenslåingen, forteller Aksel Haraldsen og Knut H. Strømme.

– Finn en som du kunne
tenke deg å gifte deg med

I fjor slo Tønsbergs to eldste advokatfirmaer seg sammen og dannet HBL advokatfirma. – En vellykket fusjon krever god kjemi, understreker partnerne.

Publisert

TØNSBERG: - Man kan ikke bare vedta å fusjonere, like lite som man kan vedta å gifte seg. Kjemien skal ikke undervurderes, sier partner Aksel Haraldsen.

– To kulturer skal sammensmeltes, og man må være villig til å endre seg, sier partner og daglig leder Knut H. Strømme.

Advokatbladet møter de to i firmaets nyoppussede lokaler i hjertet av Tønsberg, i en bygård eid av Aksel Haraldsens familie. Halvannet år er gått siden de to tradisjonsrike firmaene slo seg sammen for å lage et større og mer robust advokatfirma.

– Advokater er ikke maskiner. Vi jobber og lever i en småby. Man kan ikke vinne en sak, og så oppføre seg som en drittsekk. Det handler om hvordan man ter seg. Man må like hverandre, og ha et ønske om å jobbe sammen, dersom sammenslåingen skal bli vellykket, sier de to.

Lang historie

Aksel Haraldsens bestefar Josef Haraldsen var grunnlegger av Haraldsen Bydal-delen av firmaet, der også hans far, Sven Haraldsen, arbeidet, og har holdt til her i Storgaten i Tønsberg siden 1936. Mens Knut H. Strømme kommer fra Lie-delen av firmaet, som har en historie helt tilbake til 1895.

HBL Advokatfirma

Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co. og Advokatfirmaet Lie & Co slo seg sammen til HBL advokatfirma i 2018, og har i dag fjorten advokater.

Om lag halvparten av firmaets omsetning kommer fra privatmarkedet, resten fra bedriftsmarkedet og det offentlige.

Mange av de fjorten advokatene som nå utgjør advokatfirmaet, hadde kjent hverandre i årevis før sammenslåingen. De hadde noenlunde lik portefølje, og hadde ofte møtt hverandre i retten.

– Vi respekterte hverandre. Den menneskelige siden var like viktig som den faglige. Så begynte noen av oss å tenke at vi ville stå sterkere sammen, at vi ville bli mer attraktive, forteller Haraldsen.

Begge firmaene brukte tid på interne drøftelser. I Advokatfirmaet Lie sluttet to av advokatene i løpet av prosessen, mens hos Haraldsen og Bydal var alle positive.

I januar 2018 flyttet advokatene i Advokatfirmaet Lie & Co inn til sine tidligere konkurrenter, etter å ha planlagt fusjonen i ni måneder.

Ny firmakultur

– Når et firma flytter til et annet, kan man ikke bare si at «slik gjør vi det her». Du må på en måte skru klokken tilbake, og starte på nytt, sier Haraldsen.

Rutiner og arbeidsmåter ble nøye gjennomgått, og en ny «best practice» ble etablert. En viktig beslutning var at det var Knut H. Strømme, som kom fra innflytterfirmaet, som skulle være det nye firmaets daglige leder.

– Dette var helt bevisst, og noe alle var enige om. Vi hadde tidligere ikke hatt en daglig leder, men det trengte vi nå. Han har utfordret oss litt. I en slik prosess må begge parter gi og ta, og vise endringsvilje i alle ledd. Jeg synes det har gått veldig bra. Prosessen har gitt mye ny energi til firmaet, sier Haraldsen.

Fusjonen ble markedsført med en omfattende annonsekampanje i Tønsbergs Blad.

Tips til god fusjonering

· Tenk grundig gjennom hvorfor firmaet ønsker å fusjonere, og hva man ønsker å oppnå.

· Vær veldig sikker på at du fusjonerer med de rette. Tenk på det som et giftermål. Før du gifter deg, må du treffe den rette. Hvilke personer / firmaer er de rette for deg?

· Tenk langsiktig.

· Å ha det hyggelig på jobben er veldig, veldig viktig.

· Ikke undervurder de menneskelige relasjonene. Fusjoner mislykkes ofte fordi folk tenker på helt forskjellige måter.

· Godt forarbeid er avgjørende. Alle må få god informasjon.

· Vær bevisst på alle avgjørelser som treffes underveis. Husk at det er svært mye å ta stilling til, alt fra datasystemer, ulike lønnsnivåer, kontorplasser, arkiv, sekretærfunksjoner og så videre.

· Vis endringsvillighet.

· Vær lojal mot de endringene som gjøres.

Kilde: Aksel Haraldsen og Knut H. Strømme

– Ett av målene med sammenslåingen var å etablere et varig advokatfirma, og i enda større grad enn før tydeliggjøre at vi er lokalt forankret. Vi ønsker å være det foretrukne advokatfirmaet for lokalbefolkningen, i generasjon etter generasjon. Med annonsekampanjen forsøkte vi å snakke direkte til folk; og å vise frem hvem vi er, og hva vi kan hjelpe folk med. Vi synes at vi lyktes godt med kampanjen, forteller Strømme.

Fusjonen er blitt godt mottatt både blant eksisterende og nye kunder, men firmaet kan foreløpig ikke vise til noen stor omsetningsvekst, forteller de.

Spesialisering

– Det koster å slå seg sammen, og vi brukte mye ressurser både på markedsføring, oppussingen og innkjøp av nytt utstyr. Men bunnlinjen blir jo likevel bedre, ettersom de administrative kostnadene totalt sett blir mindre.

Et annet mål med fusjonen var å spisse firmaets kompetanse på enkelte områder.

– Alle kan ikke jobbe med alt. Enkelte dyktiggjør seg nå på bestemte områder. Begge firmaene har alltid jobbet mye med fast eiendom og byggesaker. Fem av våre advokater har eiendomsmeglerbevilling. Vi jobber mye med konkurser, arv og skifte, og har også mye prosedyre, og er faste bostyrere og bistandsadvokater.

Firmaet er ikke på noen måte i mål, understreker de.

– Nå har vi flere å spille på, rent faglig, og er mindre sårbare. Men vi har ikke avsluttet å tenke på hva vi skal være, og hva vi skal drive med fremover. Å tro at man er ferdig, kan være en fallgruve. Utviklingen må skje hele tiden, sier Knut H. Strømme.