Oppretter ny juridisk avdeling i NAV etter trygdeskandalen

For å møte kritikken etter skandalen, får NAV sin første juridiske direktør.

– EØS-saken er den direkte foranledningen til at vi nå oppretter denne funksjonen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til Rett24.

Søknadsfristen for stillingen som NAVs første juridiske direktør gikk ut på mandag.

Tiltaket er en del av opprydningen etter NAV-saken, der den årelange EØS-stridige praksisen som rammet trygdemottakere i utlandet, førte til at nærmere åtti personer ble uskyldig dømt for trygdesvindel.

NAV møter kritikken

NAV-saken ble for alvor rullet frem i 2019, og siden den gang har flere tiltak blitt iverksatt for å granske hva som gikk galt. I 2020 ble NOUen «Blindsonen» publisert, der et offentlig utvalg ledet av UiO-professor Finn Arnesen presenterte sin eksterne gjennomgang av NAVs feilpraksis.

Med opprettelse av den nye juridiske avdelingen, forsøker NAV å møte kritikken som fremkom i denne utredningen.

– Foreløpig er den på rundt 20 personer, men etter hvert skal den bli på rundt 30. I tillegg har vi etablert juridiske staber, som er tydelig plassert i fagavdelingene. Samlet er dette gjort for å få en mer effektiv og presis inndeling av det juridiske ansvaret i etaten, uttaler Holte til Rett24.

Powered by Labrador CMS