Både akademikere, forretningsadvokater og studenter var tilstede under åpningen av det nye senteret i Oslo onsdag ettermiddag.
Både akademikere, forretningsadvokater og studenter var tilstede under åpningen av det nye senteret i Oslo onsdag ettermiddag.

Nytt senter for kommersiell rett skal knytte tettere bånd mellom akademia og advokatbransjen

- Kan bidra til å gjøre Norge mer attraktivt for voldgift, mener Wikborg Rein-partner Kaare Shetelig.

Publisert   Sist oppdatert
Mannheimer Swartling-partner André Andersson delte erfaringer fra Stockholm.
Mannheimer Swartling-partner André Andersson delte erfaringer fra Stockholm.

Onsdag ettermiddag ble Oslo senter for kommersiell rett offisielt åpnet med et seminar. Senteret skal være møteplass for akademikere, advokater, dommere, næringsliv og myndigheter, og fremme diskusjoner om sentrale og aktuelle rettsspørsmål – analysert fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

En av formålene med senteret er å bedre det nordiske samarbeidet for å styrke Norden som en relevant arena, fortalte førsteamanuensis og initiativtager til senteret, Birgitte Hagland under sin innledning.

Flere med doktorgrad utenfor fakultetene

Instituttleder for privatrett, John Asland, mener tiden vi er inne i passer spesielt godt for et slikt kommersielt senter.

John Asland leder instituttet for privatrett ved Universitetet i Oslo.
John Asland leder instituttet for privatrett ved Universitetet i Oslo.

- For første gang i historien er vi nå i ferd med å få flere med doktorgrad i juss utenfor akademia enn innenfor akademia. Flere av de store advokatfirmaene har flere med førstekompetanse i juss enn de mindre juridiske lærestedene i Norge har, påpekte Asland, og tilla at det også andre steder, som i domstolene, ligger mye kunnskap fakultetet bør samarbeide tettere med.

På seminaret delte også leder av Stockholm Centre of Commercial Law, professor Jan Kleineman, og Mannheimer Swartling-partner André Andersson sine erfaringer fra et lignende senter i den svenske hovedstaden.

Mads Andenæs, Knut Høivik, Marte Kjørven, Margrethe Buskerud Christoffersen, og professor Ola Mestad deltok i et panel som diskuterte avtalefrihet, regulering og samfunnskontroll.
Mads Andenæs, Knut Høivik, Marte Kjørven, Margrethe Buskerud Christoffersen, og professor Ola Mestad deltok i et panel som diskuterte avtalefrihet, regulering og samfunnskontroll.

Se hele programmet her!

- Har gode forutsetninger

Kaare Andreas Shetelig leder Wikborg Reins virksomhetsgruppe Industri, tvisteløsning og offentlig virksomhet. Han er med i senterets arbeidsgruppe for voldgift, og var til stede under seminaret onsdag.

Wikborg Rein-partner Kaare Shetelig.
Wikborg Rein-partner Kaare Shetelig.

- Generelt tror jeg det er bra at det juridiske fakultet etablerer arenaer hvor det praktiske liv kan møte akademia, og jeg tror fakultetet gjennom dette senteret kan skape en nøytral og fruktbar møteplass. Det vil være opp til de ulike lederne å gjøre de ulike arenaene relevante, men ut fra tanken om at alle store advokatfirmaer skal med, tror jeg arenaene har alle forutsetninger for å lykkes, fastslår Wikborg Rein-partneren overfor Advokatbladet.

- Har det vært et behov for et slikt senter?

- I flere av våre naboland har de hatt slike sentre en stund, og min opplevelse har vært at dette har vært nyttig, både for rettsutvikling, og for å bidra til å øke landets attraktivitet som voldgiftssted, sier Shetelig.

Førsteamanuensis Birgitte Hagland ved Universitetet i Oslo er initiativtager til det nye senteret.
Førsteamanuensis Birgitte Hagland ved Universitetet i Oslo er initiativtager til det nye senteret.

I en brytningstid

Også Haavinds partner Mikal Brøndmo fulgte seminaret.

- Sentrets arena for voldgift kommer i en brytningstid for voldgift i Norge der det skjer veldig mye spennende, og hvor en felles arena vil kunne bidra til å styrke utviklingen av voldgift i Norge.

Haavind-partner Mikal Brøndmo.
Haavind-partner Mikal Brøndmo.

- Jeg håper og tror sentret vil bidra til et enda sterkere samarbeid mellom akademia og praktikere. Det vil kunne bidra til å gi forskningen bredere erfaringsgrunnlag fra forretningslivet, bidra til formidling til forretningslivet og gi grunnlag for et mer strukturert samarbeid på enda flere fagområder enn i dag.

- Jeg synes det er veldig spennende at sentret er opprettet, og tror det vil dekke et behov, samtidig som det vil kunne gi mange nye muligheter for både universitetet og det praktiske rettsliv, sier Brøndmo.