Styremedlemmene Nathalie Brinkmann, Cathrine Rieber-Mohn, Lisa Eian og Kine Fusche Jenssen var nylig på et møte i Advokatforeningen for å planlegge oppstartsarrangementet.

Nytt nettverk for eiere i små og mellomstore advokatfirmaer

Målet er å skape en arena for erfaringsutveksling der man kan få svar på alt man ikke kan lese seg til.

Publisert Sist oppdatert

Kine Fusche Jenssen og Lisa Eian er henholdsvis påtroppende og avtroppende leder av det nye nettverket, som nå blir et nytt medlemstilbud i regi av Advokatforeningen.  

Fra det ble etablert i 2021 og frem til nå har nettverket vært uformelt, og ikke vært tilknyttet Advokatforeningen. 

- Med Advokatforeningen på laget vil det bli enklere å nå ut til flere. Nettverket har til nå bestått av mange unge personer, men skal være åpent for alle, sier Eian og Jenssen.

Nettverket skal arrangere sosiale treff, kurs og andre samlinger for medlemmer i Osloregionen og i kretsene. 

- Lav terskel for å spørre

- Jeg er utrolig glad for at jeg startet eget firma. Man lærer veldig mye av å skulle gjøre alt selv, sier Lisa Eian. Hun trer nå ut av styret i nettverket.

Kine Fusche Jenssen overtar den 15. januar ledervervet etter Lisa Eian, som slutter for å bli partner i Elden.

Det var Eian som i 2021 tok initiativ til et privat, uformelt nettverk for advokat-gründere. Hun hadde da sluttet som advokat i Brækhus for å starte for seg selv.

- Da jeg startet eget firma, ønsket jeg meg et nettverk av advokater som driver i liten eller mellomstor skala. Jeg ringte rundt til folk som hadde startet eget firma, og møtte mange som følte på det samme behovet. Slik kom vi i gang, forteller Eian.

Det uformelle gründer-nettverket, som har bestått av om lag førti medlemmer, har hatt flere sosiale og faglige arrangementer, og delt erfaringer i en egen gruppe på Facebook. 

I den lukkede gruppen har deltagerne lav terskel for å spørre hverandre om råd.

- Det kan handle om hvordan skal man organisere virksomheten, hvilke saksbehandlingssystem man skal velge, hvordan man best kan markedsføre firmaet; kort sagt hva som er lurt og hva som ikke er så lurt, sier Eian.

Viktige rådgivere for hverandre

Alle formalkravene til å starte egen virksomhet er kanskje ikke så vanskelige, og det er mye man kan lese seg til, sier Jenssen og Eian.

De roser Advokatforeningens veiledninger om oppstart og drift av advokatvirksomhet.

Styret

Leder: Kine Fusche Jenssen.

Styremedlemmer: Nathalie Brinkmann og Cathrine Rieber-Mohn

- Men det er mange spørsmål som dukker opp som det ikke er så lett å finne svar på. Da vil man gjerne snakke med andre som er i samme situasjon. Det er dette vi har brukt nettverket til, og det er dette folk gir tilbakemelding på at har vært det viktigste, at du blir kjent med andre advokater som har de samme utfordringene som deg selv, sier Eian.

Må ta mye risiko

Å drive eget firma handler om å ta risiko, men man har ofte ingen å rådføre seg med, sier Kine Fusche Jenssen, som har startet Advokatfirmaet Fusche Jenssen på Kongsberg.

- Man tenker at risikoen handler om å starte opp, men så kommer nye utfordringer hele veien: Skal du ta risiko ved å bruke penger på markedsføring, ta risiko ved å flytte inn i bedre lokaler, eller ta risiko ved å ansette en advokatfullmektig? Da er det nyttig å kunne snakke med andre som har vært i samme situasjon, sier hun.

Det nye nettverket skal ha et oppstartsarrangement i Advokatforeningens lokaler i Oslo onsdag 6. mars.

Mentor-bistand fra advokat

Advokatforeningen har via nettverket etablert et nytt tilbud til medlemmer som vurderer å starte egen advokatvirksomhet: De kan få én times gratis mentorbistand fra en advokat som er utpekt av Advokatforeningen, og som har erfaring med oppstart og drift av advokatvirksomhet. 

Advokat Kjersti Ringdal.

- Advokatforeningen er opptatt av å kunne tilby god veiledning når det gjelder drift av advokatvirksomhet, sier advokat Kjersti Ringdal. 

Hun sitter i ledergruppen i Advokatforeningen og har ansvar for foreningens medlemstilbud.

- Advokatforeningen har mye og god informasjon om oppstart og drift av advokatvirksomhet på hjemmesidene, det arrangeres kurs om temaet, og på rådgivningstelefon kan få svar på spørsmål fra Advokatforeningens jurister, forteller Ringdal.

Nettverket for advokatvirksomhet er et viktig supplement til dette, påpeker hun.

- I nettverket kan man søke råd hos andre medlemmer med egen erfaring knyttet til nettopp oppstart og drift av advokatvirksomhet. Vi tror en slik møteplass vil være nyttig for våre medlemmer, sier Ringdal.

De små blir færre

Ifølge Advokatforeningens bransjestatistikk for 2023 finnes det når 1467 foretak der det arbeider bare én advokat. 

Under 14 prosent av landets advokater og advokatfullmektiger jobber nå i slike foretak, mens andelen i 2014 var tjue prosent.

Powered by Labrador CMS