Leder i Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, er meget bekymret over PSTs praksis.
Leder i Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, er meget bekymret over PSTs praksis.

Jens Johan Hjort: Forstår PST hva de setter på spill?

I Advokatbladet kan du lese om hvordan PST ulovlig overvåket advokat Bent Endresen i advokatfirmaet EBT i Stavanger. EOS-utvalget bekreftet i mars i år Endresens mistanke om at Politiets sikkerhetstjeneste overvåket hans advokatvirksomhet – og at det hadde skjedd uten lovhjemmel.

Publisert

«Politiets sikkerhetstjeneste lagret store mengder overvåkingsopplysninger i strid med reglene, fastslår Stortingets EOS-utvalg.»

Sitatet er ikke hentet fra denne saken, men fra en artikkel i Aftenposten 1. april 2014. Der kunne vi videre lese at «telefonsamtaler mellom advokater og klienter ble avlyttet. Og SMS'er og e-poster mellom siktede og deres advokater ble også plukket opp.»

Viktig prinsipp

Daværende leder av Advokatforeningen, Erik Keiserud, uttalte i samme artikkel at «Dette er oppsiktsvekkende og sterkt kritikkverdig. Beskyttelse av kommunikasjon mellom klient og advokat er helt avgjørende for tillitsforholdet mellom dem. Og det er et viktig prinsipp at denne kommunikasjonen skal være vernet mot innsyn fra andre.»

Keiserud uttalte også at «dette prinsippet er et viktig fundament i enhver rettstat. — Det er helt nødvendig at PST har systemer som forhindrer at dette kan skje, og dersom det skjer, må den type overvåking slettes umiddelbart.»

Saken til Bent Endresen viser at PST overhodet ikke har tatt inn over seg hvor alvorlig deres ulovhjemlede virksomhet faktisk er. «Mange av oss lever i den litt naive tro at slikt ikke skjer i Norge. Når vi oppdager at det forekommer, blir det hele Kafka-aktig, fordi man verken får vite hvilken form for overvåkning som har funnet sted, omfanget eller hvorfor slik aktivitet har funnet sted», uttalte jeg selv til Stavanger Aftenblad i sommer, da Endresens sak ble kjent.

Meget streng taushetsplikt

Jeg er meget bekymret over en slik praksis fra PST, og er fristet til å spørre om de forstår rekkevidden av sine handlinger. Konfidensialitetsforholdet mellom advokat og klient går langt ut over at klienten skal kunne stole på at informasjonsutvekslingen ikke blir overvåket – ja, det er beskyttet av en meget streng taushetsplikt! Det å kunne stole på at man kan fortelle sin advokat alt som har med saken å gjøre, uten at dette kommer andre for øre, er en helt fundamental rettssikkerhetsgaranti. Uten dette, forsvinner selve forutsetningen for at vi advokater skal kunne tilegne oss et informert grunnlag for våre vurderinger av saken – og for vår ivaretakelse av klientens interesser.

Dersom en klient ikke våger å fortelle oss alt om sin sak, jobber vi advokater mer eller mindre i blinde. Og hver gang det blir kjent at PST overvåker advokater, skades dette svært viktige tillitsforholdet – for alle klienter. Dette handler om mer enn rettssikkerheten til den enkelte person eller organisasjon PST har mistanke til, eller vedkommendes advokat for den saks skyld. Det handler om en velfungerende rettspleie.

Retten til fortrolig kommunikasjon mellom klient og advokat er beskyttet av internasjonale konvensjoner, ikke minst EMK artikkel 8 (og EMK artikkel 6 for bistand under rettergang). Betydningen av retten til konfidensiell kommunikasjon med advokat og klient er for øvrig understreket av EMD.

PST svekker alle klienters tillit

Det virker ikke som PST fullt ut respekterer dette. Dermed svekker de alle klienters tillit til at de kan informere sin advokat i fortrolighet, og alle advokaters evne til å ivareta sine klienters interesser. Paradoksalt nok svekker PST ved sine handlinger selve rettsstaten.

Da jeg i min tid som ordfører i Tromsø var på besøk hos PST, måtte jeg levere fra meg mobiltelefonen. Den ble låst inn i en forvokst krysning mellom en settekasse og julekalender med låsbare luker. Det samme skjedde forrige gang jeg var på besøk hos justisministeren i Nydalen.

Slik dagens praksis fra PST synes å være, er jeg henvist til å råde mine kolleger til å følge PSTs eget eksempel. Regn med at du og/eller klienten kan være avlyttet. Vurder om du bør unngå å snakke med den enkelte klient om fortrolig informasjon på mobiltelefon. Vurder om du bør slå av og legge igjen mobiltelefonen utenfor det rommet du prater i fortrolighet med klienten i, og om du eventuelt bør be klienten gjøre det samme. Hold deg a jour med Advokatforeningens råd for IKT-sikkerhet.

Vi advokater har en selvstendig forpliktelse til å ivareta klientenes tillit til at de kan gi oss all informasjon i fortrolighet. Når PST ikke synes å respektere denne grunnleggende rettsikkerhetsgaranti, må vi hjelpe dem. Ved å ta deres forholdsregler.

LES OGSÅ: Advokater krever å få vite hvorfor de er overvåket av PST