Redaksjonen, fra v. foran Anne Birgitte Songe, Bård A. Nythe, Tone Sundet og Isabell Støen. Bak fra v. Markus Foss, Mona Alstadvald, Ida Vibeke Kyhring, Odd Are Sæhle og Jon Myrset.
Redaksjonen, fra v. foran Anne Birgitte Songe, Bård A. Nythe, Tone Sundet og Isabell Støen. Bak fra v. Markus Foss, Mona Alstadvald, Ida Vibeke Kyhring, Odd Are Sæhle og Jon Myrset.

Nye lovkommentarer skal sikre enklere tilgang på internasjonale rettskilder

– Karnov Lovkommentarer ønsker å tilby Lovdata-brukerne et samlet digitalt oppslagsverk, blant annet for å gjøre det enklere å navigere blant de norske og internasjonale rettskildene, sier Tone Sundet fra Karnov-redaksjonen.

Publisert Sist oppdatert

Etter at arbeidet med å opprette en ny digital oppslagstjeneste med oppdaterte lovkommentarer på Lovdata Pro ble sparket i gang våren 2020, har det rendyrkede jussforlaget rekruttert juss-eksperter fra hele Norge for å skrive kommentarer til et bredt utvalg lover, forskrifter og konvensjoner.

Tone Sundet jobbet tidligere for konkurrenten Gyldendal Rettsdata, men har det siste året vært sentral i arbeidet med å etablere Karnov Lovkommentarer.
Tone Sundet jobbet tidligere for konkurrenten Gyldendal Rettsdata, men har det siste året vært sentral i arbeidet med å etablere Karnov Lovkommentarer.

Ifølge Tone Sundet, som er redaksjonelt ansvarlig, er målet å tilby norske jurister en tjeneste der rettskilder, lovkommentarer og annen juridisk litteratur ligger tett integrert og lett tilgjengelig på ett og samme sted.

– Med vårt system kan man klikke seg frem og tilbake mellom et stort utvalg rettskilder, med kommentarer til både lover, forskrifter og konvensjoner. For oss har det vært viktig å rette mer oppmerksomhet mot de internasjonale rettskildene, og gjøre det systematisk og enkelt å finne frem til disse kildene, forklarer Sundet.

Større EU- og EØS-fokus

Hun opplever at det allerede finnes mye god litteratur på EU- og EØS-området, men at en god del av informasjonen er spredt og utfordrende å gjøre seg kjent med. Dette hullet ønsker Karnov å tette.

Disse er fagredaktører

 • Ivar Alvik (energi, petroleum og offshore)
 • Harald Benestad Anderssen (avtale-, kontrakts- og boligrett)
 • Finn Arnesen (EU- og EØS-rett)
 • John Asland (barne-, familie- og arverett, barnevernsrett)
 • Anne Kjersti Befring (helserett)
 • Lars Morten Bjørkholt (militær- og forsvarsrett)
 • Marius Emberland (statsrett og folkerett)
 • Christoffer Conrad Eriksen (EU- og EØS-rett)
 • Eivind Furuseth (skatte-og avgiftsrett)
 • Birgitte Hagland (erstatnings- og forsikringsrett)
 • Imran Haider (trygderett og pensjonsrett)
 • Sigrid Redse Johansen (militær- og forsvarsrett)
 • Torger Kielland (markeds- og immaterialrett)
 • Morten Kinander (finansmarkedsrett)
 • Tore Lunde (markeds- og immaterialrett)
 • Vibeke Irene Løvold (gjeldsforfølgningsrett og panterett)
 • Jon Christian F. Nordrum (kirke- og utdanningsrett, marin ressursforvaltning)
 • Alexander Sønderland Skjønberg (arbeidsrett)
 • Marius Stub (forvaltningsrett)
 • Tron Løkken Sundet (arbeidsrett)
 • Runar Torgersen (straff og prosess)
 • Nikolai K. Winge (arealforvaltning og tingsrett)
 • Henrik Bjørnebye (energirett)
 • Gina Bråthen (selskapsrett)
 • Ellen Eftestøl (sjø- og transportrett)
 • Eivind Junker (areal- og ressursforvaltning)

– Så langt har vi håndplukket over tre hundre juridiske eksperter som skal bidra med lovkommentarer på en rekke fagområder, og alle har blitt oppfordret til å rette et ekstra søkelys mot de internasjonale rettskildene underveis. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er for eksempel grundig kommentert, og det er generelt brukt mye tid på å belyse relevante dommer fra EU-domstolen, sier Sundet.

I en pressemelding understrekes også fordelen ved at norske jurister får tilgang til den danske EU-Karnov, som blant annet inneholder kommentarer til utvalgte rettsakter, som sentrale direktiver og forordninger.

– Skaper sunn konkurranse i markedet

Hun tror at de nye Karnov-kommentarene på Lovdata vil bidra til en positiv konkurranse i markedet, der Gyldendal Rettsdata og Juridika er blant de sentrale aktørene.

– Jeg tror absolutt at dette er et sunt bidrag. Hos oss må man kjøpe et tilleggsabonnement til Lovdata Pro, og da implementeres våre lovkommentarer sømløst på nettsiden.

Foreløpig er det lansert noter til 120 sentrale rettskilder. Målet er å ha grundige kommentarer til 150 lover og konvensjoner før jul, sier Sundet.

Powered by Labrador CMS