Karin Fløistad skal bidra i utvalget. Foto: Simonsen Vogt Wig
Karin Fløistad skal bidra i utvalget. Foto: Simonsen Vogt Wig

Flere advokater skal bidra i granskningen av NAV-skandalen

Simonsen Vogt Wiig-partner, og EØS-ekspert Karin Fløistad, og jusprofessor Jens Edvin Skoghøy er blant dem som skal sitte i regjeringsoppnevnt utvalg.

Publisert Sist oppdatert

Dette skal utvalget granske

Arbeids- og sosialdepartementets håndtering og rolle i saken, herunder også innlemming av forordning 883/2004, styring av/dialog med Nav og behandlingstid, fram til november 2019. I denne sammenheng skal også informasjon fra regjeringen til Stortinget vurderes.

 • Nav og Trygderettens håndtering og rolle i saken.
 • Kartlegge og vurdere bakgrunnen for Arbeids- og velferdsetatens tolkning og praktisering av trygdeforordningen og øvrig EØS-rett knyttet til muligheten for å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i andre EØS-land.
 • Påtalemyndighetenes og domstolenes håndtering av sakene, og eventuelle andre saker i det sivile rettssystemet. Vurderingene skal ikke utfordre påtalemyndighetens og domstolenes uavhengighet.
 • Vurdere om praksis før 2012 også må gjennomgås.

Utvalget skal også redegjøre for læringspunkter som avdekkes, blant annet for å ivareta rettssikkerheten til personer som mottar ytelser fra NAV.
Kilde: Regjeringen.no

Professor Finn Arnesen fra Universitetet i Oslo skal lede det regjeringsoppnevnte uavhengige utvalget som skal granske NAV-skandalen. Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 8. november.

Arnesen får følge av advokat Karin Fløistad som har en doktorgradsavhandling i EU/EØS-rett fra European University Institute i Firenze. Fløistad er partner i Simonsen Vogt Wiig.

– Dette uavhengige utvalget skal snu hver stein og sette flomlyset på. Vi må få vite hvordan dette kunne gå galt i starten, hvordan det kunne gå så lang tid før feilen ble avdekket og hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en melding.

Dette er utvalget

 • Finn Arnesen, professor ved Universitetet i Oslo, Horten
 • Karin Fløistad, advokat, Oslo
 • Jens Edvin Andreassen Skoghøy, professor, Tromsø
 • Hanne Merete Jendal, avdelingsdirektør, Oslo
 • Kristin Bugge Midthjell, advokat, Trondheim
 • Per Sanderud, Board Director, London
 • Barbro Wærnes, brukerombud, Fredrikstad

Utvalget starter arbeidet så snart som mulig og skal legge fram utredningen sin for Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. juni 2020.

– Granskingsutvalget har bakgrunn, og kunnskap som vil komme godt med i en så sammensatt sak. De skal jobbe så raskt og grundig som mulig, fortsetter Hauglie.

- Jeg ser frem til å bidra i dette arbeidet med bakgrunn i min praktiske erfaring og min forskning innenfor velferdsytelser og EØS, sier advokat Karin Fløistad.

- Nølte ikke

Også jusprofessor og tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy fra Tromsø skal være med i arbeidet med granskningen.

- Det er et spennende oppdrag. Jeg nølte ikke med å si ja da jeg fikk forespørselen, sier han til Advokatbladet.

På spørsmål om hva som blir utvalgets viktigste oppgave, viser Skoghøy til mandatet (se faktaboks).

Skoghøy regner med at bakgrunnen for at han er blitt spurt om å bidra, er hans bakgrunn som høyesterettsdommer.

- Nå er dette foreløpig veldig ferskt, men jeg regner med lederen vil ta initiativ til et møte i løpet av neste uke - og så er vi i gang, sier Skoghøy, som på midten av 80-tallet var advokat.

Jens Edvin Skoghøy er tidligere høyesterettsdommer. Han arbeider i dag som jussprofessor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.
Jens Edvin Skoghøy er tidligere høyesterettsdommer. Han arbeider i dag som jussprofessor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.
Powered by Labrador CMS