Karoline Henriksen og Olav Lægreid er oppnevnt som koordinerende advokater av Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Karoline Henriksen og Olav Lægreid er oppnevnt som koordinerende advokater av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Dette er de koordinerende advokatene i rettsbehandlingen av NAV-skandalen

Karoline Henriksen og Olav Lægreid skal fungere som rådgivere for advokater som jobber med trygdesakene.

Publisert Sist oppdatert

I starten av desember innførte Regjeringen et særskilt rettshjelpstiltak i kjølvannet av NAV-skandalen.

Tiltaket gjelder personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, fordi vedkommende midlertidig har oppholdt seg i et annet EØS-land etter 1. juni 2012.

Nå gjennomgår NAV selv saker for å vurdere potensiell omgjøring av vedtak. Dersom det nye vedtaket ikke ender med full omgjøring til gunst for den det gjelder, skal rettshjelpstiltaket være til hjelp. Det gjelder også for erstatningskrav for dekning av økonomisk tap.

Honoreres av Fylkesmannen

Etter innspill fra Advokatforeningen har Fylkesmannen i Oslo og Viken nå oppnevnt to koordinerende advokater, som skal sikre en god og ensartet behandling av sakene ved å dele informasjon mellom advokatene som yter fritt rettsråd. Er du advokat, jobber med en NAV-sak og er i tvil, er tanken at du skal kunne ta kontakt med en av disse for å søke råd.

De koordinerende advokatene er Karoline Henriksen, partner i Henriksen & Co og ekspert på erstatningsrett, samt Olav Lægreid. Sistnevnte driver advokatfirmaet Advisio og er spesialisert innen trygderett.

Henriksen og Lægreid honoreres av Fylkesmannen i Oslo og Viken for medgått tid etter salærforskriften.

Ønsker du å ta kontakt med en av de koordinerende advokatene akkurat nå? Trykk på navnet i brødteksten!

Skal gi råd til advokater

De koordinerende advokatenes oppgaver blir å videreformidle informasjon mellom advokatene, samt mellom advokatene og sentrale instanser.

- Dette kan være informasjon både om utviklingen i saken generelt, generell informasjon om behandling av enkeltsaker og relevant faglig informasjon - både trygderettslig og erstatningsrettslig. Siktemålet er at vi på denne måte skal kunne bidra til ensartet og god behandling av enkeltsaker, forklarer Karoline Henriksen til Advokatbladet.

Advokatene skal også gi oppdatert informasjon gjennom Advokatforeningens hjemmeside, og via en egen e-postliste.

- Vi oppfordrer advokater som jobber med disse sakene til å melde seg på denne e-postlisten for enklere informasjonsutveksling. For øvrig vil vi være tilgjengelig for henvendelser fra advokater, med spørsmål av generell karakter. Det er ikke slik at vi koordinerende advokater vil yte bistand i enkeltsaker som håndteres av andre advokater.

- Min viktigste oppgave som koordinerende advokat er å formidle kunnskap om EØS-relevant regelverk knyttet til den typen trygdesaker som nå skal behandles på nytt. Advokatene kan ta kontakt med oss når som helst i prosessen, tilføyer Olav Lægreid.

Oversikt over NAV-advokatene

Kort tid etter at Regjeringen kunngjorde at berørte av NAV-skandalen får fri rettshjelp, arrangerte Advokatforeningen et eget kurs for advokater som etter hvert vil arbeide med disse sakene.

Kurset inneholdt elementer fra både trygderett, erstatningsrett, EØS-rett og gjenopptakelse.

På Advokatforeningens nettsider kan du finne en oversikt over alle advokatene som har fullført kurset. Listen finner du her!

Powered by Labrador CMS