Nå er inntektsgrensen for fri rettshjelp hevet

Fra 1. januar 2022 er grensen 320.000 kroner for enslige, og 490.000 kroner for par.

For første gang siden 2009 er inntektsgrensen for å kvalifisere for fri rettshjelp blitt øket. Økningen utgjør om lag tretti prosent.

Formuesgrensen for fri rettshjelp er 100.000 kroner. Forskriften til lov om fri rettshjelp finner du her.

Rettshjelpsutvalget leverte sin utredning NOU 2020: 5 Likhet for loven - lov om støtte til rettshjelp i slutten av april 2020. Etter budsjettforhandlingene, varslet regjeringen og SV at det skal legges frem forslag til ny rettshjelpslov for Stortinget innen våren 2023.

Rettshjelpsutvalget foreslo at flere nye områder skulle omfattes av fri rettshjelps-ordningen, blant annet lønns- og gjeldskonflikter, husleietvister og sosialsaker.

Utvalget foreslo også at barnevernssaker som hovedregel skulle gjøres unna på én rettsdag.

Powered by Labrador CMS