Nå er advokatloven signert av Kongen og statsministeren

Advokatloven ble sanksjonert i statsråd torsdag 12. mai.

Sanksjoneringen er en ren formalitet, og siste ledd i lovgivningsarbeidet. Nå sendes advokatloven tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvar for å gjøre loven gjeldende.

Regjeringen skal først utarbeide detaljerte regler i forskrifts form. Det er ventet at loven tidligst vil tre i kraft våren 2023.

Powered by Labrador CMS