Ragnar Line Auglend døde 2.januar. Han var tidligere dommer, forsker og politimester i Sarpsborg og Hordaland politidistrikter. Han satt også i 22.juli-kommisjonen.
Ragnar Line Auglend døde 2.januar. Han var tidligere dommer, forsker og politimester i Sarpsborg og Hordaland politidistrikter. Han satt også i 22.juli-kommisjonen.

Minneord om jurist Ragnar L. Auglend

«Vi er et samlet advokat-korps her i byen som reservasjonsløst kan gi ham beste karakter «ren laud» – både som leder for påtalemyndigheten og som tingrettsdommer», skriver advokat Harald Otterstad i dette minneordet.

Publisert

Ragnar L. Auglend har satt markante avtrykk i landet vårt gjennom sin mangeartede praksis som en uovertruffen jurist: Han var avdelingsdirektør i Politiavdelingen i Justisdepartementet, utarbeidet motiver og utkast til politiinstruksen av 1990, foresto utredningsarbeidet med motiver og utkast til ny politilov, og han underviste i en årrekke ved det Juridiske fakultet i Bergen.

Advokat Harald Otterstad.
Advokat Harald Otterstad.

Det er ingen overdrivelse å si at han ruvet innenfor sitt fagområde i rikssammenheng. Men også mange sarpinger berøres av hans triste bortgang gjennom hans virke som både tingrettsdommer i Sarpsborg tingrett (1991–1996) konstituert politimester i Øst politidistrikt (1998–2001) og konstituert sorenskriver i Sarpsborg tingrett (2002). Han fratrådte stillingen samme år for å bli sjef for Politihøgskolen. Han var også i noen år politimester i Hordaland (2005-2010).

Mild, forståelsesfull og velvillig

Ragnar L. Auglend etterlater seg et særdeles godt ettermæle i Sarpsborg. Vi er et samlet advokat-korps her i byen som reservasjonsløst kan gi ham beste karakter «ren laud» – både som leder for påtalemyndigheten og som tingrettsdommer.

Foruten et betydelige intellekt og solid fagkunnskap var det hans utpregede menneskelige egenskaper som gjorde ham til et komplett fagmenneske. Som dommer var han mild, forståelsesfull og velvillig i sin omgangsform med både slitne narkomane, kranglete arvinger, energiske, fremoverlente forsvarsadvokater og politiadvokater som tidvis kunne barke sammen.

Med stoisk ro styrte han det hele – og aldri måtte han ty til «kølla». Jeg vil karakterisere ham som «mild, men fast». Han hadde en naturlig autoritet og en egen evne til å finne kompromisser og pragmatiske løsninger som gjorde at alle på en nesten magisk måte følte seg både sett og ivaretatt. Det var veldig lett å bli oppriktig glad i ham og jeg tror ikke han hadde en eneste uvenn her i livet.

En virkelig hedersmann har gått ut av tiden, men hans nydelige og høyst fortjente ettermæle vil leve lenge. Jeg lyser fred over Ragnar L. Auglends vakre minne.