Servet Yildiz Stêrk, Maria Hessen Jacobsen og Else Leona McClimans foran den tyrkiske ambassaden i Oslo.

Kappekledde advokater aksjonerte utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo

– Vi ber den norske regjeringen kreve umiddelbar løslatelse av alle tyrkiske advokater som er fengslet på grunn av sitt arbeid, eller sin ytringsfrihet.

Publisert Sist oppdatert

Det sa leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Else Leona McClimans, i sin appell foran den tyrkiske ambassaden i Oslo tirsdag formiddag.

– Hele advokatstanden på tiltalebenken

I 2017 ble en gruppe på 18 tyrkiske advokater arrestert og fengslet for å ha representert klienter som var i politisk opposisjon til Erdoğan-regimet. Én av disse, advokat Ebru Timtik, døde i fengsel i august i fjor, etter 238 dagers sultestreik.

Onsdag denne uken begynner rettssaken til de to siste av advokatene i denne gruppen. Dette beskrives som «en rettssak for hele advokatstanden», og dette var også bakgrunnen for den felles aksjonen som ble arrangert tirsdag.

Etter kuppforsøket mot president Erdoğan i 2016, har mer enn 1600 advokater blitt arrestert, og 450 advokater er dømt til totalt 2786 år i fengsel, ifølge The Arrested Lawyers Initiative.

Europeiske advokater demonstrerer

For å vise støtte til straffeforfulgte kollegaer i Tyrkia, ble det tirsdag klokka 11 arrangert kappekledde demonstrasjoner og markeringer foran tyrkiske ambassader i en rekke europeiske land.

Til stede på markeringen i Oslo var representanter fra Dommerforeningen, Helsingforskomiteen, Juristforbundet, den Internasjonale juristkommisjonen (ICJ), Amnesty, PEN Norge og Politijuristene.

Menneskerettighetsutvalgets leder McClimans, styremedlem og advokat i Elden, Maria Hessen Jacobsen, og advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell var kledd i advokatkapper.

– Det er sjelden og uortodoks for norske advokater å markere i kapper, men vi gjør et unntak for en viktig sak: Vi kan ikke akseptere at tyrkiske advokater fengsles både for sitt yrke og for sine ytringer, sa McClimans i sin appell foran ambassaden.

– De ville arrestere meg, men tok kona mi

Tyrkiske Ali Osman Gozagac, som flyktet til Norge sammen med sin kone for to år siden, var en av dem som møtte opp utenfor ambassaden i Oslo.

Den tyrkiske karikaturtegneren Ali Osman Gozagac.

Han forteller at han jobbet ti år som politisjef i Tyrkia, og ble forsøkt arrestert på grunn av sin politiske aktivitet i opposisjon mot myndighetene.

- Da jeg gjemte meg fra politiet, var det min kone som ble arrestert. Hun jobbet som lærer, og tilbragte ett år i fengsel, sier Gozagac.

– Erdoğan-regimet anser oss som terrorister fordi vi er politisk uenige, og fordi vi støtter menneskerettighetene. Med en gang du deler noe på Facebook eller Twitter som uttrykker noen form for motstand, risikerer du å bli arrestert – uten at de har noen bevis, selvfølgelig.

Som politisjef skal han ikke ha fått lov til å være politisk aktiv på sosiale medier.

Flere deltok i markeringen i Oslo, blant annet president Håvard Holm i Juristforbundet.

– Twitter- og Facebook-kontoene mine ble stengt av tyrkiske myndigheter. Dette aksepterte jeg ikke. Jobben min var å fremme rett og hindre urett – jeg ønsket ikke å representere Erdoğans stemme, slik de krevde.

Da kona hans slapp ut av fengsel, flyktet de sammen i en båt til Hellas. Barna på fem og to år hadde de også med seg. Til slutt endte familien opp i Norge.

I dag jobber Gozagac som kunstmaler. Han driver med karikatur, samtidig som han studerer media og kommunikasjon.

– Livet er bra nå. I Norge er jeg fri. Studieretningen min har jeg også valgt fordi jeg ønsker å formidle til verden hva som skjer i Tyrkia, forteller han.

Tyrkisk ambassadør: – Ingen advokater fengsles

Gozagac er ikke alene om sine opplevelser med tyrkiske myndigheters behandling av politiske motstandere.

Også politiet var til stede utenfor den tyrkiske ambassaden i forbindelse med markeringen.

– Ikke bare advokater er utsatt. Også dommere og påtalejurister som opptrer uavhengig av myndighetene, opplever det samme. Det gjør også journalister, akademikere og menneskerettsforkjempere, understreket advokat McClimans i sin appell.

I forkant av markeringen sendte Menneskerettighetsutvalget en e-post til den tyrkiske ambassadøren i Oslo, Fazli Corman, med forespørsel om et møte for å overlevere et brev under dagens markering.

Corman ønsket ikke et slikt møte.

«I respectfully reject this kind of finger waving attitude, which attempts to interfere with the independence of Turkish judicial system. I can assure you that nobody in Turkey is incarcerated merely because of performing duty of lawyer. It is really odd that how can you make such generalizations in that position. Apart from this improper language in your letter, I also would like to inform you that your request for an Embassy representative to receive your written document will not be met», skriver han i et brev til Menneskerettighetsutvalget.

Til Advokatbladet forklarer Corman at det må ha skjedd en misforståelse:

«I did not reject their request for a meeting, but I rejected the suggestion in their letter for a representative to come out to the street to receive a letter as part of a staged demonstration at a time of their choice. I am available for a properly requested dialogue with them like any person or institution. I am very confident about our high degree of approachability and availability, if requested properly», skriver ambassadøren i en epost.

– Krever umiddelbar løslatelse

McClimans avsluttet appellen med klar tale både til norske og tyrkiske myndigheter:

– Vi ber den norske regjeringen kreve umiddelbar løslatelse av alle tyrkiske advokater som er fengslet på grunn av sitt arbeid, eller sin ytringsfrihet.

– Vi ber tyrkiske myndigheter om å stanse den politiske forfølgelsen av advokater, slik at de kan forsvare tyrkiske borgere i møte med myndighetene.

Powered by Labrador CMS