Mener Norge gjør for lite for å identifisere ofre for menneskehandel

Ifølge Europarådets ekspertgruppe mot menneskehandel (GRETA) bør norske myndigheter bruke mer ressurser på forebyggende arbeid.

Europarådets ekspertgruppe mot menneskehandel (GRETA) har nylig publisert sin tredje evalueringsrapport om Norge. Rapporten vurderer hvordan ofre for menneskehandel håndteres av rettsvesenet.

Gruppen er særlig bekymret for at politiet ikke tildeles tilstrekkelig ressurser i arbeidet mot menneskehandel, og at de faktiske ressursene ofte overføres til andre enheter. GRETA frykter samtidig at Norge ikke gjør nok for å identifisere mulige ofre for menneskehandel blant personer som skal transporteres ut av landet, og oppfordrer derfor norske myndigheter til å styrke arbeidet med nettopp identifisering.

I tillegg får Norge blant annet ros for at større virksomheter både blir pålagt å forebygge brudd på menneskerettighetene, samt å sikre anstendige arbeidsforhold i alle ledd.

Ekspertgruppen mener også at offentlige tolketjenester i Norge har blitt bedre, men savner likevel en sikring av kvalifiserte og uavhengige tolker til menneskehandelsofre allerede fra første møte med advokat.

Totalt har Norge vært gjenstand for tre evalueringer av ekspertgruppen. Alle rapportene kan du lese her!

Powered by Labrador CMS