– Juridiske spørsmål er tett koblet til samfunnsspørsmål, det er nok en av grunnene til at det er så mange advokater i politikken, sa Marit Berger Røsland i et portrettintervju med Advokatbladet i 2017. Foto: Geir Egil Skog
– Juridiske spørsmål er tett koblet til samfunnsspørsmål, det er nok en av grunnene til at det er så mange advokater i politikken, sa Marit Berger Røsland i et portrettintervju med Advokatbladet i 2017. Foto: Geir Egil Skog

Hun er innstilt som
ny styreleder i NIM

Tidligere EU-minister og nå advokat i Equinor, Marit Berger Røsland, er innstilt til ny styreleder for Norges institusjon for menneskerettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Stortingets presidentskap har innstilt nytt styre til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Sammen med Røsland er Nils Asbjørn Engstad, dommer i Hålogaland lagmannsrett og leder for Utmarksdomstolen i Finnmark, innstilt som nestleder.

- Jeg er formelt ikke valgt. Men skulle dette bli noe av, vil det være en spennende og meningsfylt jobb. Det å ha sterke, nasjonale institusjoner som skal sikre menneskerettighetene er viktig, ikke minst i en tid der vi ser at menneskerettighetene er under press i stadig flere land, sier Marit Berger Røsland til Advokatbladet.

Det nye styret for øvrig består av jurist og samerettsekspert Gro Dikkanen, førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter, Jan E. Helgesen, og Anne-Sofie Syvertsen, fylkeslege og avdelingsdirektør for sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Agder - som alle har vært styremedlemmer siden 2015.

Stortinget skal behandle innstillingen 20. juni.

EU-pro

Røsland, som nå er Vice president i juridisk avdeling i Equinor, kan skilte med en innholdsrik CV. Hun var EU- og EØS-minister i en kort periode i Solberg-regjeringen, og har også vært statssekretær i samme Utenriksdepartementet, så vel som i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor.

I tillegg har hun vært advokat i Wiersholm, samt dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Røsland vokste opp på familiegården Nordre Skjelver utenfor Fetsund i Akershus. De to storebrødrene dro til Trondheim og ble ingeniører, mens Røsland valgte bort de tyngste realfagene på videregående og engasjerte seg i politikk og samfunnsspørsmål. Politikk ble gjerne diskutert rundt middagsbordet hjemme på gården. I nabolaget var det mye Senterparti-støtte.

– Det var særlig EU-valgkampen i 1994 som gjorde meg engasjert i politikk. Både verdimessig og økonomisk mente jeg vi hørte hjemme i EU, og det mener jeg fortsatt, sa hun i et portrettintervju med Advokatbladet i 2017.

En stjerne i sin generasjon

Røsland tror samfunnsengasjement og erfaringene fra politikken, var med på å gjøre henne til en bedre advokat.

– Det å forstå hvorfor en lov har blitt som den har blitt, å forstå de politiske valgene som ligger bak, gjør at du forstår lovgivningen bedre. Og du skal jo bruke et skjønn på toppen av den juridiske metoden, sa hun.

Fra 2005 til 2014 jobbet hun først med arbeidsrett og senere med granskning, anti-korrupsjon og compliance i Wiersholm. Av Jan Fougner har hun tidligere blitt omtalt som en stjerne i sin generasjon.

Å avdekke og forebygge korrupsjon for norsk næringsliv i utlandet var en av sakene advokathjertet hennes brant for.

– Dette er et viktig spørsmål av mange grunner. Korrupsjon forhindrer utvikling av stabile og demokratiske samfunn. Og for norske aktører som ikke klarer å holde seg på riktig side av loven får det alvorlige konsekvenser.

Powered by Labrador CMS