– Det viktigste nå er at noen andre vinner neste valg. Jeg vil ikke fortelle folk hvilket parti de skal stemme på, men ber dem velge et av de demokratiske partiene, sier Pawel Szczepanek.

Skammer seg over utviklingen

Nylig marsjerte 60.000 nasjonalister for et «hvitt Polen og hvitt EU».

– Jeg er skamfull over at vi ikke har klart å lære opp befolkningen vår bedre, og at dette kan skje i et land der så mange er blitt drept som følge av fascismen, sier demokratiforkjemper Pawel Szczepanek.

KATOWICE: Han er nestleder i den frivillige organisasjonen KODs Slaskie-avdeling. Slaskie er et område sør i Polen med nesten fem millioner innbyggere. KOD - Komitet Obrony Demokracji, eller komiteen for å forsvare demokratiet - har grupperinger over hele Polen, og ble dannet i Warszawa i kjølvannet av at høyrepopulistpartiet Lov og Rettferdighet vant valget.

– Med lovene Lov- og rettferdighetspartiet har vedtatt, især avsettingen av domstollederne, mener vi presidenten, og hans parti, bryter den polske grunnloven. Dette skjer uten at vi har mulighet til å gjøre noe, sier Pawel Szczepanek.

KOD-toppen peker på at pressefriheten er blitt begrenset, styret i statskanalen er blitt byttet ut med representanter fra Lov- og rettferdighet, og den amerikanskeide, store polske TV-kanalen TVN fikk nylig en bot på over tre millioner kroner for å ha dekket regjeringsprotestene i Warszawa på vanlig journalistisk måte. Nylig ble det riktignok klart at det polske Medietilsynet har trukket tilbake denne boten.

– Vi har hatt opp mot 200.000 mennesker i våre demonstrasjoner, men myndighetene bryr seg ikke, forteller Szczepanek, som i sin sivile jobb er ingeniør og leder i et selskap.

– Hvordan finner du motivasjon til å jobbe frivillig i KOD?

– Jeg er 46 år. I tjue av dem levde jeg under kommuniststyret, før Polen ble et fritt land. Polen har endret seg masse siden 1989. Først fikk vi friheten, så kom det en økonomisk hard periode, men likevel med suksess for landet. Vi kom etter hvert inn som medlem i NATO og EU. Da jeg var femten år kunne jeg ikke en gang ha drømt om det! Om vi nå går tilbake til den mørke siden, vil det være forferdelig, både for meg, mine barn og mine eventuelle barnebarn. Jeg har en bra jobb, en god lønn, og en lykkelig familie, og trengte egentlig ikke gjøre noe. Men i sjelen min… Om ett år eller to kan det være for sent!

– Hvilke konsekvenser frykter du?

– Vi har hatt protester, med opp mot 60.000 nasjonalister som roper at de vil ha et «rent Polen, hvitt Polen». Jeg synes dette ligner situasjonen som var i Tyskland på 20- og 30-tallet. Noen sier at vi har kommet lenger nå – og at noe slikt aldri kan skje igjen. Men hvorfor ikke?

Protesten KOD-lederen sikter til fant sted på Polens uavhengighetsdag, 11. november 2017.

– Det er en dobbel skam at det i et land der fascismen har drept millioner av mennesker, foregår slike protester. At vi ikke har lykkes i å utdanne vår oppvoksende generasjon i hva dette dreier seg om, er skamfullt. Når jeg ser unge polakker i slike protester, blir jeg redd.

KOD har drift over hele Polen, og om lag 10.000 medlemmer som betaler inn 25 kroner i måneden hver i medlemsavgift. På Facebook har organisasjonen over 256.000 følgere. Avgiften skal dekke kostnader til møter, demonstrasjoner og opplæring. Ingen er fulltidsansatte, og alle jobber frivillig. Blant dem er også flere advokater.

Etter en protestaksjon høsten 2016, der en rekke kvinner tok på seg svarte t-skjorter for å vise sin misnøye med regjeringens forslag om å stramme inn abortlovgivningen, fikk syv lærere ved én skole sparken. De hadde et bilde av dem havnet på Facebook, ikledd de svarte t-skjortene. Rektorens begrunnelse var at lærerne hadde blandet sitt politiske syn inn i jobben.

– Våre advokater gjorde en svært god jobb for disse lærerne, og vant alle syv sakene, sier Szczepanek.

Les også:

Derfor er situasjonen i Polen så alvorlig

Han mener det viktigste KOD kan gjøre nå, er å forsøke lære opp det polske folk i politikk- og demokrati-forståelse.

– Veldig mange polakker forstår ikke viktigheten av maktfordelingsprinsippet der regjering, parlament og domstoler kontrollerer hverandre, og hvor viktig det er at også dommerne er uavhengige. Men en dag kan de selv ende opp i retten. Det kan skje alle.

Szczepanek er også kritisk til regjeringspartiets massive EU-motstand, og frykter konsekvensene av en polsk exit. Han mener Polens velferdsøkning de siste to tiårene i stor grad kan tilskrives EU-medlemskapet.

– I motsetning til England, som er et rikt land med sterke bånd til USA, og et forretningssamarbeid med hele verden, har Polen en mye mindre økonomi. Vi er helt avhengig av å samarbeide med de rike landene. Men Kina bryr seg neppe om oss, de vil handle med EU. Om vi går ut av EU, kan det føre til en stor økonomisk krise for Polen, tror Szczepanek.

Tilhengere av organisasjonen Komitet Obrony Demokracji har demonstrert i en rekke polske byer de siste par årene. I januar 2016 sto KOD-sympatisører opp for folkets rettigheter i en demonstrasjon i Katowice, etter at en større endring av medieloven i Polen førte til stadig mer statlig kontroll av den polske rikskringkasteren TVP. Foto: KOD

Komitete Obrony Demokacji (KOD)

KOD Ble dannet like etter at Lov og rettferdighetspartiet (Pis) vant valget i 2015, og det påfølgende polske parlamentet vedtok å ugyldiggjøre den tidligere regjeringens utnevnelse av fem dommere.

Siden oppstart har organisasjonen motsatt seg og reagert på handlinger fra regjeringen eller president Andrzej Duda, som ble ansett som ulovlige, udemokratiske, å begrense siviles frihet, eller å være imot europeiske prinsipper.

(Kilde: Wikipedia)

Powered by Labrador CMS