Leder av dommerforeningen Wiggo Storhaug Larssen er tilfreds med å bli hørt. Foto: Dommerforeningen

Ber nordiske myndigheter presse Polen

Den norske Dommerforeningen ser i likhet med sine søsterorganisasjoner i resten av Norden svært alvorlig på den manglende  rettssikkerheten i Polen. Organisasjonenen har sendt brev til sine respektive lands myndigheter der de ber om at det gjøres tiltak for å gjenopprette et uavhengig rettsvesen i Polen.

I en samlet uttalelse fra dommerforeningene i de Norden, samt Latvia og Estland, ber foreningene landenes myndigheter om å gjøre hva de kan for at Polen igjen kan gjenopprette en demokratisk rettsstat.

– Som det fremgår av uttalelsen, ser vi meget alvorlig på utviklingen for rettsvesenet i Polen. Vi har bedt om at de nordiske utenriksministrene, enten samlet eller hver for seg, gjennom bilaterale kontakter eller i andre internasjonale forum, gjør sin innflytelse gjeldende for å gjenopprette et uavhengig rettsvesen i Polen, sier Wiggo Storhaug Larssen. Han er leder i Dommerforeningen, og lagdommer i Gulating lagmannsrett.

Bytter ut domstolledere

Idéen til en samlet uttalelse startet med at de nordiske dommerforeningene snakket sammen under et møte i Berlin, forteller han.

– Vi har et årlig ledermøte i nordiske foreningene, som ble avholdt nylig i Helsingfors. På dette møtet ba vi også med de baltiske landene, sammen med den polske dommerforening som har stått imot endringene som har skjedd. Møtet var meget interessert, og vi ble enige om en felles resolusjon, som vi har sendt til utenriksministerne, med kopi til statsministerne, tillegger Larssen.

I januar intervjuet Advokatbladet flere advokater og dommere som er opptatt av situasjonen i landet, deriblant leder av Polens største dommerforening, Krystian Markiewicz, og advokat Jędrzej Klatka som er Polens representant i den europeiske Advokatforeningen, CCBE. De så begge bekymringsfullt på situasjonen i landet.

– I Polen blir dommere til Høyesterett nå plukket ut uten offisielle valgkriterier. Den viktigste faktoren for å bli valgt, er hvorvidt dommeren støtter regjeringspartiet, ikke kvalifikasjoner. I tillegg har vi en midlertidig lov som gir justisministeren anledning til å avsette domstolsjefene – uten begrunnelse. På bare to år har han derfor kunnet sørge for at flertallet av domstolsjefene er blitt byttet ut, sa Markiewicz.

Det høyrepopulistiske regjeringspartiet Lov og rettferdighet har hele 237 av 460 seter  i det polske parlamentet - altså et rent flertall. Dermed kan de vedta lovendringer de selv ønsker.

– Jeg frykter at flere straffesaker vil gå med aktor utpekt av justisministeren, dommer utpekt av justisministeren – og i noen saker til og med forsvareren i saken utpekt av justisministeren, uttalte advokat Klatka.

Les også: Derfor er situasjonen i Polen så alvorlig

- Rettsvesenet lagt ned

Et forslag om å suspendere Polen fra organisasjonen European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) foreligger også.

– Det samme har skjedd med Tyrkia. I realiteten har man egentlig lagt ned det uavhengige rettsvesenet i Polen, sier Wiggo Storhaug Larssen.

–Alle krefter hjelper. Nå håper vi myndighetene i de nordiske landene og Baltikum tar opp dette bilateralt.

Polen har blant annet satt ned pensjonsalderen fra 70 til 65 år, som har ført til at 40 prosent av dommerne i høyesterett er blitt pensjonert. Myndighetene har også etablert en egen avdeling i Høyesterett som skal behandle gjenåpning av tjue år gamle saker - uten at det finnes klare kriterier.

- Det skaper stor internasjonal usikkerhet når man ikke kan stole på rettskraftige avgjørelser derfra lenger, sier Larssen.

Powered by Labrador CMS