Styret i den nye foreningen består av advokatene (f.v.) Dag Robertsen, Siv Elisabeth Hveberg, og Ane Sofie Tømmerås. Sistnevnte er styrets leder. Foto: Privat
Styret i den nye foreningen består av advokatene (f.v.) Dag Robertsen, Siv Elisabeth Hveberg, og Ane Sofie Tømmerås. Sistnevnte er styrets leder. Foto: Privat

- Advokater tenker altfor sjelden på utenomrettslig mekling

En nyoppstartet forening for utenomrettslige meklere vil øke bevisstheten rundt mekling, både blant advokater og andre. Ifølge styremedlem Siv Elisabeth Hveberg kan mekling gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

Publisert

Forening for Sertifiserte Meklere hadde nylig sitt aller første møte. Om lag tretti interesserte møtte opp.

- Vi i styret mener det er behov for en egen forening, og synes responsen på tilbudet om medlemskap tyder på dette. Utenomrettslig mekling gir stor samfunnsøkonomisk gevinst, og mange fordeler for partene. Om partene finner frem til en enighet gir det klart lavere kostnader benyttet til tvisten, og de kan konsentrere seg om andre ting, som å skaffe inntekter eller bare ha en hverdag som ikke er dominert av en tvist. Friheten fra en tvist er en merverdi mange verdsetter, sier Siv Elisabeth Hveberg.

Flest advokater

Hun er advokat i Advokatfirmaet Hveberg på Hamar, og sertifisert mekler. Formålet med den nye foreningen er å ivareta de sertifiserte meklernes interesser.

- De aller fleste medlemmene vil også være medlemmer av Advokatforeningen. Rundt tretti personer har vist interesse så langt. Dette er en stor andel av de som er sertifisert. Hovedvekten av de som har vist interesse er advokater, men vi har også andre yrkesgrupper representert, som for eksempel psykologer, forteller Hveberg.

- Gir lavere konfliktnivå

Ifølge henne er det fremdeles et lite marked for utenomrettslig mekling - i motsetning til rettsmekling, som er godt innarbeidet.

- I de fleste sakene som rettsmekles ville man kunne kommet til enighet også ved utenomrettslig mekling. Kostnader man pådrar seg - ved at tvisten tas lenger før enighet oppnås - vil ofte være bortkastet. I tillegg kan en tvist i seg selv øke konfliktnivået mellom partene. Særlig ser man en økning av konfliktnivået i saker som tas inn for domstolene. Ved å løse tvisten før man kommer så langt, reduserer man konfliktnivået - noe som også gir større sannsynlighet for samarbeid mellom partene på et senere tidspunkt, sier Hveberg.

Mekling kan brukes i alle typer saker, og gir ifølge Hveberg stor samfunnsnytte på grunn av lavere kostnader, frigjøring av tid i domstolene, og en løsning på tvisten som gir partene eierskap til den, og åpner opp for samarbeid.

Lite kjent

Godt oppmøte da foreningen for sertifiserte meklere hadde oppstartsmøte. Foto: Privat
Godt oppmøte da foreningen for sertifiserte meklere hadde oppstartsmøte. Foto: Privat

- Foreningen skal også bidra til å øke kunnskapen om utenomrettslig mekling, som er relativt ukjent både blant advokater og befolkningen generelt.

Advokatforeningen har utdannet og sertifisert meklere siden våren 2016, men det tar tid å endre på markedet, sier Hveberg.

- Vi advokater har rett og slett ikke utenomrettslig mekling innarbeidet i ryggraden som en mulig konfliktløsningsmekanisme ennå, og tenker alt for sjelden i de baner. For de største aktørene, som enkelte i entreprenørbransjen og olje- og energibransjen, er mekling aktivt i bruk, og har vært det lenge. Vår egen bransje skylder klientene å vurdere alle tvisteløsningsmekanismer i alle tvister vi bistår i, sier mekleren, og opplyser at det også er noen praktiske hindringer det jobbes med å bedre.

- Blant annet vilkår i rettshjelpsdekningen til klientene, og våre egne forsikringsvilkår i ansvarsforsikringen, sier Hveberg.