Morten Tveten jobber tett med Help i et nytt samarbeidsprosjekt.
Morten Tveten jobber tett med Help i et nytt samarbeidsprosjekt.

Har meklet over 60 tvister siden mai

- Det strømmer på med nye saker hver dag, sier advokat og mekler Morten Tveten.

Publisert Sist oppdatert

I vår skrev Advokatbladet om at forsikringsselskapet Help Forsikring AS har inngått et pilotprosjekt med Meklingssenteret om mekling av privatrettslige tvister.

Som følge av koronapandemien kom ikke prosjektet ordentlig i gang før mai, men siden da har meklerne behandlet over 60 saker, forteller advokat og leder av Meklingssenterets sekretariat, Morten Tveten.

- Stort sett håndterer vi familiekonflikter, kjøp/salg av biler og båter, nabokrangler og tilsvarende. Akkurat nå er rundt 20 av sakene til behandling, forteller han til Advokatbladet.

Dette vet vi om den foreløpige om prosjektstatistikken:

  • 60 prosent av sakene blir forlikt ved mekling
  • 30 prosent blir trukket av en av partene før meklingen starter
  • Ni prosent oppnår ikke enighet gjennom mekling

Saksbehandlingstid: 16 dager

Prosjektet, som i første omgang skulle vare ut juni-måned, har nå blitt forlenget til årsskiftet. Totalt er det rundt 20 meklere som har håndtert en eller flere saker hver siden prosjektstart.

Gjennomsnittlig behandlingstid fra en sak kommer inn til den er ferdig håndtert, ligger på 16 dager. Til sammenliknet lå den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for tvistesaker i tingrettene på 5,5 måneder i fjor, ifølge tall fra Domstoladministrasjonen.

- Vi har også gjennomført hastemeklinger, hvor vi kan løse saker på én dag om nødvendig, sier Tveten.

At man kommer raskere i gang med mekling sammenliknet med andre metoder for konflikthåndtering, er uomtvistelig, mener han.

- Det interessante er at vi nå driver mye med fjernmekling. Det hadde vi ikke kommet ordentlig i gang med før pandemien, men nå foregår det meste på nett eller telefon. Det i seg selv øker effektiviteten ytterligere. Så lenge partene er enige om å prøve mekling, går sakene fort.

Vil bruke mer mekling

Mye tyder på at også Help-kundene selv er fornøyd med meklingen, viser de foreløpige resultatene fra en pågående undersøkelse.

På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er det beste, svarer gjennomsnittet 5,41 på spørsmål om opplevelsen av meklingsprosessen totalt.

Det samme svarer også gjennomsnittet på spørsmål om tilfredshet med informasjonen om mekling, samt på spørsmål om organisering av prosessen.

På spørsmål om tilfredshet ved fremstilling av sin side av saken svarer snittet 5,71. Snittet ligger så langt på 3,53 når det gjelder økt forståelse for motpartens sak, og på hele 5,59 på spørsmål om man vil anbefale mekling til andre.

Heidi D. Stubberud driver meklingsprosjektet i Help sammen med to kolleger.
Heidi D. Stubberud driver meklingsprosjektet i Help sammen med to kolleger.

Mekling er blitt et viktig tilskudd i Helps verktøykasse for tvisteløsning, ifølge selskapets prosjektansvarlig Heidi D. Stubberud.

- Dagens pilotprosjekt fungerer godt. Derfor har vi også valgt å forlenge dette. Tilbakemeldingen fra våre klienter er at de er fornøyde med både prosessen og resultatet. Vi er også overbevist om at ordningen vil fungere godt i tvister mellom næringsdrivende og næringsdrivende og forbrukere. Vi skynder oss sakte, og gjør dette kontrollert og gradvis, men er overbevist om at vi kan ta i bruk meklingsordningen på flere rettsområder i fremtiden, sier hun.

- Varig trend

Morten Tveten understreker at undersøkelsen ennå ikke er avsluttet og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner.

- Likevel tror jeg trenden blir varig. Det strømmer på med nye tvister hver dag, og nå skal prosjektet også utvides til å gjelde konfliktløsning for virksomheter.

Parallelt jobber Meklingssenteret med andre prosjekter.

- Vi har eksempelvis kommet et godt stykke videre med prosjektintegrert mekling (PRIME), altså konfliktløsningsråd, i større prosjekter. Her er vår jobb å finne personer og sette sammen rådene på en god måte. Det er spennende, opplever Tveten.