Tina Storsletten Nordstrøm er leder av Advokatforeningens mangfoldsutvalg.
Tina Storsletten Nordstrøm er leder av Advokatforeningens mangfoldsutvalg.

- Urovekkende at én av fire kvinnelige advokater opplever at de ikke har samme muligheter som menn på arbeidsplassen

Ny Equality check-undersøkelse om advokatbransjen gir grunn til bekymring, mener Advokatforeningens mangfoldsutvalg.

Publisert

Equality check, en nettside der ansatte kan legge igjen anonyme anmeldelser om blant annet bedriftskultur og mangfold, har i samarbeid med Advokatforeningen undersøkt i hvilken grad kultur, mangfold og like muligheter oppleves i Advokatforeningen.

169 kvinner og 102 menn har deltatt i undersøkelsen.

LO-advokat Tina Storsletten Nordstrøm, som leder Advokatforeningens mangfoldsutvalg, mener tallene som kommer frem i undersøkelsen gir grunn til bekymring.

- Ubevisst diskriminering

- Det er urovekkende at 32 prosent av kvinnene i aldersgruppen 35 til 44 år opplever at det ikke er like muligheter på arbeidsplassen og at 24 prosent opplever ubevisst diskriminering.

- Det betyr at en av fire kvinnelige advokater opplever at de ikke har samme muligheter som menn på arbeidsplassen. Dette viser at selv om vi ser en positiv utvikling i bransjen i antall kvinnelige partnere, har bransjen langt fra bekjempet den strukturelle diskrimineringen, sier Nordstrøm til Advokatbladet.

Hun er overrasket over at halvparten av kvinnene mener at det er vanskelig å ta ut foreldrepermisjon.

- Den problemstillingen trodde jeg vi var ferdig med, sier Nordstrøm.

- Ikke lyktes med kjønnsbalansen

I tillegg viser undersøkelsen at om lag halvparten mener at ledelsen ikke prioriterer likestilling.

- Det sier oss at selskapene ikke har lykkes med å sette kjønnsbalanse som en gjennomgripende målsetning som har nådd de ansatte.

At 12 prosent av kvinnene oppgir at de opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen er også urovekkende, mener Nordstrøm.

- Dette er et problem som jeg vil oppfordre alle advokatfirmaer til å ta innover seg og iverksette handlingsplaner og retningslinjer som likestillings- og diskrimineringsloven allerede pålegger dem. Jeg antar at få selskaper er compliant på dette området, påpeker Nordstrøm.

Powered by Labrador CMS