Anne Bogen og Haroon Malik.

MANGFOLD I ADVOKATBRANSJEN

Thommessen vil nå ut til unge med flerkulturell bakgrunn

– Jeg kjenner flere med bonuskultur med veldig gode resultater, men som ikke tør å søke seg til den forretningsjuridiske delen av advokatbransjen fordi de frykter at de ikke passer inn, sier advokat Haroon Malik. HR-sjef Anne Bogen mener advokatbransjen fortsatt må gjøre mye for å øke mangfoldet.

Publisert Sist oppdatert

2024 ser ut til å bli inkluderingens år for advokatfirmaet Thommessen. Også tidligere har firmaet jobbet for inkludering og mangfold, men nå tas engasjementet et steg videre. Thommessen har nemlig inngått samarbeidsavtale med Oslo Pride, og er fra 2024 såkalt stolt partner av organisasjonen.

– Vi jobber aktivt med mangfold og inkludering internt fordi vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for alle. Samtidig støtter vi arbeidet Oslo Pride gjør for å fremme et samfunn der alle føler seg frie til å være den man er, og elske den man vil. Å inngå et samarbeid med Oslo Pride, og å bruke den kunnskapen og kompetansen vi har for å kunne bidra til inkludering, kjennes derfor helt riktig for oss, sier managing partner Sverre Tyrhaug.

– Kunnskapsdeling er det beste vi kan bidra med for at frivillige organisasjoner skal kunne gjøre arbeidet sitt under best mulige vilkår. Som stolt partner med Oslo Pride skal vi derfor bidra med juridiske pro bono-tjenester, sier han.

Fra kjønn til mangfold

Høsten 2022 ble Thommessens kvinneutvalg revitalisert som mangfoldsutvalget. Utvalget består av sju ansatte på tvers av avdelinger, og har som mandat å fremme likestilling, inkludering og mangfold gjennom arrangementer, kampanjer og holdningsskapende arbeid.

– Kulturen er viktig, og må være inkluderende, åpen og fordomsfri. Hvis ikke, vil folk ikle seg en rolle på jobb. For å få mangfold, må en inkluderende kultur først være på plass. Får vi til dette, håper jeg kulturen sprer seg og oppleves når man er innom, eller når vi er på besøk hos andre. Kanskje kan terskelen senkes for å søke denne veien, sier HR-sjef Anne Bogen.

– Uansett hvem man er, skal man kunne ha det bra her, supplerer advokat og utvalgsmedlem Haroon Malik.

– Det viktigste er ikke å vise alle utenfor Thommessen hva vi gjør for å fremme mangfold og inkludering, men miljøet og kulturen, og de ansattes opplevelse av å arbeide her.

Anne Bogen.

Vil satse på ungdom

I 2024 skal utvalget blant annet fokusere på psykisk helse, inkludering og Pride.

– Utvalget gjennomfører også pulsundersøkelser kvartalsvis, der vi spør om folk opplever at de kan være seg selv på jobb. Gjennom undersøkelsene har vi fått innblikk i enkelte problemstillinger vi må arbeide med.

Ved siden av advokatvirket jobber Malik med oppfølging og veiledning av ungdommer fra Søndre Nordstrand i Oslo. Nå ser mangfoldsutvalget på ulike muligheter for hvordan Thommessen også kan engasjere seg i dette arbeidet.

– Kanskje kan vi invitere ungdom inn til oss, og ta med flere advokater fra Thommessen ut til dem. Det er mye bra potensial der ute, og det krever veldig lite å veilede litt. Det er ikke så mye som skal til, mener han.

Fra 3 i snitt til advokat

Malik er selv fra Holmlia, og forteller at han hadde få forbilder han identifiserte seg med da han vokste opp. Han spilte fotball for Vålerenga og drømte om å bli proff. Skolearbeid og karakterer var underordnet. Men så røyk menisken, leddbånd og korsbånd.

– Da jeg måtte operere og ikke kunne trene på en stund, og legene samtidig ga beskjed om at jeg kanskje ikke kunne fortsette med fotballen, gjorde jeg et ærlig forsøk på å prestere på skolebenken, forteller han.

At han endte med å studere juss, handlet særlig om to ting. For det første at han ville ha en jobb som gjorde han i stand til å ta godt vare på seg selv og sine nærmeste. For det andre at han selv ble inspirert av tett oppfølging fra engasjerte voksne.

Haroon Malik.

– En stor faktor var at jeg hadde to lærere i rettslære som hadde tro på meg. Da jeg gjorde helomvending og plutselig gikk fra under tre i snitt til å få toppkarakterer, var det flere lærere som trodde jeg fusket, mens disse to faktisk fulgte meg opp. Det ga mersmak.

Nå holder han foredrag for ulike fritidsklubber, ungdomsorganisasjoner og videregående skoler, og har invitert ungdom med seg på besøk til advokatfirmaer han tidligere har vært tilknyttet. Han har også gjestet flere podkaster og delt historien om sin karrierevei, samt veiledet andre ungdomsinstanser i ulike bydeler i Oslo øst der frafallsraten på skolene har vært høy.

– Målet er ikke å motivere alle til å bli advokater, men heller å inspirere dem til å følge drømmen, mens man samtidig gjør det klart at næringslivet i Norge trenger mennesker med ulik bakgrunn. Det er essensen. Samtidig tror jeg at dersom man ønsker å få flere advokater med mangfoldsbakgrunn, må man begynne å oppsøke disse såpass tidlig, før de velger karrierevei, sier Malik.

– Må bygge ned barrierer

Advokatbransjen har fremdeles en vei å gå for å øke mangfoldet, men situasjonen er blitt bedre i løpet av de siste årene, mener de to.

– Jeg tror mye av mangfoldet i større grad var skjult før, og at det nå oppleves tryggere for mange å være seg selv, sier Bogen.

Likevel er det fremdeles få med flerkulturell bakgrunn i partnerskapene, påpeker Malik.

– Jeg har tro på at det vil skje endringer etter hvert som den nye generasjonen advokater tar mer plass. Nå stiller nyutdannede nye krav til arbeidsgiver. Alt fra work life balance til at man skal kunne føle seg tilfreds med den man er på jobb, sier han.

– Dette handler også om samfunnsansvar, og om å ta ansvar som et av landets største advokatfirmaer. For meg er det overraskende at antallet søkere med bonuskultur er så lavt, med tanke på hvor mange jeg kjenner med bonuskultur som faktisk har studert juss. Jeg kjenner også flere med veldig gode resultater, men som ikke tør å søke seg til den forretningsjuridiske delen av advokatbransjen fordi de frykter at de ikke passer inn. Det er disse barrierene vi må bygge ned.

Malik har selv stilt krav til egen arbeidsplass.

– Jeg krever at jeg skal kunne være meg selv med min bonuskultur, min bakgrunn og mine erfaringer. At jeg skal kunne eie det på en god måte også her. Det handler om respekt og frihet.

– Dette er et arbeid man aldri helt blir ferdig med, og det bør ikke vært et mål heller, avslutter Bogen.

Powered by Labrador CMS