MÅNEDENS ADVOKAT

Ingjer Ofstad synes det morsomste med å være styreleder er å være med å påvirke og forme utviklingen til selskapet hun jobber i.
Ingjer Ofstad synes det morsomste med å være styreleder er å være med å påvirke og forme utviklingen til selskapet hun jobber i.

– Kvinner må bli flinkere til å utnytte mulighetene

Kvinner må tro mer på seg selv, og ikke tenke at andre er flinkere, mener Ingjer Ofstad, nyvalgt styreleder i BDO Norge, et selskap med 1600 ansatte fordelt på 72 kontorer i Norge. Selv hadde hun tidlig ambisjon om å bli partner.

Publisert Sist oppdatert

Ingjer Ofstad fra Trondheim er medlem i Advokatforeningens kvinneutvalg, og har markert seg som en pådriver for å få flere kvinner opp og frem i advokatbransjen.

Kvinner kan med fordel jobbe med å bygge opp selvtilliten, råder hun.

Ingjer Ofstad kom til BDO i februar 2016 fra Arntzen de Besche, der hun på det tidspunktet var den eneste kvinnelige partneren. I BDO har hun vært med på å bygge opp firmaets advokatvirksomhet i Trondheim, der kontoret har 18 ansatte i advokatvirksomheten og 160 ansatte totalt. Nå er hun BDO Norges første kvinnelige styreleder.

INGJER OFSTAD (45)

TITTEL: Partner/advokat

OPPRINNELIG FRA: Skaun i Trøndelag

BOSTED: Jakobsli i Trondheim

SIVILSTATUS: Samboer, datter på 17 år. Samboer har to barn på ti og tretten år.

Hvordan var det å lede sitt første styremøte?

– Etter min oppfatning gikk det bra. Jeg brukte mye tid på å forberede meg. Det gjorde at vi oppnådde fruktbare og nyttige diskusjoner.

Fikk du noen nyttige råd i forkant som andre kan ha glede av å høre om?

– Ja, jeg hadde møte både med administrerende direktør og tidligere styreleder før det første møtet jeg skulle lede. De rådet meg til å utvise god ledelse og tidsstyring, og til å utfordre dem som sier minst i diskusjoner.

Hva er den største forskjellen mellom å jobbe i et norsk advokatfirma og å jobbe i et internasjonalt konsern der advokattjenester bare er ett av flere fagfelt?

– Vi jobber mer tverrfaglig. Tidligere måtte jeg hente tjenester utenfra når jeg arbeidet med en transaksjon. Nå kan jeg benytte folk fra våre øvrige tjenesteområder, som revisjon, regnskap og rådgivning, og levere et komplett produkt til kunden.

Og hva slags saker jobber du vanligvis med?

– Jeg arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene selskapsrett, kontraktsrett og arv og skifte. Jeg bistår blant annet med rådgivning i tilknytning til kjøp og salg av virksomheter, omorganisering, finansiering, due diligence-prosesser, aksjonæravtaler og så videre.

TRE KJAPPE

1. Hvem er Norges beste advokat på ditt felt?

– Tror jeg svarer Anne Sofie Bjørkholt, partner i BAHR, selv om hun jobber mer med eiendomstransaksjoner enn meg. Hun er knalldyktig og et forbilde for yngre advokater.

2. Har du et faglig forbilde, og i tilfelle hvem?

– John Egil Bergem, tidligere sorenskriver, partner i Arntzen de Besche og nå pensjonert. Han kan alt og er et flott menneske.

3. Hva brenner du for, rent faglig?

– At folk skal benytte seg av juridisk rådgivning i forkant av saker istedenfor at det blir tvister i ettertid.

Hvis du skal trekke frem én sak fra din advokatpraksis som har hatt stor betydning for din karriere, hvilken sak er det, og hva lærte du av den?

– Jeg har hatt det juridiske ansvaret for flere store transaksjoner, som et oppkjøp av en stor bilvirksomhet i hundremillioner-klassen. Da handler det ikke bare om jus, men også om strategi og om å håndtere mennesker. Bransjekunnskap er viktig for å bli en god juridisk rådgiver i transaksjoner. Å bli en god transaksjonsadvokat krever erfaring, det er ikke noe man kan lese seg til. Om du har lyst til å jobbe med transaksjoner, er mitt råd å delta i prosessene fra A til Å for å lære.

Du har tidligere sagt til Advokatbladet at du mener at jenter ikke har like stor selvtillit som menn. Hva bør kvinner gjøre for å få større selvtillit?

– Jenter bør bli flinkere til å benytte de mulighetene de får i arbeidslivet, og tørre å ta utfordringer som kommer på grunn av at de har gjort en god jobb. Og ikke tenke at andre er mer kvalifisert eller flinkere.

Har du selv alltid hatt stor selvtillit?

– Nei – det er noe som har kommet med erfaring i arbeidslivet.

Hva er det viktigste valget du har tatt i din karriere som har ført deg dit du er i dag?

– At jeg valgte å ha ambisjon om å bli partner.

Hva mener du må til for at flere kvinner skal tas opp som partnere i den norske advokatbransjen?

– Flere må ha som mål å bli partner, og jobbe strukturert mot målet. Du må være villig til å investere tid og energi på jobben som advokat.

Hvis du skal gi et råd til unge advokater på starten av sin karriere, hva vil det være?

– Engasjer deg og meld deg på i diskusjoner og i det som rører seg både faglig og sosialt knyttet til arbeidsplassen din. Skriv gjerne faglige innlegg og hold kurs for å markere deg.

Hva blir du inspirert av?

– Folk som tørr å si hva de mener og kjemper for det de tror på. Det står det respekt av!