Illustrasjonsfoto:

Disse 28 advokatene er nye i lovutvalgene og faste utvalg

Sjekk oversikten her - og les hvem som er nye ledere av utvalgene for arbeidsrett, fast eiendom og mangfold.

Publisert Sist oppdatert

På sitt siste styremøte før jul oppnevnte Advokatforeningens hovedstyre en rekke nye medlemmer til 18 av foreningens lovutvalg og fem andre utvalg.

I tillegg ble 23 advokater gjenoppnevnt som medlemmer av lovutvalgene, og syv advokater gjenoppnevnt i øvrige utvalg.

Totalt hadde hovedstyret 102 advokater å velge mellom til de ulike vervene. Advokater kan enten søke selv, eller bli foreslått av andre.

Lovutvalget for arbeidsrett

Advokat Tina Storsletten Nordstrøm.

I lovutvalget for arbeidsrett er advokat Oddvar Lindbekk (38) i Advokatfirmaet Norman & Co i Oslo valgt til leder. Han satt allerede som medlem i utvalget, som trengte ny leder etter Tarjei Thorkildsen i BAHR, som har sittet tiden ut.

Det ble valgt fire nye medlemmer i utvalget:

Advokat Tina S. Nordstrøm (39) i LOs juridiske avdeling. Nordstrøm har i to perioder ledet Mangfoldsutvalget, og starter i ny jobb som leder av Fagforbundets advokatvirksomhet ved nyttår. Nordstrøm fikk møterett for Høyesterett i 2021.

Advokat Eirik Edvardsen.

Advokat Christian Backe (41), partner og leder av Wikborg Reins arbeidsrettsteam i Oslo.

Advokat Nina G. Sandnes (53) er partner ved CMS Kluges kontor i Bergen. Hun jobbet tidligere i Finansnæringens Arbeidsgiveforening og representerer som oftest arbeidsgiversiden i arbeidskonflikter.

Advokat Eirik Edvardsen (52) er partner ved SANDS' kontor i Trondheim og er spesialisert innen arbeidsrett, selskaps- og kontraktsrett, særlig innen havbruksnæringen.

Lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte

To nye advokater er valgt inn i utvalget:

Advokat Trude S. Langfeldt (42) fra legal tech-firmaet Justify i Stavanger, der hun blant annet jobber med produktutvikling. Justify selger digitale fremtidsfullmakter, samboerkontrakter og andre privatrettslige kontrakter. Langfeldt har også erfaring fra Gatejuristen.

Advokat Trond Skogvoll.

Advokat Charlotte Marie Ringkjøb (47) fra AdvokatINord i Bodø har blant annet jobbet som politiadvokat i Nordland politidistrikt som partner i Advokatfirmaet AGA i Bodø.

Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

Utvalget har fått ett nytt medlem; advokat Trond Skogvoll (53) fra Kvale advokatfirma i Tromsø.

Skogvoll er spesialisert innen blant annet utvikling av fast eiendom, plan- og bygningssaker, og ekspropriasjon- og skjønnssaker.

Lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass

Utvalget har fått ett nytt medlem; advokatfullmektig Uzma Sadaf Bhatti (43) fra Grette i Oslo.

Advokatfullmektig Uzma Sadaf Bhatti.

Hun er spesialisert innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett, og entrepriserett. Hun har arbeidet med entreprisekontraktene i Follobaneprosjektet ved Oslo S og i Bybaneprosjektet i Bergen. Tidligere har hun jobbet som juridisk fagansvarlig i Statnett og ledet den juridiske enheten i Infranord Norge (eiere av jernbanespor i Sverige, Norge og Danmark).

Lovutvalget for fast eiendom, tings- og leierett

Dette lovutvalget har fått ny leder og tre nye medlemmer.

Advokat Olav Pedersen (51), managing partner i Harris Advokatfirma i Bergen, er utnevnt til ny leder. Pedersen har sittet som medlem i lovutvalget siden 2017, og er blant annet spesialisert innen bærekraft, eiendomsmegling, eiendomsutvikling og forvaltningsrett.

Advokat Olav Pedersen.

Som nye medlemmer er disse tre utnevnt:

Advokat Trude Gran Melbye (42) fra Selmer i Oslo. Melbye har vært partner siden 2018, og har bakgrunn fra Wikborg Rein. Hun er spesialist på leiekontrakter. Hun holder også kurs for eiendomsbransjen.

Advokat Tina Østreng Lund (41) jobber i konsernjuridisk avdeling i Bane NOR SF i Oslo, der hun er avdelingsleder for fagavdeling Eiendom. Hun har tidligere bakgrunn som dommerfullmektig, fra Statsbygg og fra Advokatfirmaet Thommessen.

Advokat Thomas Rindahl Håkonsen (49) er partner i Advokatfirma DLA Piper i Oslo, og kom til firmaet fra Schjødt i 2015. Hans fagområde er fast eiendom. Han er anbefalt innen Real Estate av Legal 500 i flere år på rad.

Lovutvalget for forsikringsrett

Lovutvalget har fått to nye medlemmer:

Advokat Anette Fjeld.

Advokat Birgitte Halvorsen Knudtzon (39) er senioradvokat i Harris Advokatfirma i Bergen, og jobbet frem til 2021 i Tryg forsikring. Hun har spesialfag i forsikringsrett fra UiO.

Advokat Anette Fjeld (47) er partner i Simonsen Vogt Wiig i Oslo, og har tidligere vært advokat i Deloitte og Gjensidige forsikring. I Deloitte ledet hun firmaets avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre. Hun har møterett for Høyesterett, og har også vært konstituert lagdommer.

Lovutvalget for IKT og personvern

Utvalget har fått ett nytt medlem:

Advokat Gry Hvidsten (52) er partner i Wikborg Rein i Oslo, og leder firmaets faggruppe for personvern. Hun har tidligere arbeidet i lovavdelingen i Justisdepartementet og i Equinor.

Lovutvalget for miljø, klima og bærekraft

Utvalget har fått to nye medlemmer:

Advokat Camilla Meland Madsen.

Advokat Camilla Meland Madsen (43) er partner i Harris Advokatfirma i Bergen, og har spesielt kompetanse innen bærekraft. Hun har sjørett som spesialfag fra UiO, og har også en master of arts i EC Competition Law fra King's College i London.

Advokat Einar Bratteng (44) er partner i Advokatfirmaet Berngaard i Oslo, og ekspert innen miljø-, avfalls-, produkt- og kjemikalierett. Han har blant annet skrevet boken Avfallsrett (Universitetsforlaget) og lovkommentarer til forurensningsloven.

Lovutvalget for selskapsrett

Utvalget har fått ett nytt medlem:

Advokat Johan Endre Holmen (31) er advokat i det nordiske fornybarselskapet Aneo i Trondheim. Selskapet er etablert av TrønderEnergi i samarbeid med energifondet HitecVision. Holmen var tidligere konsernadvokat i TrønderEnergi.

Advokat Johan Endre Holmen.

Lovutvalget for sivilprosess og voldgift

Også dette utvalget har fått ett nytt medlem:

Advokat Ole K. Rigland (49) har tittelen ledende advokat hos Regjeringsadvokaten i Oslo, der han arbeider med avgiftsrett, sivilprosess, skatterett, trygd og pensjon. Rigland har tidligere blant annet vært advokat i BAHR og utreder i Høyesterett.

Etikkutvalget

Etikkutvalget er Advokatforeningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre foreningens kommentarutgave til reglene.

Utvalget har fått fire nye medlemmer:

Advokat Hanne Rustad Gundersrud (34) er fast advokat i Wikborg Rein i Oslo, og jobber i firmaets compliance- og krisehåndteringsteam. Hun har erfaring fra Herbert Smith Freehills LLP, et advokatfirma i London, og er solicitor i England og Wales, og har møterett for engelsk høyesterett.

Advokat Vebjørn Søndersrød (47) er partner i Ræder i Oslo, og leder firmaets fagområde for IPR, markedsføringsrett og personvern. Han er også Ræders spesialist på GDPR.

Advokat Yasue Lee (58) i Rettshjelpsjuristen i Tønsberg er også utdannet ingeniør og økonom, og har siden 2015 drevet egen praksis som advokat. Hun var jurist og seniorrådgiver i Arbeidstilsynet før hun startet egen praksis.

Advokat Ingrid Maria Holm (54) er advokat i Angell advokatfirma i Bodø, og er spesialisert innen familierett og barnefordeling, utlendingsrett og barnevern. Hun er leder av Helgeland og Salten krets i Advokatforeningen.

Internadvokatutvalget

Utvalget har fått to nye medlemmer:

Advokat Marit Hienn.

Advokat Marius Sollund (42) er konsernadvokat i Group Tax Legal Councel i DNV på Høvik, der han arbeider spesielt med internasjonale skattespørsmål. Han har tidligere vært partner i Schjødt og har også ledet skatteavdelingen i Advokatfirmaet Grette.

Advokat Marit Hienn (39) fra Leonard Nilsen & Sønner i Risøyhamn har spesialisert seg innen entrepriserett, kontraktsrett og selskapsrett, og har flere styreverv, hun har blant annet vært styremedlem i Advokatforeningens faste utvalg for yngre advokater.

Mangfoldsutvalget

Utvalget har fått ny leder etter Tina Storsletten Nordstrøm:

Advokat Heidi Jordkjend.

Advokat Heidi Jordkjend (36) er partner i Thommessen i Oslo, og har sittet i mangfoldsutvalget i et par år allerede som medlem. Hun er spesialisert i konkurranserett, og ble av Legal 500 tidligere i år gitt utmerkelsen «Next Generation Partner, EU and Competition», og ble også kåret til det største talentet innen konkurranserett i Finansavisens advokatundersøkelse.

Jordkjend ble partner i 2021, og har blant annet jobbet ved Thommessens kontor i London.

Utvalget har også fått to nye medlemmer:

Advokat John Erik Aarsheim (37) er advokat i Stiegler advokatfirma i Bergen. Han satt tidligere i Advokatforeningens hovedstyre som representant for Yngre Advokater. Han har spesialisert seg innen arbeidsrett samt bank og finans, erstatningsrett, selskapsrett, gjeldsforhandling, konkurs og insolvens.

Advokat John Erik Aarsheim.

Advokat Kristian Foss Aalmo (31) har tittelen senioradvokat i Advokatfirmaet Glittertind i Oslo. Han arbeider med sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, og var tidligere senioradvokat i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund. Han er også kursholder innen arbeidsrettslige temaer.

Meklingsutvalget

Utvalget arbeider for at mekling ved advokat skal bli mer utbredt, samt med å kvalitetssikre meklingsarbeid.

Utvalget har fått ett nytt medlem:

Advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff (42) er partner i Matrix Advokater i Oslo. Hun ble sertifisert mekler i år, og driver nettsiden familieadvokatene.no. Hun har også erfaring som forsvarer, og har også jobbet med arbeidsrett, barnevern og utledningssaker.

Powered by Labrador CMS