Advokat John Christian Elden er forlagsredaktør for strafferett i Lovdata.

Hva vil du ha på Lovdata?

Alle advokater oppfordres til å sende lesverdige avgjørelser til Lovdata, skriver advokat John Christian Elden. Han sitter i redaksjonen i Lovdata, og svarer i dette innlegget på et spørsmål fra advokat Per Anders Løvsletten.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Per Anders Løvsletten reiser i Advokatbladet nr 5 /2022 spørsmål om hvilke saker som ender på Lovdata og hvorfor. Svaret er egentlig ganske enkelt.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Høyesterett sender over alle avgjørelser de treffer med mindre de er unntatt offentlig gjengivelse. Fra lagmannsrettene sender de over alle avsagte dommer.

Deretter er det noe mer tilfeldig ut fra dommerens skjønn om de oversender avsagte kjennelser eller beslutninger. Fra tingrettene er det fullt opp til dommerskjønnet hva som sendes til publisering. Det er alt for mange rettslige avgjørelser i Norge til at alle er publiseringsverdige.

Flaggsaker

I tillegg er alle advokater med jevne mellomrom bedt om å sende over leseverdige avgjørelser i saker man kjenner til. Dette kan lastes inn på www.lovdata.no/filer eller for strafferettens vedkommende sendes meg på j.c.elden@elden.no. Ansvaret for sivile avgjørelser ligger på per.racin.fosmark@domstol.no

Blant innkomne saker til Lovdata, løfter vi frem og redigerer avgjørelser av spesiell interesse eller viktighet som såkalte «flaggsaker». Dette har tatt over for det tidligere tidsskriftet «Rettens Gang».

Så svaret på spørsmålet, er egentlig at du er med på å avgjøre hva som publiseres.

Powered by Labrador CMS