Farah Ali, leder for Juristforbundets kvinneutvalg og juridisk sjef i NITO.
Farah Ali, leder for Juristforbundets kvinneutvalg og juridisk sjef i NITO.

Lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige jurister øker – gapet oppstår når de får barn

– Svært uheldig at det å få barn skal gå ut over kvinnelige juristers lønn.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Farah Ali, leder for Juristforbundets kvinneutvalg, i en pressemelding onsdag.

Uttalelsen er basert på en undersøkelse gjennomført på vegne av kvinneutvalget i Juristforbundet, som blant annet viser at lønnsforskjellen mellom kjønnene i juristyrket har økt med 12 prosent siden 2007.

– Gapet skyldes barn

Resultatene etter undersøkelsen viser også at lønnsforskjellene øker for hvert barn man får.

I dag tjener tobarnsmødrene 77 prosent av tobarnsfedrenes lønn, sammenlignet med 80 prosent i 2007. For trebarnsforeldre er forskjellen enda større: Her har lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige jurister økt med 29 prosent i samme tidsrom.

Ali beskriver forskjellene som urovekkende, og særlig i lys av at nyutdannede jurister lønnsmessig starter nokså likt. Fjernes alle jurister med barn fra utregningene, har kvinnenes lønnsnivå økt fra 88 til 98 prosent i forhold til mennene.

– Det er svært uheldig at det å få barn skal gå utover kvinnelige juristers lønn. Når det samme ikke gjelder for menn, tenker jeg – hvorfor er det slik? Her tror jeg dessverre det er en del strukturelle årsaker til lønnsforskjellene, sier Ali i pressemeldingen.

– Større forskjeller i privat sektor

Undersøkelsen viser i tillegg store forskjeller på lønnsgapet i privat og offentlig sektor.

I privat sektor tjener juristmødrene i dag 65 prosent av menn, mens andelen lå på 85 prosent i 2007. I offentlig sektor er andelen vesentlig mindre, samtidig som man faktisk har hatt en økning i kvinnenes andel, i følge statistikken.

– Jeg tror at noen arbeidsgivere har et lønnssystem som ikke er heldig sett i et likestillingsperspektiv, påpeker Ali i meldingen.

Det fremheves at forskjellene i stor grad har sammenheng med at kvinner og menn har ulike stillingsnivå etter at de får barn, og at menn oftere jobber i privat sektor og i ledende og særlig uavhengige stillinger.

Selv om kvinnelige og mannlige jurister har samme karrierepreferanser, trekkes den lange arbeidstiden frem som en betingelse som utfordrer likestillingsidealet mellom karriere og familieliv.

Powered by Labrador CMS