Advokatforeningen har kartlagt lønnsnivået til ansatte advokater og advokatfullmektiger.
Advokatforeningen har kartlagt lønnsnivået til ansatte advokater og advokatfullmektiger.

ADVOKATFORENINGENS LØNNSUNDERSØKELSE

Snittlønnen for ansatte advokater er 1.187.588 kroner

Ansatte advokater og advokatfullmektigers gjennomsnittslønn økte med 5,9 prosent fra 2021 til 2022, viser ferske tall fra Advokatforeningens lønnsundersøkelse. Internadvokater med lederansvar tjener best.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens ferske lønnsundersøkelse er basert på svar fra foreningens egne medlemmer. Den viser at advokater og advokatfullmektigers lønn økte mer enn snittveksten for alle lønnstagere, som var på 4,4 prosent fra 2021 til 2022, ifølge foreløpige tall fra Teknisk beregningsutvalg.

Gjennomsnittslønn i ulike virksomheter for advokater og advokatfullmektiger

Type virksomhet Advokat Advokatfullmektig
Advokatforetakkr 1 040 509kr 677 121
Offentlig sektorkr 1 000 940kr 749 396
Organisasjon / foreningkr 1 183 757kr 734 474
Internadvokat i andre virksomheterkr 1 383 230kr 782 924

Kilde alle tabeller: Advokatforeningens lønnsundersøkelse 2023

Justert for inflasjon, var lønnsveksten for advokater bare 0,1 prosent. Tallene vi presenterer her, gjelder bare ansatte advokater og advokatfullmektiger, ikke eiere og partnere.

Ansatte advokater omfatter ansatte i advokatforetak, organisasjoner, offentlig sektor og ellers i næringslivet – alt fra mindre virksomheter til store foretak som for eksempel Equinor.

Internadvokater på topp

Internadvokater med lederansvar hadde en snittlønn på 1.718.853 kroner. Men variasjonene er store, avhengig av hvilken bransje man jobber i. Innen industri-, energi- og transportsektoren er snittlønnen for internadvokater med lederansvar 2.153.594 kroner, mens den er lavest innen forsikring.

Advokatfullmektigene som jobber in-house hadde en snittlønn på 802.132 kroner, et snitt som er drøye 106.000 kroner mer enn snittet for alle advokatfullmektiger samlet. Men snittinntektene for fullmektiger i forsikringsbransjen er 659.759 kroner, som er nærmere 36.000 kroner mindre enn det samlede snittet for alle advokatfullmektiger.

Internadvokater og internadvokatfullmektigers snittlønn fordelt på bransje

Type bransje Advokat Advokat med lederansvar Fullmektig
Industri/Energi/Transportkr 1 305 033kr 2 153 594kr 902 629
Bank/Finanskr 1 203 503kr 1 952 429kr 810 553
IKT/Kommunikasjonkr 1 178 623kr 1 646 966kr 899 000
Bygg/Eiendomkr 1 151 603kr 1 551 271kr 752 789
Forsikringkr 1 008 784kr 1 363 697kr 659 759
Annetkr 1 077 596kr 1 645 161kr 788 063
Snittkr 1 154 190kr 1 718 853kr 802 132

Tjener mer i store firmaer

Advokater i firmaer med over femti advokater ansatt, har en snittlønn som er nærmere 200.000 kroner mer enn advokater i firmaer med ti til femti advokater ansatt, og drøye 300.000 kroner mer enn advokater som er ansatt i firmaer med under ti advokater.

Også advokatfullmektigene tjener best i de største firmaene, med en snittinntekt på 734.721 kroner.

Gjennomsnittlønn i advokatforetak

Størrelse på virksomheten Advokat Advokatfullmektig Assosiert partner
Under 10 advokaterkr 835 527kr 584 627
10-50 advokaterkr 942 294kr 649 787kr 1 269 270
Over 50 advokaterkr 1 141 640kr 734 721kr 1 604 214

Rettshjelpssatsen trekker ned

Advokater som jobber mye på offentlig rettshjelpssats – mer enn halvparten av tiden – hadde en lavere lønnsvekst enn resten av bransjen, på 3,3 prosent. Dette betyr at de i realiteten hadde en reallønnsnedgang.

Snittinntekten til denne gruppen var på 779.794 kroner, som er hele 407.794 kroner mindre enn snittet for alle advokater samlet.

Lønn til ansatte i advokatforetak etter andel saker på rettshjelpssatsen

Andel saker på rettshjelpssats Advokater Fullmektiger
Jobbet over 50 prosent av tiden på rettshjelpssatsenkr 779 794kr 560 691
Jobbet under 50 prosent av tiden på rettshjelpssatsenkr 915 380kr 568 665
Ikke jobbet på rettshjelpssatsenkr 1 102 408kr 719 399

Geografiske forskjeller

Gjennomsnittslønn i byer

By Advokater Fullmektiger
Tromsøkr 891 549kr 553 571
Trondheimkr 902 122kr 624 181
Stavangerkr 990 375kr 688 768
Bergenkr 1 035 834kr 696 364
Kristiansandkr 1 053 333kr 656 840
Oslokr 1 104 002kr 731 588
Resten av landetkr 917 587kr 620 157

Advokatforeningen viser til at antallet som har besvart lønnsundersøkelsen i mindre regioner kan være lav, og at for eksempel lønnsforskjellen mellom advokatfullmektiger og advokater i Møre og Romsdal kan handle om tilfeldigheter i hvem som har besvart årets undersøkelse.

Oslo har høyst snittlønn av fylkene, med Vestland som nummer to, og Agder som nummer tre.

Advokatforeningens lønnsstatistikk og lønnskalkulator finner du her (krever innlogging).

Gjennomsnittslønn i fylker

Fylke Advokater Fullmektiger
Nordlandkr 763 571kr 566 368
Innlandetkr 810 000kr 619 542
Møre og Romsdalkr 872 750kr 672 321
Vestfold og Telemarkkr 880 313kr 646 362
Troms og Finnmarkkr 899 653kr 546 150
Trøndelagkr 920 047kr 613 446
Rogalandkr 952 022kr 659 478
Vikenkr 976 167kr 621 559
Agderkr 1 003 864kr 650 264
Vestlandkr 1 013 754kr 694 617
Oslokr 1 104 002kr 731 588

Powered by Labrador CMS