Bedriftsadvokater trekker opp lønnssnittet til ansatte advokater, viser Advokatforeningens lønnsundersøkelse. Foto: Johan10, Istock
Bedriftsadvokater trekker opp lønnssnittet til ansatte advokater, viser Advokatforeningens lønnsundersøkelse. Foto: Johan10, Istock

Nå tjener ansatte advokater 1,02 millioner kroner i snitt

Lønnsforskjellene er store mellom advokatgruppene. I 2018 rundet snittlønnen for ansatte advokater millionen. Men justert for inflasjon, er lønnsveksten negativ.

Publisert

Snittlønnen for advokater som får lønnen gjennom en lønnsslipp - og ikke er hverken partnere eller selvstendig næringsdrivende – var i 2018 på 1.021.494 kroner, en økning på 2,64 prosent fra året før. Til sammenligning var snittlønnen for advokatfullmektiger på 655.759 kroner (+ 2,36 prosent).

Dette kommer frem i Advokatforeningens lønnsundersøkelse for 2018, som ble offentliggjort i februar.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer som er ansatte advokater og advokatfullmektiger i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor i januar 2019. Totalt kom det inn 2253 svar, hvilket gir en svarprosent på førti.

SNITTLØNN FOR ANSATTE ADVOKATER i 2018

Eksamensår Advokat i advokatfirma Bedriftsadvokat Organisasjonsadvokat Offentlig ansatt advokat
1980-19891 173 9341 218 7601 431 0261 234 674
1990-19991 091 3581 451 5811 111 072915 782
2000-20041 019 9081 466 7051 064 760870 034
2005-2009940 7381 195 852945 709810 667
2010881 7201 073 887793 750*
2011885 4631 019 436829 286828 667
2012847 219932 511763 875*
2013785 576810 471758 248*
2014720 452860 639717 783*
2015708 136701 606**
2016691 249625 667**
SNITT 2018897 5801 237 5951 062 345888 456
SNITT 2017898 7141 197 1681 019 461865 518

Snittlønn alle ansatte advokater 2018: 1 021 494 kroner ((+ 26.279 kroner fra 2017)

SNITTLØNN FOR ANSATTE ADVOKATFULLMEKTIGER i 2018

Eksamensår Advokatfirma Bedrift Organisasjon Offentlig
1990-1999*1 097 167**
2000-2004698 684944 000**
2005-2009670 181822 429**
2 010656 364***
2 011622 500***
2012480 000***
2 013650 935663 333**
2 014666 159701 000**
2 015627 861687 800**
2 016588 963567 010622 500*
2 017545 841524 600*
2 018521 004449 167*
SNITT 2018586 850685 131673 080677 972
SNITT 2017575 848649 344669 367667 915

Snittlønn alle advokatfullmektiger 2018: 655.759 kroner (+ 15 141 kroner fra 2017)

Det største lønnshoppet kom hos organisasjonsadvokatene, som kan vise til en gjennomsnittlig lønnsøkning på 42.884 kroner (4,21 prosent) fra 2017 til 2018. Deretter følger bedriftsadvokatene, som hadde en økning på 40.427 kroner (3,38 prosent). Også offentlige ansatte advokater gikk i pluss, med en økning på 22.938 kroner (2,65 prosent) i perioden.

Om tallene

Advokatene som deltok i undersøkelsen, ble bedt om å oppgi sin samlede brutto årslønn / godtgjørelse for 2018 inklusive eventuell overtid, bonus, provisjon, styrehonorarer og andre honorarer som har sammenheng med jobben som advokat/-fullmektig.

Tabellene viser gjennomsnittet av faktiske tall. For å unngå at unormale avvik påvirket utregningen, er høyeste verdi i celler fjernet, der denne er fire ganger høyere enn nest høyeste verdi i samme celle.

Lønnsundersøkelsene som er gjort fra 2012 og til nå viser at ansattadvokater normalt vil ha en positiv lønnsutvikling de første ti årene av sin karriere, men at dette deretter blir vanskelig å opprettholde.

Undersøkelsen er gjort av analysefirmaet Kantar TNS på oppdrag fra Advokatforeningen.

Ansatte advokater i advokatfirmaer, derimot, hadde en gjennomsnittlig lønnsnedgang på 1134 kroner (ned 0,13 prosent) fra 2017 til 2018.

Blant advokatfullmektigene var det økning over hele linjen: Fullmektiger i advokatfirmaer økte i snitt med 11.002 kroner (1,91 prosent), i bedrift med 35.787 kroner (5,51 prosent), i organisasjon med 3713 kroner (0,55 prosent), og i det offentlige med 10.057 kroner (1,51 prosent).

Røde tall

Men til tross for de tilsynelatende gode tallene, så har hele gruppen av advokater og advokatfullmektiger sett under ett hatt en negativ lønnsutvikling på 0,1 prosent, etter at tallgrunnlaget for 2017 er inflasjonsjustert, påpeker Advokatforeningen i sin oppsummering.

Konsumprisindeksen økte ifølge Statistisk sentralbyrå med 3,1 prosent i 2018.I perioden fra 2011 til 2018 har den faktiske kjøpekraften for ansatte advokater blitt svekket med ni prosent, ifølge Advokatforeningen.

Lavere enn snittet

I snitt var lønnsveksten i Norge i fjor på 2,8 prosent, mens den for ansatte advokater i snitt var på 2,64 prosent. Konsumprisindeksen økte i 2018 med 3,1 prosent, ifølge SSB.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg spår at prisveksten i Norge vil bli på 2,2 prosent i 2019.

SNITTLØNN ANSATTE ADVOKATER ETTER BOSTED

Sted Advokat i advokatfirma Bedriftsadvokat Organisasjonsadvokat Offentlig ansatt advokat
Oslo971 7341 246 5051 068 209992 998
Stavanger824 5921 418 4161 098 313*
Bergen847 4411 157 733831 250*
Trondheim838 229909 4581 336 600*
Tromsø739 9431 064 721*928 667
Kristiansand908 0501 233 763*754 350
Resten av landet763 1771 234 387911 857849 144

* For få respondenter til å beregne snitt.

SNITTLØNN ADVOKATFULLMEKTIGER ETTER BOSTED

Sted Advokatfirma Bedrift Organisasjon Offentlig
Oslo617 740641 602673 208*
Stavanger578 947***
Bergen576 926***
Trondheim550 081***
Tromsø523 125***
Kristiansand518 750***
Resten av landet513 698786 667*654 188

* For få respondenter til å beregne snitt

Powered by Labrador CMS