Mette Yvonne Larsen var en av 23 oppnevnte advokater i Lime-saken. Her fra forhandlingene i Oslo tingrett med statsadvokat Geir Evanger.
Mette Yvonne Larsen var en av 23 oppnevnte advokater i Lime-saken. Her fra forhandlingene i Oslo tingrett med statsadvokat Geir Evanger.

Eks-advokaten i Lime-saken dømt til to år og ni måneders fengsel

- Han er glad for å ha blitt frifunnet på flere punkter, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag kom Borgarting Lagmannsrett med dom i Lime-saken, som sies å være Norgeshistoriens lengste straffesak.

Hovedmannen Sajjad Hussain dømmes til åtte års fengsel, mens den tidligere advokaten Shahzad Nazir ble dømt til to år og ni måneders fengsel, blant annet for medvirkning til grov menneskehandel.

Advokat Mette Yvonne Larsen reagerer på at saken har tatt så lang tid, og at tiltalen har vært så omfattende.

- Ventetiden i denne saken har vært formidabel, sier Larsen.

- Skal en tiltale i en straffesak kunne ha over 700 enkeltposter? Og hvor lang skal egentlig en dom kunne være?, undrer Larsen om dommen over 1248 sider.

23 advokater var forsvarere i Lime-saken

 • Marius Oscar Dietrichson
 • Morten Furuholmen
 • Kristen Sverre Fari
 • Ole-Kristian Ringnes
 • Bernt Heiberg
 • Kim Ellertsen
 • Arve Ringsbye
 • John Christian Elden
 • Magnus André Nordhus
 • Nils Christian Nordhus
 • Patrick Lundevall-Unger
 • Kim Erling Gerdts
 • Øystein Ola Storrvik
 • Torgeir Tønsager Falkum
 • Malin Storrvik
 • Hanne Pentzen
 • Petter Bonde
 • Mette Yvonne Larsen
 • Arvid Sjødin
 • Magnus Brekke Svanberg
 • Randulf Schumann Hansen
 • Tor Even Gjendem
 • Victoria Holmen

I dommen heter det at «Nazir var rådgiver og advokat i de fornærmedes utlendingssaker. Han har verken vært eier eller driver av virksomheten, og medvirkningen gjelder ikke selve driften av Sajjad Hussains butikker. Nazir var heller ikke involvert i å hente de fornærmede til Norge. Nazirs rolle som advokat var likevel sentral opp mot videreføringen av det uriktige oppholdsgrunnlaget for de fornærmede. Dette gjorde det mulig for Sajjad Hussain å fortsette sin utnyttelse av de fornærmede ved misbruk av deres sårbare situasjon.

Det er klart skjerpende at Nazir medvirket i egenskap av advokat. Som fremhevet av påtalemyndigheten, ga advokatrollen han legitimitet og autoritet overfor de fornærmede».

Anbefaler anke

Den tidligere advokaten ble dømt for medvirkning til grov menneskehandel av tre personer, men også frifunnet for menneskehandel for tre andre fornærmede. Eks-advokatens straff er ett år og tre måneder mildere enn det han fikk i Oslo tingrett i 2018.

- Han er selvsagt glad for å ha blitt frifunnet for tre av forholdene som gjaldt menneskehandel. Videre er det bra at det kom en dissens på om han burde vært dømt i det hele tatt. Men det aller viktigste for ham er at han ble frifunnet for å ha deltatt i en kriminell gruppe, altså § 60a. Det vil ha mye å si for hans mulighet for å kunne få tilbake advokatbevillingen, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen.

- Dissensen i saken gjør at min anbefaling er å anke til Høyesterett, sier Larsen.

- Mildt sagt krevende

- Hvor mye arbeid har saken krevd av deg som advokat?
- Det har vært mildt sagt svært krevende. Jeg har vært helt utslitt etter begge rundene. Dette er en sak du lever med hele tiden, og som har krevd kveldsjobbing tre-fire timer hver ukedag, både i forbindelse med hovedforhandling i tingretten og i lagmannsretten.

- Vi kan bare ikke ha så store saker, det er ødeleggende både for de tiltalte i retten, og advokatene, sier Larsen - og viser til at en av de tiltalte også ble frifunnet.

- Et grovt eksempel

Matrix-advokat Victoria Holmen forsvarte den tiltalte som ble frifunnet. I en Facebook-oppdatering er også Matrix kritisk til sakens omfang.

«Klienten til advokat Victoria Holmen, en påstått hovedmann, ble frifunnet av lagmannsretten, eksakt sju år etter at politiet foretok sin første rassia i saken. Frifinnelsen er et endelig bevis på at denne saken aldri burde ha blitt ført i det omfanget og over så lang tid som påtalemyndigheten valgte. I så måte står saken igjen som et grovt eksempel på misbruk av offentlige ressurser, i en sak som egentlig ikke er så alvorlig som omfanget i retten indikerer. Det vil nok aldri bli ført en lignende sak, med samme omfang, i norske domstoler (…)».

Også Nils Christian Nordhus klient ble frikjent på de mest vesentlige punkter, deriblant for samtlige anklager om menneskehandel og anklager om trygdebedrageri .

-Akkurat nå er hun kun lettet og glad. Det har tatt 7 år, og hun håper nå å komme seg videre i livet, påpeker Nordhus.

Powered by Labrador CMS