– Ettersom kvinner i fengsel er en mye mindre, og mindre synlig gruppe, kan advokater, presse og forskere bidra til å synliggjøre problemene deres, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.
– Ettersom kvinner i fengsel er en mye mindre, og mindre synlig gruppe, kan advokater, presse og forskere bidra til å synliggjøre problemene deres, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

Bekymret over kvinners soningsforhold

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm oppfordrer advokater, og andre til å jobbe for å bedre soningsforholdene for kvinnelige fanger.

Publisert Sist oppdatert

GOLSFJELLET: Bjurstrøm satt i et debattpanel som diskuterte kvinners soningsforhold på KROM-seminaret i midten av januar.

– Vi har gjort en bred undersøkelse på utsatte grupper i fengsel som viser at kvinner oftere får dårligere soningsforhold, sier likestillingsombudet.

– Man skal ikke ha en ekstra-belastning fordi man er kvinne. Mye av poenget med fengsel er å rehabiliteres tilbake til samfunnet. Får du veldig dårlige soningsforhold, blir du ikke rehabilitert, og da forsvinner også noe av formålet med hele straffen, fastslår Bjurstrøm.

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan påpeker at de kvinnelige innsatte er en marginalisert gruppe, og ofte må sone langt unna hjemstedet.

– Vi må erkjenne at vi har en vei igjen å gå før vi har en likeverdig straffegjennomføring, men det er det vi har satt oss som mål. I løpet av 2018 ønsker vi at alle avdelinger med kvinnelige innsatte skal ha mulighet til å ta imot videosamtaler via Skype. På dette feltet har vi valgt å prioritere kvinner, sa Vollan.

I seansen om kvinner i fengsel kom det frem at voldtekt mellom kvinne og kvinne ikke er uvanlig. En av de som tok ordet var en tidligere innsatt som hadde sittet fengslet i ti år på Bredtveit kvinnefengsel.

– Voldtekt skjer i rene kvinnefengsler også. Hva gjør man med det? Ingenting! En kvinne ble voldtatt på avdelingen min, og ble flyttet fra avdelingen. Hun ble straffet, ikke den som voldtok en annen kvinne, sa den tidligere innsatte.

Hanne Bjurstrøm ser alvorlig på det som kom frem på seminaret.

– Vi har vært opptatt av at kvinner ikke må sone på samme avdeling som menn, fordi de da lettere kan oppleve trakassering.  At dette også kan skje mellom kvinnelige fanger, ble klart presentert her i dag. Da handler det om å ha et sikkerhetsopplegg rundt kvinner som er godt nok, sier likestillingsombudet.

Bjurstrøm deltok på konferansen for aller første gang.

 

Powered by Labrador CMS