Flere kommuner gjør lite eller ingenting for å sikre individtilpassede helse- og omsorgstjenester

– Medvirkning er dårlig dokumentert i sakene vi har sett på, sier likestillings- og diskrimineringsombudet etter ny kartlegging.

En gjennomgang Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjort av totalt 117 saker, viser at reglene som skal sikre individtilpassede helse- og omsorgstjenester, spiller liten eller ingen rolle i kommunenes vurderinger. Resultatene av undersøkelsene er samlet i en ny rapport.

Dette er hovedfunnene:

  • Nær halvparten av kommunenes vedtak mangler dokumentasjon på at enten personen selv, vergen eller de pårørende har medvirket i utformingen av tjenestetilbudet.
  • Kommuners bruk av konsulentselskaper til å vurdere effektivisering av tjenester får konsekvenser for utformingen av tjenestene til den enkelte, blant annet gjennom mangelfull kartlegging av individuelle behov og en utmåling som fremstår som standardisert.
  • Kommunen bruker i liten grad lovbestemmelsene som skal sikre individtilpassing av tjenestene.
  • Utviklingshemmede har liten innflytelse over hvor de skal bo, og hvem de bor sammen med.
  • Risiko for unødvendig bruk av tvang øker fordi tjenestetilbudet som helhet ikke vurderes i lys av tvangsvedtak. Det tas ikke hensyn til at det kan være plikt å tilby mer, flere eller andre typer tjenester for å unngå tvang.

– Medvirkning er dårlig dokumentert i sakene vi har sett på, og det organisatoriske påvirker i for stor grad utforming av tjenester. Vi er bekymret for om beslutningstakerne avgjør saker på mangelfullt, eller feil grunnlag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS