I midten av september kommer Tarunabh Khaitan til Norge for å motta prisen.
I midten av september kommer Tarunabh Khaitan til Norge for å motta prisen.

Indisk jurist tildeles ny pris på 2 millioner kroner

Den indiske juristen Tarunabh Khaitan tildeles den aller første Letten-prisen for unge forskere, for sitt arbeid med diskriminering-og likestillingrett.

Publisert

Akademiet for yngre forskere og Lettenstiftelsen lanserte Lettenprisen for unge forskere i mars i år. Hovedformålet med prisen er å anerkjenne og synliggjøre yngre forskeres bidrag innen helse, miljø, utvikling og likestilling. Prisen som tildeles Tarunabh Khaitan (37), og er på to millioner norske kroner og skal deles ut annethvert år til en ung forsker som har utført fremragende forskning med stor samfunnsrelevans. Av prispengene står om lag en fjerdedel til fri benyttelse for vinneren, mens resten skal gå inn i nye prosjekter.

I motsetning til aller fleste forskningspriser tildeles den nye Letten-prisen til forskere i begynnelsen av sin karrière. Prisvinnerne må være under 45 år

– Siden oppstarten har vårt mål vært å skape en global pris. At vi skulle få over 200 søknader fra hele verden var over all forventning. Med gode søkere fra så forskjellige fag som medisin, sosiologi, biologi og juss, har komiteen hatt en krevende jobb, sier leder for Akademiet for yngre forskere, Magnus Aronsen, i en melding

Synlig vinner

En enstemmig komité tildelte den indiske juristen Tarunabh Khaitan Lettenprisen for 2018. Khaitan får prisen for sitt arbeid innen diskriminerings- og likestillingsrett. Hans bok A Theory of Discrimination Law (OUP 2015) har allerede påvirket indisk og europeisk lovgivning.

Boken har blitt sitert i Den europeiske menneskerettighetsdomstol, og har influert arbeidet med ny antidiskriminerings- og likestillingslovgivning i India («Anti-Discrimination and Equality Bill»).

Khaitans sterke engasjement for diskriminerings- og likestillingsrett er også synlig i hans mange mediebidrag i India.

Khaitan er tilknyttet University of Melbourne og Wadham College, University of Oxford. Prisen skal brukes til å etablere «Indian Equality Law Program» som blant annet vil inkludere et doktorgrads- og utvekslingsprogram for unge forskere ved Melbourne Law School.

Arrangerer seminar

Lettenprisen markeres med et tverrfaglig seminar om hvordan forskning kan bidra til å løse globale utfordringer og prisutdeling.

Begge arrangementene er åpne for publikum og finner sted i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo 12. og 13. september.

Letten Foundation ble etablert av Prof. Letten F. Saugstad (1925-2014) i 1986 og har siden finansiert grunnforskning i Norge og utlandet. Letten Foundations nåværende styre tok initiativ til å opprette en pris i Lettens navn i 2017 og inngikk i den forbindelse et partnerskap med Akademiet for yngre forskere.