Forretningsutvikler Fredrik Hollen og partner Christian Hauge har ledet Wiersholms utvikling av Dispute Control.

Legal tech: Nå behandler Wiersholm alle tvistesaker på nett - eller via en app om du vil

Ved første øyekast kan programmet minne litt om Facebook, men her er hensikten en ganske annen. Gjennom den digitale plattformen Dispute Control vil Wiersholm løse tvistesaker enklere og raskere – uten et eneste papirark.

Publisert Sist oppdatert

HILS PÅ:

HVEM: Christian Hauge og Fredrik Hollen

HVA: Digital samhandlingsplattform for håndtering av tvistesaker

HVOR: Partner og forretningsutvikler, Wiersholm

Hva har dere laget?

Vi har laget Dispute Control, en digital samhandlingsplattform for behandling av tvistesaker, hvor alle de involverte i den enkelte sak kan logge inn enten via nett eller en applikasjon. Inne på selve plattformen kan man kommunisere, bidra med innhold og få oversikt over saken. Alle dokumenter er søkbare og man kan også tematisere dem i ulike kategorier etter hvert som man nærmer seg et helhetsbilde.

Alle nødvendige dokumenter lastes opp i kronologisk rekkefølge i en slags tidslinje, man kan skrive inn kommentarer og spørsmål, snakke sammen eller lage fellesoversikter over gjøremål. Gjennom Dispute Control får man et mer strømlinjeformet samarbeid enn det man hadde før.

Noe som ofte har vært problematisk hvis man har mange aktører involvert i en sak, er at alle har sitt system for håndtering av oppgaver, dokumenter og så videre – plattformen er en fellesløsning for dette, slik at det blir enkelt, tilgjengelig og oversiktlig for alle involverte. Samtidig er det ikke utenkelig at systemet også kan gi klienten mer trygghet ved at de nettopp har denne oversikten.

I tillegg sender systemet varsler til klienten hvis det er noe de har glemt å legge inn eller gjøre, framfor at vi som advokater må mase. Det blir et lag til med kontroll, rett og slett.

Hvilke utfordringer er det plattformen løser?

Når man jobber med tvistesaker skal man både se framover og gi en prosessrisikovurdering, samtidig som man må se bakover for å kartlegge sakens faktiske sider. Her må man trå varsomt for å unngå at man blir farget av det man tror er målet eller konklusjonen mens man prøver å få oversikt – såkalt «confirmation bias».

Tvistesaker involverer ofte mange mennesker, både klienten selv, eksperter, kanskje flere ulike advokater og så videre. Dermed må man ha et system som gjør at man kan samle all informasjon og behandle den effektivt. Vi har manglet en dimensjon hvor vi kan bringe ut denne informasjonen til de involverte på en lettvint måte.

Gjennom Dispute Control får alle tilgang til saken når og hvor de vil. Den har også en offline-mulighet, eller «hyttefunksjon», som gjør det mulig å jobbe mens man er på reise eller andre steder uten nett.

Hva har vært viktig i utviklingen av Dispute Control?

Vi har utviklet plattformen i samarbeid med klientene for å dekke både våre, men først og fremst deres behov. Vi tok det raskt ut til klienter for å teste, med et mål om å få konstruktive tilbakemeldinger for å gjøre systemet enda bedre. Det har vært svært verdifullt for oss. Klientene ser ting vi ikke ser og ting som er viktig for dem, men som vi ikke har tenkt på i det hele tatt.

Siden tvister og metodikken rundt er så komplisert i seg selv, ville vi gjøre plattformen så enkel og intuitiv som mulig. Det å ha mulighet til å gjøre justeringer, basert på faktisk bruk av plattformen, før vi lanserte den til alle, har vært en kjempesuksess.

Hvorfor er det viktig for Wiersholm å være digitale og satse på teknologi?

Vi skal ikke digitalisere for å digitalisere. Vi digitaliserer der hvor vi ser at det er hensiktsmessig – der det er friksjon og ting som ikke fungerer optimalt.

Det har hele tiden vært et ønske å få til en bedre interaksjon med klienten. Vi er genuint interessert i å løse tvisten på et riktig grunnlag og vi må lete etter faktum. Spørsmålet var hvordan vi kunne få klienten inn i vår matriseverden. Vi skal drive forretningsjusen framover både i fag og arbeidsutøvelse – vi vil være et lokomotiv i bransjen.

Hvordan vurderer dere teknologiutviklingen i bransjen?

Det er mange utfordringer det egentlig er lett å ta tak i. Teknologien er der og det er bare å starte, men vi tror både vi, og sikkert mange av konkurrentene våre, har brukt tid på å sette seg inn i nettopp teknologien og skjønne hvilken vei dette går.

Advokatbransjen har vært for trege til å komme i gang og til å bruke digitale verktøy, men nå har det begynt å skje ting. Modningsprosessen har nok kommet såpass langt at vi, i løpet av de neste par årene, vil se mye spennende fra bransjen. Selv jobber vi sammen i team, slik at advokatene og de som kan teknologien jobber tett for å skape nye, bedre løsninger. Tverrfaglighet er nøkkelen.

Powered by Labrador CMS