Illustrasjonsfoto/iStock/Natali_Mis

Legal tech: LIGL vil dele advokatroboten Ida med resten av kollegene i bransjen

Allerede i 2014 erkjente LIGL at teknologi ville revolusjonere advokatbransjen og startet utviklingen av advokatroboten Ida.

Publisert Sist oppdatert

– I starten ble vi sett på som hasjrøykende hippier, forteller partnerne Morten B. Tidemann og Fredny Bane. Nå er Ida en velutviklet dame som gir en arbeidsreduksjon opp mot 95 prosent.

HILS PÅ:

HVEM: Fredny Bane og Morten B. Tidemann

HVA: Advokatroboten Ida som automatiserer prosesser og dokumenthåndtering

HVOR: Partnere, LIGL

Hvem er LIGL?

LIGL består av to selskap, LIGL AS og LIGL Advokater AS. Vi er fundamentert på tre hovedprinsipper; teknologi, partnermodell og ledelsesmodell. Disse henger veldig nøye sammen. Selv om teknologien er viktig, er vi helt avhengig av alle tre bein for å få til de endringene vi ønsker.

De fleste firmaer er fundamentert på at man har en klientansvarlig partner som nyter godt av pengene som genereres fra den enkelte klienten. Vi mener at modellen med penger per time ikke lenger er bærekraftig. Vi bruker masse tid på å lære opp Ida slik at vi tjener mindre på å løse de samme prosessene i framtiden. Det passer ikke inn i den tradisjonelle modellen.

Teknologi er ikke nok alene, for å endre tradisjonene må man også tvinge fram andre måter å jobbe på. Derfor baseres partnermodellen hos oss på kollektiv tenkning hvor alle drar et felles lass og som likner på en mer vanlig selskapsrettslig kultur man finner i de fleste andre bransjer, hvor overskuddet også deles mer rettferdig.

Det tredje elementet er at vi synes det er en selvmotsigelse at vi har alle mulige tekniske hjelpemidler som i praksis gjør at vi kan jobbe hvor og når som helst, men likevel ser vi fremdeles en holdning om at man ikke slukker lyset og går hjem før den siste partneren. Det er en ekstremt gammeldags måte å tenke på. Samtidig diskuterer vi hvorfor talentene faller ut, hvorfor advokater forsvinner i en omsorgsfase og så videre.

Hos oss er fleksibilitet viktig og så lenge man leverer det man skal, spiller det ingen rolle om man jobber her eller der, morgen eller kveld. At kunden skal få topp kvalitet til riktig tid til en bedre pris skal vi aldri gjøre om, men hvordan den enkelte prioriterer når man jobber spiller ingen rolle. Teknologien gir muligheter og visker ut grensene for tradisjonelle arbeidsmetoder, men disse utnyttes lite i bransjen for øvrig.

Først og fremst er et det snakk om et verdivalg, som vi håper ender i færre spisse albuer og et bedre kollegium.

Hva er Ida?

Ida er et dokumentautomatiseringsprogram og består av en base basert på kunstig intelligens, som håndterer ulike arbeidsprosesser og til slutt genererer skreddersydde dokumenter.

Når man starter en sak i Ida, vil man bli loset igjennom en slags trinnmodell hvor man svarer på en rekke spørsmål man alltid bør ta stilling til når man eksempelvis skal utarbeide en arbeidsavtale, en fusjon eller lisensavtale. Hvis man svarer A på spørsmål en, vet Ida at det betyr at det genererer en del konsekvenser i andre deler av dokumentet. Basert på svarene man gir, navigerer Ida deg altså gjennom de aktuelle veivalgene. Til slutt ender man opp med ferdige dokumenter.

Samtidig tenker programmet framover for deg. Eksempelvis ved opprettelse av en oppdragsbeskrivelse. Når den er fylt ut, vil Ida automatisk opprette ferdige dokumenter for kundekontroll basert på hvitvaskingsinformasjonen gitt i oppdragsbeskrivelsen, på samme tid som hun sender alle dokumentene til hvitvaskingsansvarlig for godkjenning. Hvis du senere må gå inn å gjøre endringer i et dokument, vil programmet automatisk oppdatere de andre tilhørende saksdokumentene der det er nødvendig.

Ida, slik vi kjenner programmet i dag, ble så smått tatt i bruk for første gang i 2015. I ettertid har vi brukt mye tid på å trene henne opp til å bli så sterk som hun er i dag, men opplæringen er en kontinuerlig prosess.

Om legal tech-serien

  • I denne nettserien intervjuer Advokatbladet advokatfirmaer som er framoverlente i møte med digitalisering og teknologi.
  • Vi snakker også med bedrifter som lager ulike juridiske verktøy, til bruk både for jurister og ikke-jurister.
  • Har du et forslag til noen vi burde snakke med? Send gjerne en epost til thea@advokatbladet.no!

Hvordan er det å stå i front av den teknologiske revolusjonen i advokatbransjen?

Vi så allerede i starten av 2014 at teknologi kommer til å endre advokatvirket. Da var vi så tidlig ute at vi ikke ble tatt seriøst i det hele tatt. Det å snakke med kolleger om dette da var en ganske demotiverende prosess og vi ble nærmest sett på som hasjrøykende hippier. Dette har snudd betraktelig fra januar 2017 hvor de store firmaene nå også snakker om at de tar i bruk teknologi på forskjellige måter. Det har blitt mer anerkjent, men det er likevel langt igjen.

Hvilken effekt har Ida?

Målet vårt er at vi skal lære opp Ida så godt at det er gevinst å hente for kundene våre. Det som er effekten av å bruke Ida på de store prosessene er en arbeidsreduksjon på 95 prosent. Det er ganske omfattende. Dermed sitter vi igjen med den spennende delen av advokatjobben, nemlig strategiene, vurderingene og kontrollen. Det vi slipper er dokumentproduksjon, feilrettinger og liknende som gjerne er en stor del av advokathverdagen.

Når man da tenker på kundenes fokus, som betaler flere tusen kroner per time, er det greit å bruke de pengene på noe som faktisk er verdifullt og ikke noe advokatene er overkvalifisert til å drive med, slik som dokumentoppretting.

LIGL-partnerne Fredny Bane og Morten B. Tidemann mener advokatroboten Ida frigjør tid til å konsentrere seg om den spennende delen av jobben, nemlig selve jussen.

Det blir en vinn-vinn-situasjon hvor kundene får de gode grunnlagstingene på plass til en billigere penge, samtidig som det blir mye morsommere for oss som kan konsentrere oss om det mest spennende arbeidet.

Hvordan har kundene tatt imot Ida?

Da vi startet med dette var det typisk at billige advokattjenester var dårlige tjenester. Derfor har det tatt tid å overtale kunden til å slå seg til ro med at prisen nå blir lav fordi advokaten jobber mer effektivt, ikke fordi jobben er mangelfull.

Når kundene får se resultatet og selv mener det er minst like godt som det de kunne forventet fra en tradisjonell prosesshåndtering, da kommer selvsagt smilet på munnen. Det viser også at vi gjør en del av drittarbeidet til de som kommer etter oss. Vi skal ikke bare lære opp advokater og potensielle ansatte, men også markedet.

Hvem kan benytte seg av Ida?

Dette er et komplisert system som kan programmeres til det uendelige. I likhet med at man både kan bruke Excel til enkle regnestykker så vel som enorme regneark, kan Ida løse oppgaver som både er små og store.

Vi kan enten gi kundene tilgang til Ida selv via en abonnementsløsning eller ved å kjøpe enkeltvis prosesser. Alternativt bruker vi Ida i vårt arbeid for kundene. Det både presser ned prisene samtidig som kvaliteten øker og risikoen for feil minsker. Nå skal vi også lansere en app-versjon for hvor kunder som har behov for enkeltstående prosesser, eksempelvis ved ansettelser, kan kjøpe en og en prosess etter hva de har behov for.

Vi mener at både bransjen og kundene er tjent med at dette også deles med andre advokater. Det betyr ikke at vi vil gi det ut gratis i form av veldedighet, men vi vurderer nå alternative modeller basert på tanken om delingsøkonomi. Vi ser jo at mange, spesielt små og mellomstore advokatvirksomheter, ikke har mulighet til å ta den investeringen som ligger i å etablere slike systemer på egenhånd. Dermed vil de etter hvert kunne få problemer med å levere inn mot et marked som forventer nettopp løsninger som dette.

Det som virkelig er en «game changer» nå er at kundenes holdninger og forventninger til advokatene har endret seg fundamentalt i løpet av kort tid. Med mindre man skal sitte igjen som en bakgårdsadvokat som ikke henger med i tiden, har man egentlig ikke så mye valg. Man må lære seg verktøyene, som igjen må bli en integrert del av det man tilbyr.

Powered by Labrador CMS