Bernhard Slagsvold (b.fv), Fabian Bjørnstad, Jacob Bull, Kristoffer Tøndel, Steve Contreras, Sondre Høgheim, Julie Marie Knutsen (f.fv), Myy Tamuly og Caroline Andresen utgjør styret i studentgruppen INNORETT. Foto: Injuria

Legal tech: Gruppen INNORETT vil dekke behovet for informasjon om hvordan teknologi kan brukes av advokater

Jusstudenter må få muligheten til å lære mer om teknologi og innovasjon, tenkte en gjeng førsteklassinger ved Juridisk fakultet i Bergen. Dermed ble gruppen INNORETT født med et mål om å sikre legal tech-kunnskap hos den neste generasjonen av advokater og jurister.

Hvorfor ble INNORETT etablert?

Vi var ni førsteårsstudenter som fort merket at det er lite ved det juridiske fakultetet som er tilrettelagt for innovasjon og teknologi. Vi har diskutert mye hvordan den teknologiske utviklingen også er relevant for advokatbransjen og i forlengelse av det begynte ballen å rulle. Dermed ble INNORETT en realitet nå i høst. Det er snakk om at både de juridiske fakultet og advokatbransjen er konservative. Vi ser at bransjen har begynt å endre seg og vi ønsker å være med i denne endringen.

Hva er INNORETT?

Vi er en undergruppe til Juristforeningen i Bergen, som ønsker å være en døråpner for studenter som engasjerer seg i skjæringspunktet mellom innovasjon, teknologi og juss.

Vårt mål er å dele informasjon om legal tech og om hvordan teknologien kan endre måten vi jobber med juridiske oppgaver på. Når man snakker om teknologi er det mange begreper som fort oppleves abstrakte og svevende, slik som blockchain eller artificial intelligence (AI). Derfor er det viktig for oss å konkretisere hva teknologi faktisk kan brukes til. Det er der vi starter nå, og på sikt har vi lyst til å arrangere konferanser, debatter og foredrag i samarbeid med næringslivet for å skape en møteplass for tverrfaglig informasjonsutveksling om teknologi og innovasjon også i Bergen.

Hvorfor er det viktig at jusstudenter engasjerer seg i teknologi?

Det som driver samfunnet fremover er jo nye løsninger. Innovasjon skjer ikke kun med ingeniører – eksempelvis kan også sykepleiere, filosofer og jurister være innovatører. På jussen blir man drilla til å tenke på en bestemt måte. Det er bra av flere grunner, men jeg mener det er viktig å gå litt utenfor boksen, å se nye muligheter og å jobbe tverrfaglig.

Mangfold er viktig og innovasjon skjer innenfor absolutt alt. Det er et tankemønster, det handler ikke bare om å starte noe nytt. Vi vil legge til rette for at studentene her kan utvikle dette tankemønstre så tidlig som mulig og få et bevisst forhold til legal tech før de skal ut i arbeidslivet.

Hvordan har responsen vært så langt?

Responsen har foreløpig vært veldig god, og det er flere som har sagt at de skulle ønske vi eksisterte da de selv var studenter.

De siste tre årene har det skjedd enormt mye og utviklingen går utrolig fort. Hvilke omveltninger kan skje innen jeg er ferdig på jussen for eksempel? Dette vil vi være med på. Vi vil vise at det finnes mye mer på feltet enn bare tradisjonell juss, og vår ambisjon om å se framover får vi skryt for. Jeg oppfordrer også Universitetet i Oslo og Tromsø om å tilby noe liknende slik at alle jusstudenter får mulighet til å lære om legal tech.

[su_box title="OM LEGAL TECH-SERIEN:" box_color="#ea9546" title_color="#fefefd"]I denne nettserien intervjuer Advokatbladet advokatfirmaer som er framoverlente i møte med digitalisering og teknologi.

Vi snakker også med bedrifter som lager ulike juridiske verktøy, til bruk både for jurister og ikke-jurister.

Har du et forslag til noen vi burde snakke med? Send gjerne en epost til thea@advokatbladet.no![/su_box]

HILS PÅ:

HVEM: Steve Contreras

HVA: Studentgruppe med fokus på innovasjon, teknologi og juss

HVOR: Leder, INNORETT

Powered by Labrador CMS