Merete Nygaard er tidligere Wiersholm-advokat og grunnlegger av Lawbotics. Foto: Henrik Skjevestad

Legal tech: - Nærmer advokatbransjen seg sitt Kodak-øyeblikk, spør gründer Merete Nygaard

En chatbot som svarer på enkle, juridiske spørsmål. En advokatrobot som skreddersyr dokumenter. En digital advokatassistent som gir en gratis førstevurdering: Dette er legal tech i Norge.

– I fremtiden må alle advokater være opptatt av legal tech, og hva det kan bety for egen advokatvirksomhet, innledet generalsekretær Merete Smith.

For å få et raskt overblikk over den digitale utviklingen i advokatbransjen, var syv firmaer invitert for å presentere sine legal tech-løsninger da kretslederne i Advokatforeningen var samlet til møte sent i høst.

Kodak-øyeblikk

Først ut var Merete Nygaard, tidligere Wiersholm-advokat og grunnlegger av Lawbotics.

– For fire år siden la jeg ut alle draktene mine for salg, og solgte dem til en heldig advokat i Kristiansand. Siden har jeg jobbet for å tette gapet mellom de som har juridisk kunnskap, og de som ikke har det, sa Nygaard.

Lawbotics har utviklet Lexolve, et verktøy som automatiserer juridiske dokumenter, og som gir brukerne mulighet til å administrere både maler og kontrakter på samme sted.

Nygaard har også etablert en møteplass for legal tech-interesserte med jevnlige møter og svært mante deltagere.

– Neste møte er 23.januar, og temaet er om advokatbransjen nærmer seg sitt Kodak-øyeblikk. Debatten skal ledes av NRKs Ingunn Solheim, fortalte Nygaard.

Konkursrobot

Advokatfirmaet Haavind har laget en konkursrobot som samler inn all relevant informasjon fra offentlige registre.

– I den innledende fasen gjelder det å få inn mest mulig informasjon og å analysere eiendelene. Før brukte vi uforholdsmessig mye tid på å plotte inn tall. Jobben vi tidligere brukte et par timer på, kan vi nå få unna på et par sekunder, fortalte Arne Steen Slåttå og Erik Andersen i Haavind.

Advokatroboten Ida

Firmaet LIGL advokater har utviklet en advokatrobot som skal automatisere prosessene ved utvikling av skreddersydde dokumenter, fortalte advokat Fredny Bade.

– Vi bruker allerede eksisterende teknologi til å effektivisere juridisk prosesser. Roboten er trent til å foreta en del veivalg, og er tids- og kostnadsbesparende for kunden, sa Bade.

Ideathon

Help Forsikrings juridiske direktør Tore Strandbakken sa at legal tech ikke er en trussel, men en mulighet, både for å gi svakerestilte enklere tilgang til rettshjelp, men også for advokater.

Help har blant annet utviklet en chatbot som i tillegg til å kommunisere med kundene, også kan skrive enkle utkast til korrespondanse som så går videre til advokaten.

– I Help arrangeres «ideathons» der advokater i grupper utvikler nye ideer, sa han.

BAHR-sprang

BAHR Leap springer ut av BAHR, og utvikler blant annet søketeknologi og dokumentgenerering.

– For eksempel jobber vi med låneavtaler, og kan kutte behandlingstiden drastisk. Men legal tech er ikke bare kunstig intelligens og komplekse avtaler, men kan også brukes på enkle dokumenter, sa Elise Johnsen Kirkhus, CEO i selskapet.

Advokatassistent

Firmaet Simplifai satser på å lage en digitalisert juridisk konsulent som kan gjennomgå skjemaer og gjøre alle arbeidsoppgavene en advokatassistent kunne ha gjort, fortalte advokatfullmektig Naila Parveen.

– Mange advokatfirmaer har en gratis førstevurdering. Vår juridiske konsulent skal kunne tilby det samme, sa Parveen.

Chatbot

Huseiernes Landsforbund har oppkalt sin digitale rådgiver etter Lucy Smith.

– I fjor mottok vi over førti tusen juridiske henvendelser. Vi kan ikke bare ansette masse nye konsulenter og advokater, og tjener ikke penger på juridisk rådgivning. Vi så at mange av henvendelsene gjaldt enkle spørsmål, og tenkte at denne dialogen måtte kunne automatiseres. Vi har tatt i bruk Lexolve fra Lawbotics, og har også laget en chatbot.

– Lucy identifiserer spørsmål og gir predefinerte svar. Hun har besvart 28.000 spørsmål siden lanseringen i juni i år, og kan svare på 68 prosent av spørsmålene. Når hun svarer, er åtti prosent av svarene korrekte. Hun blir aldri ferdig opplært, sa advokat Morten Fæste.

Fredny Bade er partner i LIGL. Foto: Henrik Skjevestad
Naila Parveen er advokatfullmektig i Kindem og Head of legal solutions i Simplifai. Foto: Henrik Skjevestad
Powered by Labrador CMS