Partner Marit Barth, partner Trine Agathe Lorentzen og manager Øystein Tungen har alle vært med på å utvikle PwC-produktet TaxTech.

Legal tech: PwC digitaliserer tidkrevende skatte- og avgiftsoppgaver

Som en del av sin teknologiske transformasjon, lanserer PwC nå TaxTech, en digitaliseringsguide fra A til Å på skatte- og avgiftsområdet. Målet er selvutvikling og ikke minst: Å klargjøre kunden for framtiden.

Hva er det dere har laget?

Vi tilbyr en trappetrinnsmodell for å digitalisere skatte- og avgiftsoppgaver i norske selskaper. TaxTech gir kundene oversiktlige dashboard-løsninger, som sammenstiller datagrunnlag fra ulike kilder og analyserer dette med en god visuell framstilling til slutt, slik at man kan se hva dataene faktisk betyr og viser.

Målet er at vi skal gjøre det lett for kundene og illustrere hva teknologi kan gjøre. Vi begynner helt nederst i trappen for å vise verktøy som med ganske enkle grep kan gjøre hverdagen deres lettere, slik at de heller kan bruke tiden sin der det er verdiskapning.

I begynnelsen handler det om opplæring for å effektivisere internprosesser, samtidig som at kundene blir bedre kjent med dataene sine for å forebygge potensielle feil. Etter hvert som man beveger seg oppover i trappen vil verktøyene variere fra kraftige, men likevel enkle selvbetjeningsløsninger, til svært avanserte verktøy bygget på kunstig intelligens og maskinlæring.

Hvorfor satser dere på en digital skatte- og avgiftsløsning?

Vi mener at dataanalyse på skatte- og avgiftsområdet er framtiden. Skattemyndighetene over hele verden jobber med dette hele tiden, ved å utvikle både verktøy og regelverk. Norske myndigheter ligger ganske langt fremme de også. Implementeringen av SAF-T fra januar 2020 vil innebære et skifte i hele måten skattemyndighetene jobber med data på.

Det vi ser for oss på sikt, og det vi tror er skatteetatens drøm også, er å få et sugerør inn i sanntidsdataene til skatteyterne, og mer løpende sanntidsrapportering. Da må kundene våre vite hva de sender fra seg; hva slags informasjon som deles og hva den informasjonen viser. Er informasjonen riktig og gir den et riktig bilde av det virksomheten driver med?

[su_box title="DETTE ER SAF-T:" box_color="#ccc654" title_color="#fefefd"]SAF-T (Standard Audit File-Tax) er en er en ny elektronisk rapporteringsstandard for skatt, avgift og regnskap.

Ut 2019 er SAF-T frivillig å bruke, før det blir obligatorisk for alle bokføringspliktige fra 1. januar 2020.

SAF-T gir skattemyndighetene enklere tilgang til bedriftenes regnskapsmateriale, hvor alle innsendinger og analyser foregår digitalt.

KILDE: PwC[/su_box]

Hvem kan nytte seg av TaxTech?

Tanken er at oppgaver som tidligere gjerne falt til IT-avdelingen, nå skal kunne håndteres av skatteavdelingen og de som jobber med regnskapsrapportering. Dette er relevant for både skattedirektører og andre medarbeidere som jobber med skatt og avgift. Rapporteringen oppover vil bli bedre, gi høyere kvalitet på analyser og et bedre grunnlag for beslutninger – for å nevne noe.

Kundene kan enten velge å implementere verktøy selv og benytte dem «inhouse», eller bruke TaxTech som en del av en tjeneste fra oss.

Hvilken rolle spiller PwC i digitaliseringen av advokatbransjen?

Vi tror virksomheter som vår kan spille en veldig stor rolle, fordi vi allerede er godt etablert i miljøene hvor tax tech og legal tech diskuteres. Vi er et stort internasjonalt nettverk og er godt vant til å jobbe tverrfaglig – både innenfor skatt, moms og forretningsjus.

Vi jobber sammen med revisorene, økonomene og tech-folka. Det er der vi kan være med på å skape en utvikling, fordi vi allerede tenker på en annen måten når vi jobber med kundene, noe som igjen kan være med på å fornye advokatbransjen.

Det holder ikke bare å ha de flinkeste advokatene, du må ha noe mer i tillegg hvis du skal være relevant for kunden. Samarbeid på tvers av fagdisipliner er noe av det viktigste vi kan bidra med. Vi ser på det juridiske mens våre IT- og AI-eksperter ser på det tekniske. Det er sammen at vi skaper dynamitt.

Hvilke teknologiforventninger merker dere fra kundene?

Vi merker definitivt et stort press fra kundene hva gjelder gode, digitale løsninger og de etterspør det mer og mer. Noen vet hva de vil ha og stiller spesifikke spørsmål om hvilke løsninger vil tilbyr innen spesielle felt, mens andre er mer søkende og spør hva vi tror de trenger.

Det er en ulik modenhetsskala hos kundene også, men de forventer at vi bli mer effektive, både hva gjelder internprosesser, men også hva vi tilbyr av løsninger. Og ikke minst fastpris – de ønsker flere fastpriser og teknologien utfordrer honorarmodellen i advokatbransjen. Dette er noe vi jobber med for å tenke nytt.

Hvorfor er det viktig å satse på teknologi innen skatt og avgift?

Løsninger som TaxTech blir helt sentrale når skattemyndighetene implementerer SAF-T fra 2020. Vi må gjøre kundene våre i stand til å håndtere denne typen kontroller fra skattemyndighetene. Det handler om at vi som virksomhet også skal utvikle oss, men i hovedsak handler det om hva kundene trenger og har behov for. For å være relevante for kunden og hjelpe dem, er vi også nødt til å følge utviklingen. Det er egentlig en «no brainer» - det er nå det må skje.

Vårt beste råd til andre som vil satse på tilsvarende løsninger, er at partnerne selv må involvere seg i prosessen. Noe av styrken i det vi gjør nå, er at vi er fire partnere fra hver våre forretningsområder som er operative i prosjektet. Det gir en helt annen gjennomføringsevne og kraft enn når man lager en egen innovasjonsavdeling på siden som ikke er synkronisert med selve virksomheten. Det tror vi er det beste tipset vi kan gi til virksomheter som vil ta dette på alvor.

Man kan ikke overlate til andre å være innovative og opptatt av teknologi. Man må skjønne det selv.

[su_box title="OM LEGAL TECH-SERIEN:" box_color="#ea9546" title_color="#fefefd"]I denne nettserien intervjuer Advokatbladet advokatfirmaer som er framoverlente i møte med digitalisering og teknologi.

Vi snakker også med bedrifter som lager ulike juridiske verktøy, til bruk både for jurister og ikke-jurister.

Har du et forslag til noen vi burde snakke med? Send gjerne en epost til thea@advokatbladet.no![/su_box]

Trine Agathe Lorentzen og Marit Barth er to av fire kvinnelige partnere som ledere den teknologiske transformasjonen i PwC.

HILS PÅ:

HVEM: Trine Agathe Lorentzen og Marit Barth

HVA: TaxTech – en rådgivningspakke for virksomheter som skal digitaliserer skatte- og avgiftsfunksjonen

HVOR: Partnere, PwC

Powered by Labrador CMS