Thomas Støer og Dag Saltnes jobber sammen i Law.no.

- Virksomheten skal alltid drives utelukkende av partnere

- Vårt advokatfirma er fritt for etablerte mønstre som ikke passer inn i dagens struktur, sier partnerne i Law.no, Thomas Støer og Dag Saltnes.

Publisert Sist oppdatert

I 1996 registrerte Dag Saltnes (61) domenet «Law.no». Nesten tretti år senere bestemte han seg for å ta det i bruk, og starte sin egen advokatvirksomhet. For noen måneder siden fikk han Thomas Støer (41), tidligere partner i Ryger, med seg på laget.

De er begge lokalisert i Bergen, og jobber sammen i det de mener er fremtidens advokatfirma.

- Det som skiller Law.no fra de tradisjonelle advokatfirmaene, er at virksomheten drives, og skal alltid drives, utelukkende av partnere. Vi kommer aldri til å ansette administrative medarbeidere, fullmektiger eller advokater, sier Støer.

- På denne måten sparer selskapet betydelig på faste kostnader, og partnerne kan styre egen inntekt og arbeidsform etter eget ønske. Law.no er et advokatfirma fritt for etablerte mønstre som ikke passer inn i dagens struktur, forteller han.

50.000 kroner for partnerskap

Firmaet, som er heldigitalt, bygger på et prinsipp om delingsøkonomi. Det innebærer at det vil være mulig for advokater å kjøpe seg inn i firmaet ved å erverve én A-aksje for 50.000 kroner, for slik å stifte partnerskap.

Av partneres månedlige inntekt blir det trukket tretti prosent. Den resterende andelen tilkommer partneren som lønn.

- Det positive ved å bygge opp selskapet på denne måten, er at det åpner svært mange muligheter for partnerne: De kan jobbe så mye eller så lite som de måtte ønske, og de kan jobbe på den måten de vil, uten hensyn til finansiell risiko. Samtidig vil de få jobbe innenfor rammene av et felles varemerke, og med en god og gjennomført infrastruktur, sier Støer.

Lav kostnadsbase

De to advokatene forteller at firmaet kommer til å ha en betydelig lavere fast kostnadsbase enn hva som er tilfellet i andre firmaer.

- En partner som av ulike årsaker har lite fakturerbar tid i en periode, vil i samme periode ha lave driftskostnader, nettopp fordi kostnadene er linket til inntektene – altså fakturerbare timer. Dette åpner opp for en frihet som partnere i de mer tradisjonelle firmaene kanskje ikke har, sier Støer.

Uten geografiske begrensninger

- Hos oss vil det heller ikke være noen geografiske begrensninger, ettersom partnerne kan jobbe fra der de måtte ønske. Vi vet også at mange av våre klienter setter pris på å få besøk av sin advokat hjemme, fremfor å bruke av sin tid til å reise til advokatens kontor, fortsetter han.

- Dessuten har alle lært å bruke videokonferanseutstyr i koronapandemien, sier Støer.

- Selv om vi er heldigitale, vil alle partnerne få tilgang til mye av den samme infrastrukturen som i et alminnelig advokatfirma. Det sentrale er at man slipper å måtte binde seg til å ha en inntjening for å skulle dekke faste kostnader så som lønn til ansatte, lokaler, forsikring, IT-utstyr, lisenser og lignende, sier Saltnes.

Passer for enhver

Støer og Saltnes tror at deres konsept vil kunne passe for mange ulike typer mennesker.

- Det kan være jurister med advokatbevilling som arbeider i advokatfirma, men like gjerne konsernadvokater, offentlig ansatte advokater eller for eksempel dommere som finner ut at de vil gjøre noe annet.

- Det er mange jurister som går rundt med en tanke om å arbeide som selvstendig advokat utenfor etablerte advokatfirma. Men de er usikre på om de ønsker å ha det presset og den risikoen som kostnadsforpliktelser gir. For dem vil Law.no være midt i blinken, sier Støer.

- Vi har dessuten tro på en balanse mellom ulike typer mennesker i ulike aldre. Både dersom du skulle ønske å redusere arbeidsmengden eller å bygge opp din egen praksis, vil vårt konsept kunne fungere. Det er ikke noe i veien for at vi i Bergen får inn partnere «fra Kirkenes, fra Hammerfest, fra Vinstra og fra Kvål», for å si det med Åge Aleksandersen. Eller fra hvor som helst ellers, fortsetter han.

Ikke satt noen grense

De to har ikke satt noe tak for hvor mange partnere de ønsker å tilsette.

- Selskapet er bygget skalérbart, så det er ikke noen grense for hvor mange partnere vi kan være. Men det er viktig at vi har de rette partnerne med oss og at vi får utviklet oss sammen. Derfor vil vi ikke vokse i for stor fart, uten at det er mulig eller ønskelig å tallfeste dette nærmere, sier Støer.

- Bransjen er moden for endring

Saltnes mener at utviklingen i samfunnet nå har gått så langt at bransjen må være klar for å ta nye steg.

- Eksempelvis kan advokatvirksomhet nå drives uten et fysisk bibliotek. Med full digital tilgang til alle kildeleverandører, så er det bare i sjeldne unntakstilfeller at det er nødvendig å bruke papirbaserte kilder, sier han.

- Dette med å bygge et fellesskap uten å måtte befinne seg på samme sted, synes vi er en spennende tanke. Gjennom både personlige erfaringer fra globale systemer som Arthur Andersen, EY, DLA og PwC, vet vi at det er fullt mulig å samarbeide uten geografiske hindringer, forteller han.

- Samtidig er personlig kjennskap og sosial omgang verdifullt. Vi tror derfor på at det kan samarbeides innenfor rammene av et varemerke, og at samhandling kan skje digitalt. Men vi mener også at det er nødvendig å møtes fysisk jevnlig i både faglige og sosial sammenhenger, sier Saltnes.

- Sammen har vi brukt tid på å utvikle og teste infrastrukturen, og har nå har utviklet et firma tilpasset både dagens og morgendagens behov.

Powered by Labrador CMS