Kjersti T. Trøbråten er styreleder i Wiersholm, firmaet som har høyest kvinneandel blant de ti største advokatfirmaene i Norge.

En tredel av de nye partnerne i de ti største firmaene er kvinner

Advokatfirmaet PWC og Wiersholm har høyest kvinneandel blant de store advokatfirmaene. Sistnevnte har som mål at en tredjedel av partnerne skal være kvinner innen fem år.

Publisert Sist oppdatert

Antallet partnere i de ti største firmaene har økt med 41 menn og 21 kvinner fra 2021 og frem til i dag, viser en opptelling Advokatbladet har gjort.

Advokatbladet har i opptellingen bare tatt med partnere som arbeider ved firmaenes kontorer i Norge.

Heidi Jorkjend, partner i Thommessen, er leder av Advokatforeningens mangfoldsutvalg.

Andelen kvinnelige partnere i de ti største advokatfirmaene i Norge har dermed økt fra 14,6 prosent i 2021 til 17,3 prosent i 2023.

- Dette er et altfor lavt tall. Det er jo en bedring siden i fjor, men jeg tenker dette likevel viser at utviklingen går for sakte, og at både bransjen generelt og firmaene spesielt må opprettholde fokus på dette og tørre å tenke nytt, sier Heidi Jorkjend, leder av Advokatforeningens mangfoldsutvalg og partner i Thommessen.

- Utfordringen nå er å finne de tiltakene som faktisk virker, sier hun.

Om man bare ser på de nye opptakene, er andelen kvinner mye høyere - 33,3 prosent.

Wiersholm feiret kvinnedagen

Blant de ti største firmaene er det Wiersholm og PWC som har høyest kvinneandel, med henholdsvis 22,9 prosent og 23,1 prosent.

Det er nå elleve kvinnelige partnere i Wiersholm. Styreleder Kjersti Trøbråten i Wiersholm forteller at firmaet har feiret kvinnedagen med et eget arrangement i dag.

- Vi har et uttalt mål om å oppnå en tredel kvinner i partnerskapet i 2028 og snakker høyt om dette internt og eksternt. Dette har bidratt til at vi har ekstra trykk på konkrete tiltak for nå dette målet. Tilrettelegging og fleksibilitet i arbeidshverdagen er viktig, noe som stiller krav til hvordan vi jobber sammen i team, sier Trøbråten.

Wiersholm markerte kvinnedagen med et eget arrangement.

At firmaet har en kultur der man kan dele erfaringer med tidsklemme og andre utfordringer, enten man er mann eller kvinne, og med rollemodeller, er også viktig, understreker hun.

- I dag samlet vi hundre Wiersholmere for å markere kvinnedagen, og for å bidra til en åpen dialog om disse temaene. Endringer i partnerskapet tar tid, og en forutsetning for å lykkes er at dyktige kvinner velger å bli værende i yrket, og gå hele veien. For å få dette til er det viktig å ta hensyn til at vi har ulike preferanser og ønsker i ulike faser av livet, og at vi lykkes i å tilrettelegge for ulike karriereløp, sier Trøbråten.

Wikborg Rein: Færre mannlige partnere

Wikborg Rein hadde 56 mannlige partnere i 2021, ifølge årsregnskapet. Antallet er redusert til 48 i år. Firmaet har nå elleve kvinnelige partnere, og en kvinneandel på 19 prosent.

Firmaet markerte kvinnedagen blant annet med å publisere korte video-intervjuer på Instagram om likestilling, og med et intervju med partner Hedvig Bugge Reiersen og tre kolleger på egne nettsider.

Reiersen sier at det «kanskje er blitt enklere å være kvinnelig advokat fordi det er større bevissthet både blant firmaer og klienter knyttet til utfordringene noen kan oppleve i kombinasjonen mellom det å være advokat og en ansvarlig tilstedeværende forelder».

– Samtidig er det en utfordring at konkurransen og prispresset er blitt sterkere, noe som krever mer markedsføringsinnsats og tilgjengelighet – samtidig som døgnet fortsatt dessverre bare har 24 timer, sier Reiersen.

Selmer øker

I 2021 var Selmer firmaet på listen med lavest kvinneandel, på 5,9 prosent. Siden den gang har firmaet tatt opp tre nye kvinner i partnerskapet, samtidig som fire menn er gått ut. Dette gir en kvinneandel for 2023 på 15,1 prosent.

Lavest kvinneandel blant de ti største har Simonsen Vogt Wiig, med 13,2 prosent (ti kvinnelige partnere og 66 mannlige).

Kraftig økning i Schjødt

Norges største advokatfirma Schjødt har utvidet partnerskapet med hele 27 partnere fra 2021 og frem til i dag, en økning på drøye førti prosent.

Av disse er 23 menn og fire kvinner. Kvinneandelen holder seg dermed stabil.

Også i Simonsen Vogt Wiig har antallet partnere gjort et byks; fra totalt femti partnere i 2021 til 75 i 2023, en økning på femti prosent.

Av de 25 nye partnerne som er kommet til siden 2021, er fire kvinner.

Rettelse: Advokatfirmaet PWC har nå seks kvinnelige partnere, ikke fire, slik Advokatbladet først skrev. PWC har dermed den høyeste kvinneandelen (23,1 prosent) blant de ti største.

Kvinneandelen i partnerskapene i Norges ti største advokatfirmaer

Nr. Firma 2023 2021
MennKvinnerKvinneandel i %MennKvinnerKvinneandel i %
1Schjødt801414,9571014,9
2Thommessen521117,550814,8
3Wikborg Rein481119561015,2
4BAHR35716,734515
5Wiersholm371122,9351022,2
6Simonsen Vogt Wiig661013,244611,9
7Selmer28515,13225,9
8SANDS561015,252914,7
9Advokatfirmaet PWC20623,122415,4
10Haavind39715,238715,6
SUM4619217,34207114,6

Kilder: Firmaenes årsregnskaper (2021) og firmaenes egne nettsider (2023). Det tas forbehold om feil.

Powered by Labrador CMS