Kristina Davidsen, Tonje Lillaas Larsen, Astrid Renland, Knut Haraldseid, Jane Dullum, Kristian Andenæs.

KROM-KONFERANSEN

50 år med KROM

Omgitt av snø og frisk januarluft stilte 130 deltakere opp til Norsk forening for kriminalreforms (KROM) årlige konferanse på Storefjell. For femtiende gang møttes innsatte, pårørende, advokater, kriminologer og andre for å diskutere innsattes soningsforhold i Norge.

Publisert Sist oppdatert
Professor Thomas Mathiesen (1933-1921) var professor ved Det juridiske fakultetet i Oslo.

Med hensikt om å være en viktig motstemme i den kriminalpolitiske debatten, ble Norsk forening for kriminalreform stiftet i 1968.

Styret har alltid bestått av engasjerte frivillige med ulik bakgrunn, men med en felles intensjon om å synliggjøre problemstillinger knyttet til soningsforholdene i norske fengsler.

Ingen forening uten Thomas Mathiesen

Det mest sentrale navnet i KROMs historie er tidligere professor i rettssosiologi Thomas Mathiesen, som sammen med forfatter Jens Bjørneboe og filosof Odd Wormnæs etablerte foreningen.

Gjennom flere tiår bemerket Mathiesen seg som samfunnsdebattant og aktivist innenfor rettssosiologi, og utførte omfattende forskning på innsattes soningsforhold. Han var formann i KROM fra foreningens oppstart og frem til 1973.

– Uten Thomas Mathiesen hadde ikke KROM eksistert. Gjennom sitt arbeid rettet han søkelyset og samfunnsdebatten mot norsk kriminalpolitikk. Videre har han forfattet mye av grunnlaget vi bygger på, blant annet hans «Ti grunner til å ikke bygge flere fengsler i Norge», forteller styremedlem Knut Haraldseid.

Hans eget engasjement for KROM startet for omtrent førti år siden. Han har bakgrunn som vernepleier, og ble introdusert for foreningen av styremedlem Aslak Syse.

Talerør for innsatte

KROMs langsiktige mål er å avskaffe nåværende reaksjonssystem i Norge, og opprette nye fengselslignende systemer eller tvangsordninger. På kortere sikt jobber foreningen for fengsels- og kriminalpolitiske reformer.

En av deres fanesaker er å være en stemme for at nåværende og tidligere innsatte kan fremme sine rettigheter, interesser og krav.

– En av våre viktigste verdier er at tidligere innsatte skal være representert i styret. På den måten får vi frem deres reelle historie, og ikke den tilslørte og unyanserte virkeligheten som myndighetene presenterer, sier jurist og professor Kristian Andenæs, som har vært en del av foreningen siden dens spede begynnelse.

De innsatte er også en viktig del av den årlige KROM-konferansen, som representerer et bredt omfang av relevante aktører.

– Flere innsatte får permisjon for å delta på konferansen. Her kan de rette søkelys mot utfordringer med soningsforholdene i dagens fengsler. Det er en viktig arena hvor de innsatte blir hørt, forteller Andenæs videre.

Thomas Mathiesens ti grunner til ikke å bygge flere fengsler:

1. Fengsel rehabiliterer ikke. Tilbakefallet til kriminalitet reduseres heller ikke.

2. Fengsel virker ikke allmennpreventivt.

3. Fengsel tilfredsstiller ikke rettighetsfølelsen hos offer eller påførende.

4. Det er vanskelig å begrunne fengselsstraff med rettferdighet.

5. Bygging av fengsler er irreversibelt.

6. Fengsel er umettelig.

7. De nye, moderne fengslene er inhumane, kanskje mer inhumane enn de gamle.

8. Irreversible, umettelige og inhumane fengsler bryter med grunnleggende verdier som integritet, menneskelige rettigheter og velferdsstatens normer.

9. Fengselet hjelper ikke ofrene.

10. Soningskø og overbefolkning i fengslene kan løses på andre måter enn å bygge flere fengsler.

Kilde: Thomas Mathiesen, KROM

Powered by Labrador CMS