Grov korrupsjon har en strafferamme på seks år.
Grov korrupsjon har en strafferamme på seks år.

Advokat tiltalt for grov korrupsjon

Ved åtte tilfeller skal han ha krevd rundt 350.000 kroner i kontanter og ved pengeoverføring til privat konto etter tvangssalg av eiendom.

Publisert

Mandag starter rettssaken mot en advokat tiltalt for åtte tilfeller av grov korrupsjon, samt for å ha unnlatt å fakturere på vegne av advokatfirmaet han jobbet i.

Ifølge tiltalen skal advokaten «for seg eller andre ha krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag», samt for å ha «forsømt en annens anliggende» for å skaffe seg «uberettiget vinning»

Påtalemyndigheten anser korrupsjonen som grov fordi «den er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling (...)».

Denne saken ble først omtalt av Akershus Amtstidende (krever innlogging).

Krevde penger av eiendomseiere som skulle tvangsselge

Advokaten skal, mens han var oppnevnt som medhjelper for Oslo Byfogdembete i tvangssalg av fast eiendom, krevd penger av eierne av eiendommene som skulle tvangsselges.

Gjennom en periode fra november 2009 til oktober 2015 skal han ha krevd og mottatt minst 344,000 norske kroner, 300 euro og alkohol fra til sammen sju ulike mennesker.

«Fordelene var utilbørlige blant annet fordi fordelene ble holdt skjult, han opptrådte som advokat og offentlig oppnevnt medhjelper, fordi han utnyttet en vanskelig situasjon og/eller gav en forestilling av at tvangssalget kunne treneres eller avlyses», heter det i tiltalen.

Droppet å fakturere - fikk pengene privat

Advokaten er også tiltalt for at han skal ha unnlatt å fakturere på vegne av advokatfirmaet.

Ved to tilfeller skal han istedet ha krevd henholdsvis 50,000 og 14,000 kroner i kontanter og pengeoverføringer til sin private konto. Videre skal han, ifølge tiltalen, ha brukt pengene til «private formål».

Saken skal gå i Oslo tingrett over fem dager.