Oslo tingrett får mange henvendelser om hvilke karantenregler som gjelder, forteller avdelingsleder og tingrettsdommer Anne Margrethe Lund.
Oslo tingrett får mange henvendelser om hvilke karantenregler som gjelder, forteller avdelingsleder og tingrettsdommer Anne Margrethe Lund.

Straffesaker unntas smittekarantene

Oslo tingrett gjør karanteneunntak for advokater som er oppnevnt av retten, men ikke dersom en i husstanden din er smittet, og du selv ikke er fullvaksinert.

Publisert Sist oppdatert

Oslo tingrett har sendt ut et skriv til advokater om hvordan straffesaker skal avvikles på en forsvarlig måte i disse covid 19-tider.

Domstolene ivaretar en kritisk samfunnsfunksjon, og er gitt unntak fra karantenereglene slik at de kan opprettholde den delen av driften som knytter seg til straffesaker, heter det i skrivet.

Unntaket er hjemlet i Covid 19-forskriften § 6e og Justis- og beredskaps­departementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner. Listen ble oppdatert rett før jul.

Yrkesgrupper som nevnes i skrivet er blant annet advokater oppnevnt av retten, dommere, statsadvokater og den høyere påtalemyndighet, politiet og påtalemyndigheten i politiet, ansatte med støttefunksjoner for å sikre forsvarlig drift, og kritisk IKT-funksjonalitet.

«Det er hensynet til å kunne avvikle straffesaker som kan utløse unntak fra smittekarantene. Muligheten for å gjøre unntak fra smittekarantene vil derfor også gjelde meddommere og andre som må være tilstede for å kunne gjennomføre en straffesak på en forsvarlig måte», skriver Oslo tingrett.

Det kan også gjøres unntak for aktører i saker om internering etter utlendingsloven.

Ikke unntak for alle

Dersom en person i din husstand er smittet, eller en tilsvarende nær person er smittet, kan du likevel ikke få unntak fra smittekarantene, dersom du selv ikke er fullvaksinert.

Det er til syvende og sist dommeren i den enkelte sak som vurderer om det er forsvarlig at aktørene er tilstede fysisk, eller pr. video.

«I forskriften (§ 6e siste ledd) presiserer lovgiver at arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften slik at man i størst mulig grad unngår å gjøre bruk av unntakene», understrekes det i skrivet.

regjeringens nettsider finnes en oversikt over reglene knyttet til smittekarantene.

Oversikt over hvilke krav og regler som gjelder avhengig av type nærkontakt og vaksinestatus

Vaksinestatus Ordinære nærkontakter Nærkontakter i husstand eller tilsvarende nære
Personer som har vært C19-smittet siste 3 mndIkke i karanteneIkke i karantene
Personer som har fått tredje vaksine for minst 1 uke sidenIkke i karanteneIkke i karantene. Må ta test hver dag før ankommer retten med antigen hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten
Personer som er fullvaksinerte med 2 doser eller tilsvarendeUnntak fra karantene kan gis i arbeidstiden. Må teste seg hver dag før ankommer retten med antigen hurtigtest.Unntak fra karantene kan gis i arbeidstiden. Må teste seg hver dag før ankommer retten med antigen hurtigtest. Må i tillegg bruke munnbind
Personer som ikke er full-vaksinerteUnntak fra karantene kan gis i arbeidstiden. Må teste seg hver dag før man kommer til retten med antigen hurtigtest.Kan ikke gis unntak fra smittekarantene

Kilde: Oslo tingrett

Powered by Labrador CMS