Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Høyesterett: Vil ha skriftlige ankeforhandlinger

JU§NYTT. For første gang vil Høyesterett behandle straffesaker skriftlig, eller via fjernmøte. Justitiarius Toril Marie Øie har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om tilpasninger i regelverket for å få til dette.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett har besluttet å utsette muntlige ankeforhandlinger i sivile saker og straffesaker foreløpig frem til torsdag 26. mars 2020.

- Utsettelsen vil kunne bli forlenget. Behandlingen av saker i ankeutvalget, som er skriftlig, pågår derimot som vanlig, skriver justitiarius Toril Marie Øie i en melding som ble sendt til media tirsdag kveld.

Det er verdt å merke seg at Høyesterett nå arbeider med å legge til rette for at ankeforhandlinger i egnede sivile saker kan gjennomføres ved skriftlig behandling eller fjernmøte.

Ettersom det i dagens lovgivning ikke er hjemmel for at ankeforhandlinger i straffesaker kan skje skriftlig eller ved fjernmøte, har Høyesterett overfor Justis- og beredskapsdepartementet foreslått enkelte midlertidige tilpasninger i regelverket for at disse behandlingsmåtene kan benyttes også ved gjennomføringen av ankeforhandlingene i straffesaker.

Behandlingen av saker i Høyesteretts ankeutvalg, som er skriftlig, går som vanlig.

Dette opplyser justitiarius Toril Marie Øie meldingen.

Aldri skjedd før

Skriftlige forhandlinger eller fjernmøte vil bli drøftet med prosessfullmektigene i den enkelte sak hvor det kan være aktuelt. Høyesterett har som mål at flere av de sivile ankesakene kan avvikles på denne måten.

Dette vil være nytt og har, så vidt jeg vet, aldri skjedd før. Det viser også den helt spesielle situasjonen vi nå er i som følge av korona-viruset.

Powered by Labrador CMS