Departementets høringsnotet fremstår som upresist og uklart, mener Advokatforeningen.
Departementets høringsnotet fremstår som upresist og uklart, mener Advokatforeningen.

Advokatforeningen: Ikke behov for å forlenge reglene for koronasertifikat

Kan ikke se noen grunn til at en eventuell forlengelse av en midlertidig hjemmel for koronasertifikat skal være lenger enn seks måneder.

De nåværende reglene om koronasertifikat varer frem til 1. juli. Regjeringen foreslår å forlenge reglene, og viser i høringsnotatet at EU forlenger reglene på dette området frem til 30.juni 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at det også «etter 1. juli 2022 vil være mulig å oppstille krav om at vaksinestatus, gjennomgått covid19 eller testresultat (koronastatus) dokumenteres med koronasertifikat».

Departementet foreslår også endre dagens regler for «å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon».

Advokatforeningen er kritisk til forslaget.

MR-utvalget

Det er i hovedsak Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg som har arbeidet med høringsuttalelsen.

Disse advokatene sitter i utvalget: Else Leona McClimans (leder), Kristian Fredheim, Aurora Lindeland Geelmuyden, Åge Gustad, Ellen-Karine Hektoen, Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Roscher og Karl Nicolai Vogt Skjerdal

«Sett i lys av at man i dag har opphevet de aller fleste smittevernstiltak og avskaffet karanteregler for nærkontakter, samt gått over til en anbefalt isolasjonsperiode på fire dager for smittede, er det vanskelig å forstå behovet for en ettårig forlengelse av hjemmelen for koronasertifikat», skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

Advarer mot å forlenge unntakshjemler

I dag vet man at dagens vaksiner har dårligere effekt på den varianten av koronaviruset, omikron som i dag er helt dominerende i Norge, skriver foreningen.

«Selv om vi forstår departementets ønske om å ha verktøykassen klar dersom pandemi-situasjonen skulle utvikle seg slik at det igjen blir tvingende nødvendig med strenge restriksjoner, vil Advokatforeningen advare mot at man aksepterer langvarige forlengelser av unntakshjemler. Slik situasjonen nå ser ut, er det etter Advokatforeningens syn ikke grunnlag for å forlenge hjemmelen for koronasertifikat, og i hvert fall ikke utover et halvt år.»

Krevende avveininger i domstolene

Domstolene har behandlet flere saker knyttet til smitteverntiltak den siste tiden, påpeker Advokatforeningen, og viser til hyttesaken som er oppe til doms i Høyesterett, samt til saker i Gulating og Borgarting.

Vurderingene domstolene har gjort, er lange og ikke enkle, mener foreningen.

«Med dette som bakteppe fremstår det som uheldig at dette høringsnotatet bare gjelder koronasertifikatets funksjon som dokumentasjon og at mulige føringer for hvordan et koronasertifikat kan benyttes, og hva som er grensene for bruken av et slikt sertifikat ikke drøftes.»

«Departementets forslag om å lovfeste presiseringen i § 4A-2 er etter Advokatforeningens syn et forslag som vil endre forutsetningen om at eventuelt koronasertifikat kun skal benyttes til lettelser, ikke nye begrensninger, og vi ønsker at hjemmelen beholdes slik den er.»

- Upresist og uklart

Advokatforeningen er ikke imponert over departementets høringsnotat.

«Høringsnotatet fremstår som upresist og uklart, ved at notatet gjennomgående problematiserer og blander adgangen til differensierte smitteverntiltak etter lovens kapittel 4 med dokumentasjons-adgangen etter kapittel 4A.»

Powered by Labrador CMS